Стаття 46. Спеціалізований депозитарій акціонерного інвестиційного фонду та пайового інвестиційного фонду. 1. Контроль за розпорядженням майном акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду здійснює спеціалізований депозитарій. Контроль за розпорядженням майном акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду може здійснюватися тільки одним спеціалізованим депозитарієм.

  1. Наступна стаття »

2. Спеціалізованим депозитарієм акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду може бути тільки комерційна організація, створена у формі відкритого або закритого акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, а також некомерційна організація у формі некомерційного партнерства, створені відповідно до законодавства Російської Федерації, що відповідають вимогам цього закону та мають ліцензію на здійснення діяльності спеціалізованого депозитарію інвестиційних фондів і пайових інвестиційних фондів.
3. Спеціалізованим депозитарієм не можуть бути керуюча компанія, акціонерний інвестиційний фонд, аудитор, оцінювач, а також їх афілійовані особи. Спеціалізований депозитарій, що не здійснює облік і зберігання цінних паперів акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду, має право здійснювати діяльність з ведення реєстру власників інвестиційних паїв пайового інвестиційного фонду без отримання спеціальної ліцензії.
Не допускається участь у статутному капіталі спеціалізованого депозитарію керуючої компанії або акціонерного інвестиційного фонду. Не допускається участь виконавчих директорів і їхніх заступників, керівників відділів і підрозділів, що безпосередньо забезпечують здійснення операцій з цінними паперами, фахівців, що беруть участь в укладанні угод з цінними паперами керуючої компанії або акціонерного інвестиційного фонду, в діяльності органів управління спеціалізованого депозитарію.
4. Мінімальний розмір власного капіталу спеціалізованого депозитарію і порядок його визначення, а також вимоги до кваліфікації керівників і фахівців спеціалізованого депозитарію встановлюються нормативними правовими актами федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів.
5. Спеціалізований депозитарій зобов'язаний зареєструвати в державному органі виконавчої влади з ринку цінних паперів регламент спеціалізованого депозитарію і всі зміни в ньому.
Регламент спеціалізованого депозитарію є публічним документом і повинен пред'являтися будь-якій зацікавленій особі на першу його вимогу.
6. Спеціалізований депозитарій зобов'язаний:
надавати федеральному органу виконавчої влади по ринку цінних паперів на його вимогу фінансову і іншу документацію для перевірки;
забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених осіб до документів і баз даних спеціалізованого депозитарію для перевірки правильності здійснення діяльності в якості спеціалізованого депозитарію;
представляти у федеральний орган виконавчої влади по ринку цінних паперів звітність в порядку, передбаченому його нормативними правовими актами.

Наступна стаття »
До тексту закону »
2

Читайте також

Популярні документи