Диплом - нерухомість як об'єкт цивільних правовідносин.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Диплом нерухомість як об'єкт цивільних правовідносин

інформація:

Тип роботи: Диплом. Доданий: 29.3.2013. Рік: 2012. Сторінок: 71. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

ЗМІСТ
ВСТУП 3
ГЛАВА I. Поняття і загальна характеристика нерухомості як об'єкта цивільних правовідносин 6
§1. Поняття та ознаки нерухомості 6
§2. Види нерухомого майна 15
ГЛАВА II. ВИДИ І ФОРМИ ВОЛОДІННЯ, КОРИСТУВАННЯ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 27
§1. Право власності та інші речові права та юридичні особливості володіння нерухомим майном 27
§2. Обмежені речові права володіння нерухомим майном 33
ГЛАВА? ІІ. Державна реєстрація прав на НЕРУХОМЕ МАЙНО 41
§1. Загальна характеристика державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним 41
§2. Актуальні проблеми державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним 48
висновок 63
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, МАТЕРІАЛІВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ, СПЕЦІАЛЬНИМ 67
ВСТУП
Поняття нерухомості - є одним з ключових понять цивільного права. Розподіл речей на нерухомі і рухомі стає основним для цивільного законодавства періоду ринкової економіки. Правове значення даного поділу зв'язується з встановленням різного правового режиму відповідно для нерухомих і рухомих речей за такими основними напрямками: 1) відчуження та придбання нерухомих речей здійснюється виключно в режимі гласності, асоційованої з необхідністю державної реєстрації угод з нерухомими речами, доступною для ознайомлення третім особам; 2) передбачається різний порядок набуття права власності на нерухомі і рухомі безхазяйні речі і речі, від яких власник відмовився; 3) іпотека може бути встановлена ​​тільки щодо нерухомих речей; 4) успадкування нерухомих речей і їх правовий режим визначаються за нормами права, що діють в місці їх знаходження, рухомих речей (при спадкуванні) - за нормами права, що діють в останньому постійному місці проживання спадкодавця; 5) спори про право власності та інші речові права на нерухомі речі розглядаються за місцем знаходження нерухомих речей, суперечки про аналогічні права на рухомі речі - в місці знаходження відповідача, а у випадках, зазначених в законі, - в місці, визначеному за вибором позивача.
У процесі формування ринку нерухомості виникла потреба у введенні норм права, що встановлюють державну реєстрацію речових прав на неї.
Новий Земельний кодекс істотно змінив не тільки земельні правовідносини, а й встановив нові вимоги до операцій з іншою нерухомістю: будівлями, спорудами, житловими і нежитловими приміщеннями. У 2005 році вступили в силу Житловий і Містобудівна кодекси Російської Федерації, Федеральні закони «Про участь у пайовому будівництві багатоквартирних будинків», «Про переведення земель або земельних ділянок з однієї категорії в іншу», інші нормативні акти, що визначають правила здійснення операцій і придбання прав на земельні ділянки, будівлі, житлові та нежитлові приміщення. Для вирішення проблем, пов'язаних з розвитком ринку доступного житла та іпотечного кредитування прийняті найважливіші поправки до Цивільного кодексу, Федеральним законам «Про іпотеку (заставу нерухомості) № 102-ФЗ від 16.07.1998г.,« Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним »№ 122-ФЗ від 21.07.97 р Проведена адміністративна реформа органів державної реєстрації прав на нерухоме майно, органів кадастрового і технічного обліку нерухомості.
У сформованих умовах стрімкого і кардинальної зміни в законодавстві житлової сфери обрана нами з науковим керівником тема випускної кваліфікаційної роботи «Нерухомість як об'єкт цивільних правовідносин» відповідає духу часу, змінам в законодавстві житлової сфери, відрізняється новизною і актуальністю теми.
У першому розділі випускної кваліфікаційної роботи розглянуті питання історії цивільно-правового режиму, а також, поняття і ознаки нерухомого майна, у другому розділі дано огляд видів і форм володіння, користування і розпорядження нерухомим майном як об'єкта цивільних правовідносин, третя глава присвячена питанням і проблемам державної реєстрації нерухомого майна.
