Про реалізацію майна

Дата: 18.05.2013

Державна корпорація «Агентство зі страхування вкладів» (адреса: 109240, Москва, Верхній Таганський глухий кут, д. 4, електронна пошта: [email protected]) (далі - Організатор торгів), що є на підставі рішення Арбітражного суду м Москви від 8 серпня 2012 року у справі № А40-93565 / 12-101-53Б конкурсним керуючим Товариства з обмеженою відповідальністю «Вітас Банк» (ТОВ «Вітас Банк») (адреса реєстрації: 129327, г. Москва, ул. Енисейская, д. 22, корп. 2, свідоцтва про Державну реєстрацію 1027739287355, ІПН 7716079036) (далі - Банк) проводить електронні торги у формі відкритого аукціону із закритою формою ін дставленія пропозицій про ціну придбання майна Банку (далі - «Торги»):

лоти з 16 по 38195 - по одній облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, номіналом 50 рублів; лоти з 38196 по 39272 - по одній облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, номіналом 100 рублів .. З номерами, серіями і розрядами облігацій можна ознайомитися на сайті Агентства в мережі Інтернет www.asv.org.ru в розділі «Продаж майна / Продаж майна ліквідованих банків».

Початкові ціни продажу лотів складають:

лоти з 16 по 38195 - по 24 679 руб., лоти з 38196 по 39272 - по 49 359 руб.

Торги будуть проведені 02.07.2013 року о 14.00 годині за московським часом на електронному майданчику ТОВ «ЮТендер» - www.utender.ru . У разі визнання Торгів, призначених на 02.07.2013 року не відбулися, 20.08.2013 року о 14.00 годині за московським часом на електронному майданчику ТОВ «ЮТендер» - www.utender.ru будуть проведені повторні Торги, зі зниженням початкової ціни лотів на 10 (Десять) відсотків.

Оператор електронного майданчика ТОВ «ЮТендер» - www.utender.ru (Далі - Оператор) забезпечує проведення Торгів.

До участі в Торгах допускаються фізичні та юридичні особи (далі - Заявник), зареєстровані в установленому порядку на електронному майданчику ТОВ «ЮТендер» - www.utender.ru .

Для участі в Торгах Заявник представляє Оператору заявку на участь в Торгах.

Заявка на участь в Торгах повинна містити: зобов'язання Заявника - учасника Торгів дотримуватися вимог, зазначені в повідомленні про проведення Торгів; дійсну на день подання заявки на участь у Торгах виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб або засвідчену в нотаріальному порядку копію такого витягу (для юридичної особи); дійсну на день подання заявки на участь у торгах виписку з єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців або засвідчену в нотаріальному порядку копію такого витягу (для індивідуального підприємця); копії документів, що засвідчують особу (для фізичної особи); належним чином завірений переклад на російську мову документів про державну реєстрацію юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи як індивідуального підприємця відповідно до законодавства відповідної держави (для іноземної особи); копію рішення про схвалення або про вчинення значного правочину, якщо вимога про необхідність наявності такого рішення для здійснення великої угоди встановлено законодавством Російської Федерації і (або) установчими документами юридичної особи і якщо для учасника Торгів придбання майна (підприємства) або внесення грошових коштів в якості завдатку є великою угодою; фірмове найменування (найменування), відомості про організаційно-правову форму, про місце знаходження, поштову адресу (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання (для фізичної особи), номер контактного телефону, адресу електронної пошти, ідентифікаційний номер платника податків; копії документів, що підтверджують повноваження керівника (для юридичних осіб); відомості про наявність або про відсутність зацікавленості Заявника по відношенню до боржника, кредиторам, конкурсного керуючого і про характер цієї зацікавленості; відомості про участь в капіталі Заявника конкурсного керуючого; відомості про банківські реквізити заявника для повернення йому завдатку (бажано).

Організатор торгів і Заявник укладають договір про внесення завдатку. Заявник зобов'язаний у термін, зазначений у цьому повідомленні, та відповідно до договору про внесення завдатку, внести завдаток шляхом перерахування грошових коштів на рахунок для зарахування задатків Організатора торгів: одержувач платежу - державна корпорація «Агентство зі страхування вкладів», ІПН 7708514824, КПП 775001001 , розрахунковий рахунок 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банку Росії м.Москва 701, БИК 044501002. у призначенні платежу необхідно вказувати найменування Банку, найменування Заявника, дату проведення Торгів, за участь в яких вноситься завдаток. Завдаток за участь в Торгах становить 10 (Десять) відсотків від початкової ціни лота. Датою внесення завдатку вважається дата надходження грошових коштів, перерахованих в якості завдатку, на рахунок Організатора торгів.

