Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати | Газета Світлана жиццё | Лельчиці | новини Лельчиць

  1. Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати Закон зобов'язує батьків утримувати своїх неповнолітніх...
  2. Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати
  3. Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати
  4. Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати
  5. Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати
  6. Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати
  7. Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати
  8. Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати

Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати

Закон зобов'язує батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних, які потребують матеріальної допомоги повнолітніх дітей.

На запитання наших читачів, що стосуються стягнення аліментів на дітей, відповідає і. о. начальника відділу примусового виконання Лельчицького району Наталя ВОРОНОВИЧ.

- Наталя Андріївна, з якого моменту починають нараховуватися аліменти?

- Аліменти починають нараховуватися з моменту подачі заяви до суду. Зверніть увагу: не з моменту судового засідання, на якому буде винесено ухвалу, а з того дня, коли заяву прийняли в суді. Аліменти за минулий час можуть бути стягнені не більше ніж за 3 попередні роки, і тільки якщо судом буде встановлено, що до звернення до суду приймалися заходи для отримання коштів на утримання, які виявилися безрезультатними через ухилення батьків від їх сплати, а також, якщо за новим місцем роботи таких батьків не було подано нову заяву про утримання аліментів.

- Коли виплата аліментів припиняється?

- Виплата аліментів проводиться до повноліття дитини. В даному випадку не має значення, вчиться дитина або працює. Навіть якщо він студент платного відділення ВНЗ, який не проживає спільно батько, може надавати матеріальну допомогу на його утримання лише за своїм бажанням або якщо цей момент був обговорений в укладеному раніше Угоді про дітей. Виняток з цього правила лише одне: коли дитина непрацездатний і при цьому потребує.

- Які розміри аліментів на утримання неповнолітніх дітей?

- Відповідно до статті 92 Кодексу Республік Білорусь про шлюб та сім'ю аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків при відсутності Угоди про дітей, Угоди про сплату аліментів, а також, якщо розмір аліментів не визначений Шлюбним договором, стягуються у таких розмірах: на одну дитину - 25 відсотків, на двох дітей - 33 відсотки, на трьох і більше дітей - 50 відсотків заробітку і (або) іншого доходу батьків на місяць. При цьому для працездатних батьків мінімальний розмір аліментів на місяць має становити не менше 50 відсотків на одну дитину, 75 відсотків - на двох дітей, 100 відсотків - на трьох і більше дітей бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. Дані розміри можуть бути змінені судом.

- Який порядок стягнення заборгованості по аліментах?

- При розрахунку заборгованості судовий виконавець керується ст. 110 Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю, в якій зазначено, що у випадках, коли за виконавчим листом, пред'явленим до стягнення, утримання аліментів не провадилося у зв'язку з розшуком боржника, стягнення аліментів має провадитися за весь минулий період незалежно від встановленого терміну давності.

Розмір заборгованості по аліментах визначається судовим виконавцем виходячи з розміру аліментів, визначеного судовою ухвалою, Угодою про дітей, Угодою про сплату аліментів або Шлюбним договором.

Заборгованість по аліментах визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, одержаного боржником за час, протягом якого не провадилося стягнення.

Якщо боржник в цей період не працював або не представлені документи, що підтверджують його заробіток і (або) інший дохід, заборгованість визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, отримуваного їм на момент нарахування заборгованості по аліментах.

У випадках, коли боржник на момент нарахування заборгованості по аліментах не працює, її розмір визначається виходячи із заробітку боржника за останнім місцем роботи, а за відсутності відомостей про це або якщо з моменту звільнення минуло більше трьох місяців, - виходячи із середньої заробітної плати працівників в республіці.

- Чи передбачено законодавством добровільний порядок сплати аліментів на дітей?

- Сплата аліментів на утримання неповнолітніх дітей може проводитися в добровільному або судовому порядку. Аліменти можуть виплачуватися в добровільному порядку особою, яка зобов'язана сплачувати аліменти, або шляхом утримання із заробітної плати за місцем роботи або за місцем отримання пенсії, допомоги, стипендії, здійснення інших виплат.

