Проект виконання робіт

 1. Розробка проекту виконання робіт в будівництві
 2. Проект виконання робіт. зразок
 3. Завантажити додаток К
 4. Завантажити додаток Л
 5. Проект виробництва робіт при виконанні робіт на висоті
 6. Завантажити бланк Наряд-допуск для виконання робіт на висоті
 7. Охорона праці на підприємстві
 8. Проект виконання робіт. завантажити приклад

Проект виконання робіт (ППР) - це вид проектно-технологічної документації, що розробляється на основі робочої документації та Проекту організації будівництва, яка визначає і деталізує технологію, організацію та умови виконання будівельних робіт. Без цього документа виробництво робіт заборонено.

Зміст статті

Розробка проекту виконання робіт в будівництві

згідно ДБН А.3.1-5 діє до: 2016 «Організація будівельного виробництва» Проект виконання робіт повинен містити рішення по технології і організації виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва або окремих його черг, пускових комплексів, окремих видах або етапах робіт, а також перелік необхідної виконавчої документації.

Проект виконання робіт. зразок

зразок

При розробці Проекту виконання робіт враховуються характеристики матеріалів і конструкцій, задіяних будівельних машин, обладнання, технічних засобів, а також умови виконання робіт. У разі виконання робіт в умовах ущільненої забудови враховуються матеріали технічного обстеження прилеглих об'єктів, а також вимоги до виконання робіт в таких умовах.

Топ-3 статті з Довідника

Перелік Проектів виконання робіт, необхідних для будівництва об'єкта, і ступінь їх деталізації встановлюється з урахуванням обсягів робіт, їх складності та ступеня механізації, розподілу між виконавцями, поетапних змін виробничих умов, категорії складності об'єкта будівництва, категорії відповідальності окремих конструкцій тощо.

Читайте на порталі:  Паспортизація будівель і споруд Читайте на порталі: Паспортизація будівель і споруд

Будівельні роботи виконують на підставі Проекту виконання робіт та / або технологічних карт.

Орієнтовний склад і зміст ППР визначається на основі Програми K ДБН А.3.1-5 діє до: 2016 «Організація будівельного виробництва». У складі ППР основними документами є:

 • об'єктний будівельний генплан на виконання відповідного етапу робіт на об'єкті будівництва;
 • при необхідності технологічні карти або схеми;
 • схеми спільної роботи будівельних механізмів і / або обладнання;
 • Пояснювальна записка.

При цьому пояснювальна записка повинна містити:

 • обгрунтування рішень по здійсненню тих чи інших видів робіт, особливо тих, що виконуються в зимовий час;
 • розрахунки мереж тимчасових інженерних комунікацій;
 • заходи, спрямовані на забезпечення схоронності матеріалів, виробів і конструкцій, обладнання на будівельному майданчику;
 • перелік мобільних споруд з розрахунком потреби і обгрунтуванням умов їх перебування на ділянках будівельного майданчика;
 • дій щодо захисту цих споруд від пошкоджень;
 • перелік природоохоронних заходів.

Завантажити додаток К

Читайте у свіжому № 5 Довідника

Форми документів в складі Проекту виконання робіт приймаються відповідно до Додатку Л ДБН А.3.1-5 діє до: 2016 «Організація будівельного виробництва».

Проект виконання робіт повинен бути погоджений з проектом організації будівництва за такими основними показниками:

 • межі будівельного майданчика;
 • прийняті методи будівництва;
 • принципові рішення по організації і послідовності робіт;
 • вимоги по міцності, стійкості і надійності об'єкта будівництва;
 • вимоги комплексної безпеки будівництва.

Завантажити додаток Л

Читайте на порталі

Проект виконання робіт з ремонту

При проведенні капітального ремонту об'єкта будівництва на підставі дефектних актів, при необхідності, розробляється проект виконання робіт по ремонту.

Вихідними матеріалами для розробки документа є:

 • Проект організації будівництва;
 • робоча документація;
 • умови поставки матеріалів, конструкцій, готових виробів і обладнання, виробничо-технологічної комплектації і перевезення будівельних вантажів;
 • умови використання будівельних машин і транспортних засобів;
 • умови забезпечення робочими кадрами будівельників основних професій, можливі режими використання робочого часу, а в необхідних випадках - умови організації будівництва і виконання робіт вахтовим методом;
 • матеріали і результати технічного обстеження існуючих будівель і споруд при їх реконструкції, капітальному ремонті або технічному переозброєнні, а також вимоги до виконання будівельних робіт в умовах діючого об'єкта (виробництва);
 • матеріали і результати технічного обстеження прилеглих будівель і споруд, а також вимоги до виконання робіт в умовах ущільненої існуючої забудови.

Проект виконання робіт розробляє будівельна організація на види і етапи робіт, які вона виконує.

Зверніть увагу!

Для складних видів робіт Проект виконання робіт може розроблятися із залученням проектних організацій (в тому числі в складі проектної документації) або науково-дослідних організацій відповідного напряму діяльності.

Проект виробництва робіт при виконанні робіт на висоті

Проекти виконання робіт згадуються і в іншому нормативному акті - НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (далі - Правила).

На кожному підприємстві в залежності від місцевих умов і особливостей виробництва роботодавець затверджує наказом перелік робіт на висоті, які виконуються по нарядами-допусками . До нарядів додаються проекти виконання робіт або технологічні карти за рішенням осіб, які мають право видавати наряди, з урахуванням вимог цих Правил.

Завантажити бланк Наряд-допуск для виконання робіт на висоті

Завантажити бланк Наряд-допуск для виконання робіт на висоті

Типи, перелік необхідних засобів захисту та порядок безпечного виконання робіт на висоті зазначаються у наряді та в Проекті виробництва робіт.

При одночасному виконанні робіт кількома організаціями на будівельному об'єкті, майданчику тощо роботи механізованим інструментом виконуються відповідно до розробленого і затвердженого Проектом виробництва робіт.

Максимальна довжина опорних і страхувальних канатів, що використовуються при виконанні робіт на висоті, визначається Проектом виробництва робіт. Також в ППР вказуються місця закріплення страхувальних канатів і карабінів запобіжних поясів працівників.

Охорона праці на підприємстві

Вимогам ППР або технологічних карт повинні відповідати місця установки, способи кріплення лебідок, розташування блоків. Відповідно до ППР виконується робота з колисок.

Роботу з механізованих пересувних помостів виконують з дотриманням послідовності, зазначеної в Проекті виробництва робіт. Забороняється розбирати риштування, настили, конструкції способом обвалення. Їх розбирання виконується тільки з дотриманням послідовності, передбаченої ПВР.

За нарядом та ПВР здійснюються:

 • роботи на димових трубах;
 • монтаж або демонтаж стальних, залізобетонних та збірних конструкцій.

Роботи на висоті в безопорному просторі та на конструкціях (елементах конструкцій) споруд, будівель і т.п. з використанням верхолазного спорядження проводяться за нарядами. За рішенням осіб, яким надано право видачі нарядів, до нарядів додаються ПВР або технологічні карти. При виконанні робіт з використанням відкритого вогню (Електрозварювальних, газозварювальних), ріжучих, що обертаються інструментів і т.п. в наряді (ПВР) передбачають додаткові заходи безпеки.

Проект виконання робіт. завантажити приклад

завантажити приклад

ТОП-статті на порталі