З проектом договору купівлі-продажу майна і договором про завдаток можна ознайомитися на електронному майданчику ТОВ «ЮТендер» - www.utender.ru .

Прийом Оператором заявок на участь в перших Торгах починається з 22.05.2013 року о 00:00 годині за московським часом, а на участь в повторних Торгах починається з 10.07.2013 року о 00:00 годині за московським часом. Прийом заявок на участь в Торгах і задатків припиняється за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідних Торгів в 14-00 за московським часом.

Заявник має право змінити або відкликати заявку на участь в Торгах не пізніше закінчення терміну подачі заявок на участь в Торгах, направивши про це повідомлення Оператору.

Організатор торгів розглядає подані Заявниками Оператору заявки на участь в Торгах з доданими до них документами, встановлює факт надходження задатків на рахунок Організатора торгів в термін, встановлений в цьому повідомленні, і за результатами приймає рішення про допуск або відмову в допуску Заявника до участі в Торгах. Заявники, допущені до участі в Торгах, визнаються учасниками Торгів (далі - Учасники). Оператор направляє всім Заявникам повідомлення про визнання їх Учасниками або про відмову у визнанні їх Учасниками.

Переможцем Торгів (далі - Переможець) визнається Учасник, який запропонував найбільшу ціну за лот, але не нижчу за початкову ціну продажу лота. У разі, якщо найбільшу ціну за лот запропонували два і більше Учасників, Переможцем серед них визнається Учасник, раніше інших зазначених Учасників представив заявку на участь в Торгах. У разі подання одним Заявником двох і більше заявок на участь в Торгах, за умови, що представлені заявки не були ним відкликані, при проведенні Торгів жодна з заявок не розглядається.

Результати Торгів оформляються Протоколом про результати проведення Торгів в день їх проведення. Протокол про результати проведення Торгів, затверджений Організатором торгів, розміщується на електронному майданчику ТОВ «ЮТендер» - www.utender.ru .

Конкурсний керуючий (ліквідатор) Банком протягом п'яти днів з дати підписання протоколу про результати проведення Торгів направляє переможцю на адресу електронної пошти, вказану у заявці на участь у Торгах, пропозиція укласти договір купівлі-продажу предмета (предметів) Торгів (далі - договір) з додатком проекту даного договору.

Переможець зобов'язаний протягом п'яти днів з дати направлення на адресу його електронної пошти, вказану у заявці на участь у Торгах, пропозиції укласти договір і проекту договору, підписати договір і не пізніше двох днів з дати підписання направити його конкурсному керуючому (ліквідатору). Про факт підписання договору переможець будь-яким доступним для нього способом зобов'язаний негайно повідомити конкурсного керуючого (ліквідатора).

Непідписання договору протягом п'яти днів з дати його направлення переможцю означає відмову (ухилення) переможця від укладення договору. Сума внесеного Переможцем завдатку зараховується в рахунок вартості придбаного лота.

Переможець зобов'язаний сплатити продавцеві (правовласнику) протягом 30 (тридцяти) днів з дати укладення договору певну на Торгах вартість лота за вирахуванням внесеного раніше завдатку, за наступними реквізитами: одержувач платежу - державна корпорація «Агентство зі страхування вкладів», ІПН 7708514824, КПП 775001001 , розрахунковий рахунок № 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банку Росії м.Москва 701, БИК 044501002. у призначенні платежу необхідно вказувати найменування Банку і Переможця, реквізити договору і дату проведення Торгів. У разі, якщо Переможець не дотримає своїх зобов'язань, зазначених у цьому повідомленні, Організатор торгів і продавець (правовласник) звільняються від усіх зобов'язань, пов'язаних з проведенням Торгів, з укладенням договору, внесений Переможцем завдаток йому не повертається, а Торги визнаються що не відбулися.

Організатор торгів має право відмовитися від проведення Торгів не пізніше, ніж за 3 (Три) дні до дати проведення Торгів.

Ознайомитися з майном Банку можна у Організатора торгів з 10 до 16 години за адресою: м Москва, вул. Лісова, буд. 59, стр. 2, контактний телефон: 8 (495) 961-25-26 (вн. 48-76), 8 (495) 725-31-27 (вн. 41-67).

Контакти Оператора ТОВ «ЮТендер» - www.utender.ru ., Вул. Берегова, буд. 5, офіс 21 а, м Ростов-на-Дону, Ростовська обл., РФ, 344082, тел. (863) 280-88-51 / 52, / 53, факс / 54.

список лотів   // rar, 254 список лотів // rar, 254.89 КБ

Як купити майно

Повернення до списку