Відповідно до п. 132 Інструкції по виконавчому провадженню, затвердженої постановою Міністерства юстиції Республіки Білорусь від 20 грудня 2004 № 40 (зі змінами та доповненнями), особи, які виявили бажання сплачувати аліменти добровільно (без наявності виконавчого документа), має право звернутися до адміністрації за місцем роботи або одержання пенсії, допомоги і т.д. з письмовою заявою здійснювати утримання аліментів та виплачувати або переводити поштою стягнені суми особі, зазначеній в заяві.

Юридична особа зобов'язана виробляти за поданою заявою утримання аліментів у такому ж порядку, як і за виконавчим листом.

У письмовій заяві особи, яка виявила бажання добровільно платити аліменти, повинні бути вказані:

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини, на утримання якого слід утримувати аліменти;

прізвище, ім'я, по батькові та адреса особи, якій слід виплачувати або переводити аліменти;

розмір утримання в процентному співвідношенні від щомісяця одержуваного доходу.

Заяви про утримання аліментів, а також про зміну їх розміру або про припинення утримання аліментів зберігаються адміністрацією підприємства, установи, організації в порядку, встановленому для зберігання виконавчих документів. За втрату такої заяви посадова особа підприємства або установи несе відповідальність, як і за втрату виконавчого документа.

Добровільний порядок сплати аліментів не виключає права стягувача в будь-який час звернутися з заявою про стягнення аліментів до суду.

- Наталя Андріївна, розкажіть про судовому порядку сплати та стягнення аліментів?

- У випадку судового порядку сплати аліментів судовий виконавець надсилає виконавчий документ юридичній особі або громадянинові, у якого боржник працює або отримує заробітну плату та інші прирівняні до неї доходи, з пропозицією, в якому вказуються розмір і періодичність їх утримання, а також заборгованість по ним в твердій грошовій сумі (якщо є). В організації даний виконавчий документ повинен реєструватися не пізніше дня, наступного за днем ​​надходження, і передаватися відповідальній особі бухгалтерії під розписку. Бухгалтерія також реєструє даний документ в спеціальному журналі або картотеці і в триденний термін сповіщає судового виконавця про його надходженні, направивши зворотне повідомлення. Слід зазначити, що законодавством передбачена відповідальність за втрату виконавчих документів, тому в організації повинен бути встановлений чіткий порядок їх зберігання.

При надходженні в бухгалтерію виконавчого документа, рекомендуємо уважно вивчити ці документи, так як нерідко утримання аліментів починається з певної дати, а значить, аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за місяць, а з зазначеної дати. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 р за 20 робочих днів в розмірі 2 500 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 215 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника з 27 травня 2014 року в розмірі 25%.

Таким чином, оскільки в даній ситуації відповідно до виконавчим листом утримання аліментів починають з певної дати, то аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за травень, а з зазначеної дати - з 27 травня.

Щоб визначити суму аліментів за травень, необхідно розрахувати належну суму доходу за частину місяця після дати виникнення зобов'язань зі сплати аліментів, а саме з 27 травня 2014 р а потім обчислити аліменти, з цієї суми виходячи з встановленого у виконавчому листі відсотка. База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: (2 500 000 - 215 400) / 20 × 5 = 571 150 руб .; сума аліментів складе: 571 150 × 25% = 142 788 руб.

- Який порядок утримання аліментів?

- Утримання аліментів проводиться за місцем видачі боржникові заробітної плати і прирівняних до неї доходів, одночасно з їх розрахунком один раз на місяць з тієї суми, яка належить боржнику до виплати. Утримані суми пересилаються стягувачу за рахунок боржника. Бухгалтерія за місцем основної роботи, отримання пенсії, служби (навчання) особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, після отримання відомостей про іншу роботу боржника (роботі за сумісництвом) і одержуваних їм доходи в триденний термін повинна письмово повідомити стягувача та відділ примусового виконання за місцем знаходження юридичної особи про сумісництвом боржником роботі і інших додаткових доходах.

Утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей проводиться з усіх видів заробітку (грошового винагороди, змісту, грошового забезпечення) і додаткової винагороди, як за основним місцем роботи, так і за роботу за сумісництвом, які отримують батьки, що працюють в організаціях будь-яких організаційно-правових форм, а також на основі трудових договорів в селянських (фермерських) господарствах та у індивідуальних підприємців, в грошовій і натуральній формі. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 року в розмірі 1 850 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 137 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника в розмірі 25%.

