Переселенцю: Як звернутися до суду з адміністративним позовом?

Переселенцю: Як звернутися до суду з адміністративним позовом?

Фото: піксабай

Іноді виникає ситуація, коли для захисту своїх прав необхідно звернутися в суд. У нашій країні не припиняються суперечки з держорганами: часто посадові особи перевищують свої повноваження, безпідставно відмовляють в тому, що належить згідно із законом, неправомірно застосовують санкції або затягують прийняття рішення. Хоча ми часто чуємо, що рівень довіри до судової гілки влади в нашій країні є дуже низьким, ми все ж переконані, що звернення до суду є дієвим механізмом відновлення порушених прав. Наприклад, за результатами аналізу судової практики, з більш ніж 3500 рішень, які були прийняті судами за підсумками розгляду індивідуальних скарг переселенців на порушення їх прав Постановою №365, більше 80% рішень прийнято на користь переселенців.

Отже, статтею 55 Конституції України закріплено: кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Порядок звернення з позовом до адміністративного суду регулюється Кодексом адміністративного судочинства України. Скласти позов без допомоги фахівця в галузі права непросто. Ми намагаємося самостійно звертатися до суду, при цьому допускаємо чимало помилок, які призводять до того, що позов або залишається без руху, або взагалі повертається без розгляду. Але якщо врахувати всі вимоги до форми та змісту позову, порядку його подачі, забезпечити подання належних доказів, а також правильно сплатити судовий збір, то ваш спір буде розглянутий судом.

Коли потрібно йти до суду?

Ви вважаєте, що ваші права порушили чіновнікі.Тот, хто порушив ваші права, не визнає порушення і не відновлює положення, яке було до порушення. Наприклад, управління Пенсійного фонду України (УПФ) відмовляє у виплаті пенсії; орган соціального захисту (УПСЗН) відмовляє у виплаті соціальної допомоги.
До якого суду необхідно звертатися?

Перш за все необхідно правильно визначити підвідомчість і підсудність спору, т. Е. Вибрати суд, уповноважений розглядати той чи інший спір. Спори з чиновниками вважаються публічно-правовими спорами. Такі суперечки розглядають адміністративні суди. Перелік за посиланням - https://court.gov.ua/sudova-vlada/sudy/ - це підвідомчість. Підсудність - це вибір суду, який буде розглядати саме ваш спір; як правило, він вибирається за територіальним принципом. В індивідуальних суперечках (коли порушення стосується конкретно вас) у вас є право звернутися або до окружного (або місцевий) суд відповідно до зареєстрованого в установленому законом порядку місцем вашого проживання (перебування, знаходження), або ж за місцезнаходженням органу, який допустив порушення ваших прав. Але є винятки: наприклад, суперечки з Кабінетом Міністрів України, міністерствами будуть розглядатися в Окружному адміністративному суді м.Києва, а суперечки з приводу оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, прийнятих на контрольних пунктах в'їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію, їх дій чи бездіяльності вирішуються адміністративним судом за місцем знаходження відповідного контрольного пункту.
Що можна оскаржити?

Законодавство передбачає три категорії об'єктів для оскарження: це дії, бездіяльність та рішення. В результаті таких дій (бездіяльності) або рішень повинні бути:

- порушені або оспорені ваші права, свободи і законні інтереси;
- створено перешкоди для реалізації ваших прав, свобод та реалізації законних інтересів;
- незаконно покладено на вас які-небудь обов'язки.

Оскарження дії може бути доречним, наприклад, в такій ситуації. Ви подали заяву на відновлення виплат, перевірки ВПО скасовані, але співробітники УПСЗН приходять вас перевірити і скласти акт. Ця дія суперечить чинному законодавству. Його можна оскаржити.

Приклад другий. Ви звернулися до територіального підрозділу ДМС (ТП ГМС) із заявою та пакетом документів, передбачених законодавством про видачу паспорта, і вам повинні видати паспорт у встановлений термін. Але замість того щоб видати вам паспорт у визначений термін, від вас вимагають надати додаткові дані, інформацію і так далі. Іншими словами, ТП ГМС не виконує своїх обов'язків. Це бездіяльність. Його можна оскаржити.

І третій приклад - правонарушающее рішення. Ви звернулися в УПФ із заявою про призначення пенсії. УПФ розглянув вашу заяву і, вклавшись в 30 днів, видав вам своє рішення: відмовити в призначення пенсії. Таке рішення також можна оскаржити, якщо підстави для відмови не відповідають законодавству.

В які терміни необхідно звернутися в суд?