Мета даної випускної кваліфікаційної роботи полягає в тому, щоб на основі узагальнення і аналізу основних законів та інших нормативних актів, що регламентують правову основу житлового законодавства і законодавства по здійсненню операцій з нерухомістю, а також юридичних документів, що містять відомості про основні елементи, розкрити поняття нерухомості як об'єкта цивільних правовідносин.
Під час написання даної роботи був використаний досить широке коло джерел і літератури. Серед джерел можна виділити Конституцію РФ, Цивільний, Житловий, Земельний кодекси РФ; спеціальна і наукова література представлена ​​наступними авторами: Грибанова А., Івановим А., Сухановим Е., Толстим Ю.К.
Виходячи з вищевикладеного, завдання дослідження такі:
- охарактеризувати нерухомість як об'єкт цивільних правовідносин;
- розглянути види та форми володіння, користування і розпорядження нерухомим майном;
- дати поняття державної реєстрації нерухомого майна та виявити проблеми державної реєстрації та угод з ним.
Справжня робота складається з вступу, трьох розділів, кожна з яких відповідає вищепоставлені завданням, висновків, списку використаних нормативних актів, матеріалів судової практики, спеціальної літератури .............
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, МАТЕРІАЛІВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ, СПЕЦІАЛЬНИМ
ЛІТЕРАТУРИ
1. Нормативні акти
1. Конституція Російської Федерації від 12.12.1993 р (з уч. Поправок від
30.12.2008 №6-ФКЗ, №7-ФКЗ) // Російська газета. - 21.01.2009.- № 7.
Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30.11. 1994 № 51-ФЗ (в ред. Від 06.12.2011 № 405 - ФЗ) // Відомості Верховної РФ. - 05.12.1994. - №32.- Ст.3301, (частина друга) від 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. Від 30.11.2011 №363-ФЗ) // Відомості Верховної РФ.-29.01.1996.- № 5.- ст. 410
Житловий Кодекс Російської Федерації від 29.12.2004 №188-ФЗ (в ред. Від
06.12.2011 №401-ФЗ) // Російська газета. - 12.01.2005.
Земельний кодекс Російської Федерації від 25.10.2001 р № 136-ФЗ (в ред. Від 12.12.2011 №425-ФЗ) // Російська газета 30.10.2001.
Містобудівний кодекс Російської Федерації від 29.12.2004г. № 190-ФЗ (в ред. Від 06.12.2011 №401-Ф3) // Російська газета. - 04.03.2009.
Водний кодекс Російської Федерації від 16.11.1995 р № 167-ФЗ (в ред. Від 06.12.2011 №401-ФЗ) // Російська газета 24.07.2008.
Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 р № 195-ФЗ (в ред. Від 21.11.2011№327-Ф3) // Російська газета. -31.12.2001.
Сімейний кодекс Російської Федерації від 29.12.1995 р № 223-ФЗ (в ред. Від 30.11.2011 №363-ФЗ) // Російська газета 03.07.2008.
Федеральний закон від 21.07.1997 р № 122-ФЗ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним» (в ред. 12.12.2011 №427-ФЗ) // Російська газета 30.07.1997.
10.Федеральний закон «Про іпотеку (заставі нерухомості)» №102-Ф3 від 16.07.1998 (в ред. Від 06.12.2011 №405-ФЗ) // Російська газета 22.07.1998.
11.Указ Президента РФ «Основні положення державної програми приватизації державних і муніципальних підприємств в Російській
Федерації після 1 липня 1994 року »від 22 липня 1994року № 1535.// Відомості Верховної РФ 21.10.2008.- № 43.- Ст. 4919.
12.Постановленіе Уряду РФ від 18.02.1998 р № 219 «Про затвердження Правил ведення Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним» (ред. Від 22.11. 2006 р №170) // Відомості Верховної РФ - 27.11. 2006.
