Поняття і види речових прав.

КАТЕГОРІЇ:

Автомобілі Астрономія Біологія Географія Будинок і сад Інші мови інше Інформатика Історія Культура література логіка Математика Медицина металургія механіка Освіта Охорона праці Педагогіка політика право Психологія релігія риторика Соціологія Спорт Будівництво технологія туризм фізика Філософія фінанси хімія Креслення Екологія Економіка електроніка


Під речовим правом прийнято розуміти право, що забезпечує задоволення інтересів уповноваженої особи шляхом безпосереднього впливу на річ, кіт. знаходиться в сфері його господарського панування. Вещноеправо закріплює ставлення особи до речі (майна), забезпечуючи за рахунок цієї речі задоволення найрізноманітніших потреб.

Антитеза речових і зобов'язальних прав полягає в тому, що в області речових прав вирішальне значення для задоволення інтересів уповноваженої мають його власні дії, в той час як в області обязательственнихправ задоволення інтересів уповноваженої відбувається перш за все в результаті дій зобов'язаної особи. В області речових прав поведінку зобов'язаних осіб на перший план не виступає, оскільки вони зобов'язані лише до того, щоб не перешкоджати уповноваженій особі здійснювати (або не робити) дії щодо здійснення свого прав.

Ознаки речового права: речове право носить безстроковий характер; об'єктом цього права є річ; вимоги, що випливають з речових прав, підлягають переважному задоволенню у порівнянні з вимогами виконання посадових обов'язків зобов'язальних прав; речовому праву властиве право слідування івещние права користуються абсолютним захистом.

Так, безстроковий характер з усіх речових прав притаманний, мабуть, лише праву власності. Сумніви викликає і така ознака, як переважне задоволення речове-правових вимог. Законодавець з усіх ознак, притаманних речових прав, закріпив тільки два: право слідування і абсолютний характер захисту (пп.3 і 4 ст.216 ЦК). Суть першого зводиться до того, що перехід права власності на майно до іншої особи не є підставою для припинення інших речових прав на це майно, тобто право слідує за річчю.

Інша ознака полягає в тому, що речові права особи, яка не є власником, захищаються від їх порушення будь-якою особою в порядку, передбаченому ст. 305 ГК (власник, який не є власником, але він має право на володіння майном на підставі, передбаченій законом чи договором, користується проти третіх осіб тієї ж захистом, що і власник. Захист надається йому і проти самого власника).

Речові права на майно можуть належати особам, які не є власниками цього майна.

Види речових прав.В ст. 216 ГК до речових прав віднесено: право власності; право довічного успадкованого володіння землею; право постійного (безстрокового) користування землею; право господарського відання; право оперативного управління; сервітути. Виходячи з місця відповідних прав в системі ГЗ і природи цих прав є відомі підстави для включення до складу речових прав: що належить установі права самостійного розпорядження майном (п. 2 ст. 298 ЦК); застави нерухомості (іпотеки) (п. 1 ст. 131, п. 2 ст. 334 ЦК); права члена кооперативу на кооперативну квартиру до її викупу; Права членів сім'ї власника житлового приміщення на користування цим приміщенням (ст. 292 ЦК); права довічного проживання в житловому приміщенні, що належить іншій особі, за договором або в силу заповідального відмови (ст. 1137 ЦК). У числі речових можуть бути виділені права, кіт. прив'язані до певного майну (наприклад, до земельної ділянки), і права, кіт. приурочені до певної особи (наприклад, право довічного проживання в чужому будинку); речові права, кіт. встановлені в публічних інтересах (наприклад, публічні сервітути), і права, кіт. встановлені в приватних інтересах (наприклад, право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою); права, кіт. надають право користування чужою річчю в відомому обмеженому відношенні (наприклад сервітути), і права, кіт. надають право розпорядження чужою річчю (наприклад, іпотека). Речові права можна класифікувати за підставами їх виникнення (за договором, одностороннім волевиявленням, судовим рішенням) і припинення (наприклад, в разі загибелі речі, обтяженої сервітутом, поєднання в одній особі права власності як на ділянку, обтяжений сервітутом, так і на панівний ділянку) .

Дата додавання: 2015-04-18; переглядів: 7; Порушення авторських прав