База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: 1 850 000 - 137 400 = 1 712 600 руб. Сума аліментів складе 1 712 600 × 25% = 428 150 руб. Далі суму аліментів порівнюємо з 50% бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. У травні 2014 року сума БПМ склала 1 212 470 руб., А 50% - 606 235 руб. З урахуванням того що сума утриманих аліментів менше 50% БПМ, необхідно утримати і перерахувати одержувачу аліментів суму в розмірі 606 235 руб.

- З яких доходів аліменти не утримуються?

- У Республіці Білорусь законодавством чітко визначені доходи, з яких аліменти не утримуються. це:

вихідну допомогу, що виплачується при звільненні (за винятком вихідної допомоги, розмір якого перевищує середньомісячний заробіток платника аліментів);

компенсації за невикористану відпустку, які виплачуються при звільненні (за винятком компенсацій за кілька невикористаних відпусток у разі їх з'єднання за кілька років);

компенсаційні виплати в зв'язку зі службовим відрядженням, переводом, прийомом або направленням на роботу в іншу місцевість, з амортизацією інструменту, що належить працівнику, і інші компенсації, передбачені законодавством про працю;

одноразові премії, що видаються не з фонду заробітної плати;

державну допомогу сім'ям, які виховують дітей, за винятком випадків, встановлених законодавством;

допомоги на поховання;

посібники та виплати громадянам, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС;

надбавки на догляд до пенсій, які встановлюються за законодавством.

матеріальна допомога, що надається в зв'язку зі стихійним лихом, пожежею, розкраданням майна, каліцтвом, народженням дитини, реєстрацією шлюбу, хворобою або зі смертю платника аліментів або його близьких родичів;

сума лікувально-профілактичного харчування, що видається відповідно до законодавства про працю.

Найбільш поширена помилка бухгалтерів полягає в тому, що вони виробляють утримання аліментів із заробітку за вирахуванням прибуткового податку та обов'язкового внеску (пенсійне страхування) до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь.

Пояснюємо, що сплата обов'язкового внеску в ФСЗН не регулюється податковим законодавством, отже, він не є податком (п. 3 ст. 6 Податкового кодексу). Таким чином, якщо зазначений внесок віднімається із заробітку до утримання аліментів, відбувається недоплата належної суми аліментів їх одержувачеві.

Також нагадаю, що якщо при обчисленні прибуткового податку платнику аліментів не надаються стандартні податкові відрахування на утриманців (неповнолітніх дітей) (подп. 1.2 ст. 164 Податкового кодексу), база для утримання аліментів та їх сума зменшуються.

- До редакції звернулася наша читачка А. Бутьковец. Вона повідомила: «Зі своїм чоловіком я розлучена. Працює він в фірмі «Айтера». Її керівник Сологуб Юрій Петрович з січня 2014 року по вересень не виплачував мені аліменти чоловіка, незважаючи на те, що вони були нараховані. 5 вересня виплачено аліменти за 4 місяці без відсотків заборгованості. Чи є це порушенням законодавства? »

- Наймач, який виплачує заробітну плату, зобов'язаний на підставі письмової заяви або виконавчого документа:

щомісяця утримувати аліменти у встановленому розмірі з заробітної плати та інших доходів платника;

не пізніше ніж у триденний строк з дня виплати заробітної плати та інших доходів сплачувати утримані аліменти їх одержувачу шляхом видачі з каси організації, перерахування на його рахунок або переведення поштою (ч. 1 ст. 105 КпШС).

На практиці може виникнути ситуація, коли платнику аліментів на підставі заяви надано відпустку без збереження заробітної плати (ст. 190 ТК). Заробітна плата за цей період не нараховується і, отже, аліменти не утримуються. У працівника за час такої відпустки виникає заборгованість по аліментах, оскільки в реченні, що додається до виконавчого документа, судовим виконавцем наказано проводити їх утримання і виплату щомісяця і регулярно. Дана заборгованість може бути виявлена ​​судовим виконавцем при перевірці, що проводиться з метою контролю за правильним і своєчасним утриманням аліментів. Судовий виконавець визначить суму заборгованості, яку бухгалтер в подальшому все одно повинен буде утримати із заробітку платника. Слід зазначити, що бухгалтер має право (але не зобов'язаний, оскільки законодавством це не передбачено) самостійно в письмовому вигляді повідомити судовому виконавцю про період, коли платник аліментів перебував у відпустці без збереження заробітної плати.