13.Постановленіе Уряду РФ від 28.01.2006г. № 47 «Про визнання приміщення житловим приміщенням, житлового приміщення непридатним для проживання і багатоквартирного будинку аварійним і таким, що підлягає знесенню або реконструкції» (в ред. Від 02.08.2007 №494-ФЗ) // Відомості Верховної Ради України. - 06.02.2006. - №6.- ст.702.
Нормативні акти, що втратили силу
Житловий кодекс Української РСР від 24.06.1983 р (в ред. Від 28.03.1998 р) // Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР. -1983.-№26.-ст. 883.
Основи Цивільного законодавства Союзу РСР і республік від 31.05.1991 р // Відомості Верховної Ради СРСР. - 1991. - № 26. - ст.733.
Про заборону операцій з нерухомістю: Декрет Ради народних комісарів Української РСР від 14 грудня 1917 р // Збори узаконень і розпоряджень робітника і селянського Уряду РРФСР. 1917. N 10. У розділі ст. 154.
2. Матеріали судової практики
1. Інформаційний лист Президії ВАС РФ «Про державну реєстрацію договорів оренди нежитлових приміщень» №53 від 01.06.2000 р // Вісник ВАС РФ. - 2000. - №10.
2. Інформаційний лист Президії ВАС РФ «Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням Федерального закону« Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним »№59 від 16.02.2001г .// Вісник ВАС РФ 2001. -№3 .
3. Інформаційний лист Президії ВАС РФ від 13.11.1997 р №21 «Огляд практики вирішення спорів, що виникають за договорами купівлі-продажу нерухомості» // Вісник ВАС РФ. - 1998. - №1.
4. Постанова Пленуму ВАС РФ від 24.03. 2005 р №11 «Про деякі питання, пов'язані із застосуванням земельного законодавства» // Вісник ВАС РФ.-2005.-№5.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 01.07.1996 р № 6/8 «Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу РФ» // Вісник ВАС РФ.-1996. - №9.
6. Постанова Президії Верховного Суду РФ від 1 грудня 1999 г. «Рішення суду, який розглянув позов про надання благоустроєного жилого приміщення виходячи з норм ЦК РРФСР, що регламентують правовідносини, що виникають з договору майнового найму, а не з норм ЖК УРСР, визнано неправильним» ( витяг) // Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. - 2000р. - № 8.
7. Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 12 жовтня 1999 № 2061/99 // Вісник ВАС РФ 2000.- № 1.
3.Спеціальная література
1. Адміністративне право Росії. Попов Л.Л., Мигачев Ю.І., Тихомиров С.В. 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Проспект. - 2010 року.
2. Аскназій С.І. Радянське житлове право. - М., 1940. - С.62
3. Бару М.І., Пушкін А.А., Сабиле М.Н. поняття і юридична природа на житло // Основи радянського законодавства. - Свердловськ: Вид-во УрГУ, 1981. - С.55-56.
4. Брагінський М.І., Витрянский В.В. договірне право. У 4-х тт. - М .: Статус 2009.
5. Витрянский В.В. Основні напрямки цивільного законодавства про підприємство як об'єкті цивільних прав // вісник ВАС РФ. - 2003.-№3.
6. Валента Є.І. Нежитлове приміщення як предмет договору оренди // Законодавство. - 2009. - №11.
7. Гамбаров Ю.С. Цивільне право. Загальна частина. / Під ред. і з предисл. В.А. Томсінова. - М .: Вища школа, 2008. - С.608-611.
8. Груздєв В. Проблеми цивільно-правового захисту в області державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним // господарство і право. - 2011. - №6. - С.60.
9. Цивільне право. У 4-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. - М .: Волтерс Клуверс 2009.
10. Грибанов А. Державна реєстрація прав на підприємство як майновий комплекс в світлі останніх змін в законодавстві // Господарство і право. - 2006. - №2. - С. 40.
11. Добаткін Д.А. Речі, що включаються до складу нерухомості // Юридичний світ. - 2008. - №1. - С. 59.