Адміністративний позов може бути поданий в межах шестимісячного терміну, який, як правило, обчислюється з дня, коли ви дізналися або повинні були дізнатися про порушення своїх прав. Позов, поданий після закінчення строків звернення до суду, залишається без розгляду, якщо суд не визнає причини їх пропуску поважними. Якщо пропустили строк - пишіть клопотання про поновлення пропущеного строку.
Складаємо позовну заяву

Коли ви подаєте позов, в ньому обов'язково повинна бути вказана наступна інформація:

- найменування суду, до якого подається позовна заява;
- П.І.Б. позивача - це ви, ваше місце проживання або перебування; реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта; відомі засоби для зв'язку (наприклад, мобільний телефон); поштову та електронну адресу);

- дані юридичної особи - відповідача (повне найменування; місцезнаходження; поштовий індекс; ідентифікаційний код в ЄДР; відомі засоби для зв'язку: телефон, поштова та електронна адреса) або дані фізичної особи;

- ціна позову (якщо така є);
- назва документа із зазначенням в узагальненій формі позовних вимог. Наприклад, «адміністративний позов»;
- виклад обставин, якими ви обґрунтовуєте свої вимоги. Потрібно описати обставини, при яких, як ви вважаєте, були порушені ваші права, а також вказати, яке саме право, ким і яким чином було порушено. Кожну обставину бажано підтверджувати наявними у вас доказами. У змісті позовних вимог після слова «ПРОШУ» вам потрібно вказати вимоги до суду для захисту вашого права. наприклад:

- скасувати рішення суб'єкта владних повноважень;
- зобов'язати прийняти рішення або вчинити певні дії;
- стягнути кошти на відшкодування шкоди, заподіяної незаконним рішенням, дією чи бездіяльністю і ін.

У позові можна заявляти і інші вимоги, які ви вважаєте необхідними для відновлення своїх порушених прав. До позову обов'язково додаємо перелік документів, які подаються, а також перелік клопотань, які будуть вами заявлятися.

У позові вказуємо інформацію, що раніше ви в суд з таким же питанням до того ж відповідача не зверталися.

Докази і клопотання

Пам'ятайте !!! Обов'язок довести порушення прав і дотримання строків звернення до суду покладається на вас. Обов'язок довести правомочність прийняття рішення або вчинення дії і його законність в адміністративних спорах покладається на відповідача.

Щоб ваш позов був задоволений, він повинен бути обгрунтований і підтверджений доказами.
В адміністративному процесі найбільш поширені письмові докази.
Зазвичай докази подаються до суду в належним чином завірених копіях, а оригінали надаються суду для розгляду в судових засіданнях. Порядок засвідчення копій документів (ДСТУ 4163-2003, Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації "Вимоги до оформлення документів") вимагає, щоб відмітка про завірення копії містила слова "Згідно з оригіналом", а також особистий підпис особи, яка засвідчує копію, його Ф.И .Про., дату запевнення, яка проставляється нижче підпису.
Бувають ситуації, коли ви не можете самостійно надати докази (коли вони у вас відсутні або не мають доступу до них). У такому випадку рекомендується заявляти клопотання про витребування доказів судом. У них доцільно вказати причини, за якими ці докази не можуть бути надані вами; відзначити, у кого вони знаходяться, які обставини вони можуть підтвердити і яке це має значення для справи.
Якщо ж вам потрібно встановити обставини, що вимагають спеціальних знань, - заявляється письмове клопотання про призначення судової експертизи.
Якщо заява підписується вашим представником, то додається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження такого представника.
Крім того, ви повинні підготувати копії позову та доданих до неї документів в кількості, що відповідає кількості відповідачів і третіх осіб у справі.

Як подати позов?

Подати позов до суду можна через канцелярію суду або поштою (краще - рекомендованим листом з повідомленням, так як в такому випадку у вас на руках залишається квитанція, яка буде служити доказом відправки). Якщо ви подаєте позов через судову канцелярію, необхідно обов'язково попросити працівників суду проставити на вашому екземплярі позовної заяви штамп з датою його отримання. Це буде доказом подачі вами позову до суду.

Наслідки неправильного оформлення позовної заяви при подачі в суд

Якщо при складанні позову ви не врахуєте будь-які з вимог законодавства, суд своєю ухвалою, яке ви отримаєте поштою, залишить позовну заяву без руху, вказавши у визначенні на наявні недоліки, і запропонує усунути їх у встановлений судом строк, але не пізніше п'яти днів з моменту отримання вами визначення. Якщо ви вчасно виправите помилки, тоді буде вважатися, що ви подали позов до суду в той день, коли він вперше потрапив туди (це важливо, щоб правильно визначити, чи не пропустили ви строк позовної давності). Якщо в зазначений судом строк ви не усунете недоліки позовної заяви, тоді суд винесе ухвалу про повернення позовної заяви. Однак це не буде служити вам перешкодою заново подати позов, усунувши всі недоліки. Якщо ви не згодні з ухвалою суду про повернення позовної заяви, вважаєте його незаконним, ви можете оскаржити рішення суду в апеляційному порядку.

Боротися за свої права необхідно всіма доступними юридичними засобами.

ДЖЕРЕЛО

Переселенцю: Як звернутися до суду з адміністративним позовом?
Коли потрібно йти до суду?
До якого суду необхідно звертатися?
Що можна оскаржити?
В які терміни необхідно звернутися в суд?
Як подати позов?