У зв'язку з простоєм або іншими обставинами, що мали місце з не залежних від працівників причин, може виникнути недоплата по аліментах. У таких випадках аліменти утримуються в встановлених розмірах з фактичного заробітку за пророблений при зазначених обставинах період. Суму недоплати у зв'язку з простоєм або іншими незалежними від платника обставинами, зобов'язані визначити судові виконавці при зверненні до них наймача. Наприклад, працівник організації - платник аліментів на одну дитину (25% від заробітку) з вини наймача відпрацював неповний місяць (16 днів з 20 робітників). База для утримання аліментів за фактично відпрацьований час складає 2 000 000 руб., Аліменти за 16 робочих днів - 500 000 руб. (2 000 000 х 25%), аліменти за один робочий день - 31 250 руб. (500 000: 16).

Недоотриманий сума аліментів, виходячи із заробітку, який належав би працівникові при нормальній тривалості робочого місяця, складе 125 000 руб .: 31 250 х (20 - 16). Загальна сума аліментів, яку повинен отримати їх стягувач, дорівнює 625 000 руб. (500 000 +125 000). У цьому випадку 500 000 руб. будуть утримані із заробітку платника аліментів, а 125 000 руб. - компенсовані органами ФСЗН з подальшим відшкодуванням наймачем цієї суми.

Недоотриману суму аліментів стягувачу компенсує Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь. Надалі наймач відшкодовує Фонду суму компенсації за рахунок власних коштів при черговому перерахування страхових внесків.

Для отримання компенсації стягувачам аліментів організації подають до органів ФСЗН за місцем постановки на облік заявку з додатком довідки судових органів, яка підтверджує заборгованість по недоотриманими стягувачами сумами. Органи ФСЗН протягом п'яти робочих днів перевіряють достовірність поданих заявок, оформляють їх і направляють до обласних, Мінське міське управління Фонду, які в термін, що становить три робочих дні після отримання зазначених документів, перераховують кошти організації на поточний (розрахунковий) рахунок або відкритий рахунок для обліку коштів ФСЗН.

- А якщо платник аліментів звільнився?

- При звільненні платника аліментів бухгалтерія організації:

робить на виконавчому документі відмітки про всі вироблених утримання аліментів та суму заборгованості, що, засвідчує їх печаткою;

вказує відомості про нове місце роботи або проживання, якщо вони відомі;

відсилає в триденний термін цінним чи рекомендованою кореспонденцією виконавчий документ в який направив його відділ примусового виконання з обов'язковим повідомленням про це відділ примусового виконання, в районі діяльності якого знаходиться організація.

Слід пам'ятати, що судовий виконавець за місцем знаходження організації, в якій працює платник аліментів, контролює правильність і своєчасність утримання грошових коштів. Перевірки проводяться згідно з графіком, а також при надходженні скарги стягувача аліментів. За результатами складаються акти перевірки бухгалтерії із зазначенням виявлених недоліків і термінів для їх усунення.

Посадові особи в установлений судовим виконавцем строк, але не більше 10 днів, зобов'язані вжити заходів для виправлення виявлених в ході перевірки недоліків і порушень та в письмовій формі повідомити про це відділ примусового виконання.

Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати

Закон зобов'язує батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних, які потребують матеріальної допомоги повнолітніх дітей.

На запитання наших читачів, що стосуються стягнення аліментів на дітей, відповідає і. о. начальника відділу примусового виконання Лельчицького району Наталя ВОРОНОВИЧ.

- Наталя Андріївна, з якого моменту починають нараховуватися аліменти?