12. Емелькіна І.А. Значення «юридичної та фактичної зв'язку будови з землею» при визначенні ознак нерухомості // Господарство і право. - 2006. - №8. - С.20.
13. Іванов А. Питання нерухомості у новому Житловому Кодексі РФ // Господарство і право. - 2005. - №6. - С.87.
14. Калинова К. Безоплатне користування нерухомістю // Господарство і право. - 2010. - №12. - С.116.
15. Крашенніков П.В. Постатейний коментар до житлового Кодексу РФ. - М .: Статус, 2010 року.
16. Козир О.М., Маковська А.А. Шляхи вдосконалення правового регулювання обороту нерухомості // Вісник ВАС РФ. - 2003. - №2. - С.94.
17. Коментар до Конституції РФ. Під ред. Бархатова Е.Ю.- М .: «Проспект», 2010. - С.223.
18. Коментар до Житлового кодексу Російської Федерації / М.Ю. Тихомиров. - М .: Изд. Тихомирова М.Ю., 2009. - С.37.
19. Концепція розвитку цивільного законодавства про нерухоме майно / під заг. ред. В.В. Витрянского, О.І. Козир, А.А. Маковської. - М .: Статус, 2004. - С.11-12.
20. Красавчікова Л.О. Житлове право і особисті немайнові права громадян // Актуальні проблеми житлового права. - М .: Изд-во МГУ, 2008. - С.57.
21. Кузьміна І. Поняття житлового приміщення // Відомості Верховної Ради. - №9. - 2007. - С.42.
22. Ломідзе О. Розпорядження речами: потенціал правового регулювання і прийоми його реалізації // господарство і право. - 2004. - №4. - С.45.
23. Мартковіч І.Б. Житлове законодавство в світлі конституційних норм // радянська держава і право. - 1979. - №11. - С.73-75.
24. Майорова Л.А. Дотримання системних принципів при державній реєстрації прав на нерухомість // Законодавство. - 2009. - №11.
25. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / Под ред. В.П. Мозоліна і М.Н. Малеин. - М .: МАУП, 2008. - с.310.
26. Новіков К. Про поняття нерухомого майна // Господарство і право. - 2011. - №11. - С.119.
27. Вітчизняне законодавство ХI-ХХ століть. Частина 1 (ХI-ХХ ст.) / Под ред. проф. О.І. Чистякова. - М .: МАУП, 1999..
28. Піляева В.В. Цивільне право в схемах і визначеннях. - М .: Корпус, 2010. - С.12-13.
28. Постатейний коментар до Федерального закону «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним» / За ред. Альошина В.В. - М .: «Діловий двір», 2010.
29. Проект концепції розвитку цивільного законодавства про нерухоме майно, розроблений дослідницьким центром приватного права. М .: Статус, 2003.
30. Седугін П.І. Житлове право. - М .: Норма-Инфра-М 2009.
31. Седугін П.І. Право на житло в СРСР. - М .: Юридична література, 1983. С30-41.
32. Сергєєв А.П. Цивільне право (частина 2). - М .: Проспект, 2010 року.
33. Степанов С.А. Нерухоме майно в цивільному праві. - М .: Статус, 2004. - С.39.
34. Суханов Є. Обмежені речові права // Господарство і право. - 2005. - №1. - С. 5-14.
35. Сироїд Н.А. Реєстрація прав на землю та інше нерухоме майно // Держава і право. - 1998. - №8. - С.93.
36.Флейшіц Е.А. Торгово-промислове підприємство в праві західноєвропейському і РРФСР. - Л .: ЛДУ, 1924.- С.45-46.
37. Французький Цивільний кодекс / Наук. Редагування і передмова канд. юрид. наук Д.Г. Лаврова, переклад з французької А.А. Жукової, Г.А. Пашковською. - СПб .: Видавництво «Юридичний центр Пресс», 2004. - С.421.
38. Щенникова Л. Нерухомість: законодавчі формулювання та концептуальні підходи // Відомості Верховної Ради. - 2009. - №11.
39. Щенникова Л. В. Речове право. - Перм, 2001. - С.217.



* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.