Види і рівні бюджету. Глава 2 <Бюджетний кодекс Республіки Казахстан Кодекс Республіки Казахстан від 04.12.2008 N 95-IV ЗРК

  1. Глава 2. Види і рівні бюджету Стаття 6. Загальні положення про види та рівнях бюджету
  2. Стаття 7. Республіканський бюджет
  3. Стаття 8. Обласний бюджет, бюджети міста республіканського значення, столиці
  4. Стаття 9. Районний (міста обласного значення) бюджету
  5. Стаття 9-1. Бюджети міст районного значення, села, селища, сільського округу
  6. Стаття 10. Надзвичайний державний бюджет

Глава 2. Види і рівні бюджету

Стаття 6. Загальні положення про види та рівнях бюджету

1. У Республіці Казахстан затверджуються, виконуються і є самостійними бюджети наступних рівнів:

1) республіканський бюджет;

2) обласний бюджет, бюджети міста республіканського значення, столиці;

3) районний (міста обласного значення) бюджету;

4) бюджети міста районного значення, села, селища, сільського округу.

Обласний бюджет, бюджети міста республіканського значення, столиці, районний (міста обласного значення) бюджету, бюджетів міст районного значення, села, селища, сільського округу відносяться до місцевих бюджетів.

2. У Республіці Казахстан у випадках, встановлених цим Кодексом, може розроблятися, затверджуватися і виконуватися надзвичайний державний бюджет.

3. У Республіці Казахстан складаються державний і консолідований бюджети, бюджет області, бюджет району (міста обласного значення), які використовуються в якості аналітичної інформації і не підлягають затвердженню.

Державним бюджетом є централізований грошовий фонд держави, який об'єднує республіканський і місцеві бюджети без урахування взаємо операцій між ними.

Консолідованим бюджетом є централізований грошовий фонд держави, який об'єднує республіканський бюджет, бюджети областей, міст республіканського значення, столиці, надходження і витрати Національного фонду Республіки Казахстан, без урахування взаємо операцій між ними.

Бюджетом області є централізований грошовий фонд, який об'єднує обласний бюджет, бюджети районів (міст обласного значення) без урахування взаємо операцій між ними.

Бюджетом району (міста обласного значення) є централізований грошовий фонд, який об'єднує районний (міста обласного значення) бюджету, бюджетів міст районного значення, сіл, селищ, сільських округів без урахування взаємо операцій між ними.

Примітка

Стаття 7. Республіканський бюджет

1. Республіканським бюджетом є централізований грошовий фонд, що формується за рахунок надходжень, визначених цим Кодексом, і призначений для фінансового забезпечення завдань і функцій центральних державних органів, підвідомчих їм державних установ, а також реалізації загальнореспубліканських напрямків державної політики.

2. Республіканський бюджет затверджується законом Республіки Казахстан.

Стаття 8. Обласний бюджет, бюджети міста республіканського значення, столиці

1. Обласним бюджетом, бюджетами міста республіканського значення, столиці є централізований грошовий фонд, що формується за рахунок надходжень, визначених цим Кодексом, і призначений для фінансового забезпечення завдань і функцій місцевих державних органів обласного рівня, міста республіканського значення, столиці, підвідомчих їм державних установ і реалізації державної політики у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

2. Обласні бюджети, бюджети міста республіканського значення, столиці затверджуються рішеннями відповідно обласних масліхатів, масліхатів міста республіканського значення, столиці.

Стаття 9. Районний (міста обласного значення) бюджету

1. Районним (міста обласного значення) бюджетом є централізований грошовий фонд, що формується за рахунок надходжень, визначених цим Кодексом, і призначений для фінансового забезпечення завдань і функцій місцевих державних органів районного (міста обласного значення) рівня, підвідомчих їм державних установ і реалізації державної політики у відповідному районі (місті обласного значення).

2. Районний (міста обласного значення) бюджету затверджується рішенням масліхатів району (міста обласного значення).

Примітка

Стаття 9-1. Бюджети міст районного значення, села, селища, сільського округу

1. Бюджетом міста районного значення, села, селища, сільського округу є централізований грошовий фонд, що формується за рахунок надходжень, визначених цим Кодексом, і призначений для фінансового забезпечення завдань і функцій акима міста районного значення, села, селища, сільського округу, підвідомчих йому державних установ і реалізації державної політики у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

2. Бюджети міста районного значення, села, селища, сільського округу після узгодження з зборами місцевої громади затверджуються рішенням масліхатів району (міста обласного значення).

Примітка

Стаття 10. Надзвичайний державний бюджет

1. Надзвичайний державний бюджет формується на основі республіканського і місцевих бюджетів та вводиться в випадках надзвичайного або воєнного стану в Республіці Казахстан.

2. Про прийняття надзвичайного державного бюджету негайно інформується Парламент Республіки Казахстан.

3. На час дії надзвичайного державного бюджету дію закону про республіканський бюджет і рішень масліхатів про бюджетах всіх рівнів місцевого бюджету припиняється.

4. Надзвичайний державний бюджет діє протягом терміну, на який введено надзвичайний або військовий стан.

З припиненням дії надзвичайного державного бюджету проводиться уточнення республіканського і місцевих бюджетів.


Основні джерела публікованих текстів нормативних правових актів: газета "Казахстанська правда", база даних довідково-правової системи Adviser , Інтернет-ресурси online.zakon.kz, adilet.zan.kz, інші засоби масової інформації в Мережі.

Хоча інформація отримана з джерел, які ми вважаємо надійними і наші фахівці застосували максимум сил для вивірки правильності отриманих версій текстів наведених нормативних актів, ми не можемо дати будь-яких підтверджень або гарантій (як явних, так і неявних) щодо їх точності.

компанія "КАМАЛ-Консалтинг" не несе відповідальності за будь-які наслідки будь-якого застосування формулювань і положень, що містяться в даних версіях текстів нормативних правових актів, за використання даних версій текстів нормативних правових актів в якості основи або за будь-які упущення в текстах публікуються тут нормативних правових актів.