- Аліменти починають нараховуватися з моменту подачі заяви до суду. Зверніть увагу: не з моменту судового засідання, на якому буде винесено ухвалу, а з того дня, коли заяву прийняли в суді. Аліменти за минулий час можуть бути стягнені не більше ніж за 3 попередні роки, і тільки якщо судом буде встановлено, що до звернення до суду приймалися заходи для отримання коштів на утримання, які виявилися безрезультатними через ухилення батьків від їх сплати, а також, якщо за новим місцем роботи таких батьків не було подано нову заяву про утримання аліментів.

- Коли виплата аліментів припиняється?

- Виплата аліментів проводиться до повноліття дитини. В даному випадку не має значення, вчиться дитина або працює. Навіть якщо він студент платного відділення ВНЗ, який не проживає спільно батько, може надавати матеріальну допомогу на його утримання лише за своїм бажанням або якщо цей момент був обговорений в укладеному раніше Угоді про дітей. Виняток з цього правила лише одне: коли дитина непрацездатний і при цьому потребує.

- Які розміри аліментів на утримання неповнолітніх дітей?

- Відповідно до статті 92 Кодексу Республік Білорусь про шлюб та сім'ю аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків при відсутності Угоди про дітей, Угоди про сплату аліментів, а також, якщо розмір аліментів не визначений Шлюбним договором, стягуються у таких розмірах: на одну дитину - 25 відсотків, на двох дітей - 33 відсотки, на трьох і більше дітей - 50 відсотків заробітку і (або) іншого доходу батьків на місяць. При цьому для працездатних батьків мінімальний розмір аліментів на місяць має становити не менше 50 відсотків на одну дитину, 75 відсотків - на двох дітей, 100 відсотків - на трьох і більше дітей бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. Дані розміри можуть бути змінені судом.

- Який порядок стягнення заборгованості по аліментах?

- При розрахунку заборгованості судовий виконавець керується ст. 110 Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю, в якій зазначено, що у випадках, коли за виконавчим листом, пред'явленим до стягнення, утримання аліментів не провадилося у зв'язку з розшуком боржника, стягнення аліментів має провадитися за весь минулий період незалежно від встановленого терміну давності.

Розмір заборгованості по аліментах визначається судовим виконавцем виходячи з розміру аліментів, визначеного судовою ухвалою, Угодою про дітей, Угодою про сплату аліментів або Шлюбним договором.

Заборгованість по аліментах визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, одержаного боржником за час, протягом якого не провадилося стягнення.

Якщо боржник в цей період не працював або не представлені документи, що підтверджують його заробіток і (або) інший дохід, заборгованість визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, отримуваного їм на момент нарахування заборгованості по аліментах.

У випадках, коли боржник на момент нарахування заборгованості по аліментах не працює, її розмір визначається виходячи із заробітку боржника за останнім місцем роботи, а за відсутності відомостей про це або якщо з моменту звільнення минуло більше трьох місяців, - виходячи із середньої заробітної плати працівників в республіці.

- Чи передбачено законодавством добровільний порядок сплати аліментів на дітей?

- Сплата аліментів на утримання неповнолітніх дітей може проводитися в добровільному або судовому порядку. Аліменти можуть виплачуватися в добровільному порядку особою, яка зобов'язана сплачувати аліменти, або шляхом утримання із заробітної плати за місцем роботи або за місцем отримання пенсії, допомоги, стипендії, здійснення інших виплат.

Відповідно до п. 132 Інструкції по виконавчому провадженню, затвердженої постановою Міністерства юстиції Республіки Білорусь від 20 грудня 2004 № 40 (зі змінами та доповненнями), особи, які виявили бажання сплачувати аліменти добровільно (без наявності виконавчого документа), має право звернутися до адміністрації за місцем роботи або одержання пенсії, допомоги і т.д. з письмовою заявою здійснювати утримання аліментів та виплачувати або переводити поштою стягнені суми особі, зазначеній в заяві.

Юридична особа зобов'язана виробляти за поданою заявою утримання аліментів у такому ж порядку, як і за виконавчим листом.

У письмовій заяві особи, яка виявила бажання добровільно платити аліменти, повинні бути вказані:

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини, на утримання якого слід утримувати аліменти;

прізвище, ім'я, по батькові та адреса особи, якій слід виплачувати або переводити аліменти;

розмір утримання в процентному співвідношенні від щомісяця одержуваного доходу.

Заяви про утримання аліментів, а також про зміну їх розміру або про припинення утримання аліментів зберігаються адміністрацією підприємства, установи, організації в порядку, встановленому для зберігання виконавчих документів. За втрату такої заяви посадова особа підприємства або установи несе відповідальність, як і за втрату виконавчого документа.

Добровільний порядок сплати аліментів не виключає права стягувача в будь-який час звернутися з заявою про стягнення аліментів до суду.

- Наталя Андріївна, розкажіть про судовому порядку сплати та стягнення аліментів?

- У випадку судового порядку сплати аліментів судовий виконавець надсилає виконавчий документ юридичній особі або громадянинові, у якого боржник працює або отримує заробітну плату та інші прирівняні до неї доходи, з пропозицією, в якому вказуються розмір і періодичність їх утримання, а також заборгованість по ним в твердій грошовій сумі (якщо є). В організації даний виконавчий документ повинен реєструватися не пізніше дня, наступного за днем ​​надходження, і передаватися відповідальній особі бухгалтерії під розписку. Бухгалтерія також реєструє даний документ в спеціальному журналі або картотеці і в триденний термін сповіщає судового виконавця про його надходженні, направивши зворотне повідомлення. Слід зазначити, що законодавством передбачена відповідальність за втрату виконавчих документів, тому в організації повинен бути встановлений чіткий порядок їх зберігання.

При надходженні в бухгалтерію виконавчого документа, рекомендуємо уважно вивчити ці документи, так як нерідко утримання аліментів починається з певної дати, а значить, аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за місяць, а з зазначеної дати. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 р за 20 робочих днів в розмірі 2 500 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 215 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника з 27 травня 2014 року в розмірі 25%.

Таким чином, оскільки в даній ситуації відповідно до виконавчим листом утримання аліментів починають з певної дати, то аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за травень, а з зазначеної дати - з 27 травня.

Щоб визначити суму аліментів за травень, необхідно розрахувати належну суму доходу за частину місяця після дати виникнення зобов'язань зі сплати аліментів, а саме з 27 травня 2014 р а потім обчислити аліменти, з цієї суми виходячи з встановленого у виконавчому листі відсотка. База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: (2 500 000 - 215 400) / 20 × 5 = 571 150 руб .; сума аліментів складе: 571 150 × 25% = 142 788 руб.

- Який порядок утримання аліментів?

- Утримання аліментів проводиться за місцем видачі боржникові заробітної плати і прирівняних до неї доходів, одночасно з їх розрахунком один раз на місяць з тієї суми, яка належить боржнику до виплати. Утримані суми пересилаються стягувачу за рахунок боржника. Бухгалтерія за місцем основної роботи, отримання пенсії, служби (навчання) особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, після отримання відомостей про іншу роботу боржника (роботі за сумісництвом) і одержуваних їм доходи в триденний термін повинна письмово повідомити стягувача та відділ примусового виконання за місцем знаходження юридичної особи про сумісництвом боржником роботі і інших додаткових доходах.

Утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей проводиться з усіх видів заробітку (грошового винагороди, змісту, грошового забезпечення) і додаткової винагороди, як за основним місцем роботи, так і за роботу за сумісництвом, які отримують батьки, що працюють в організаціях будь-яких організаційно-правових форм, а також на основі трудових договорів в селянських (фермерських) господарствах та у індивідуальних підприємців, в грошовій і натуральній формі. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 року в розмірі 1 850 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 137 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника в розмірі 25%.

База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: 1 850 000 - 137 400 = 1 712 600 руб. Сума аліментів складе 1 712 600 × 25% = 428 150 руб. Далі суму аліментів порівнюємо з 50% бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. У травні 2014 року сума БПМ склала 1 212 470 руб., А 50% - 606 235 руб. З урахуванням того що сума утриманих аліментів менше 50% БПМ, необхідно утримати і перерахувати одержувачу аліментів суму в розмірі 606 235 руб.

- З яких доходів аліменти не утримуються?

- У Республіці Білорусь законодавством чітко визначені доходи, з яких аліменти не утримуються. це:

вихідну допомогу, що виплачується при звільненні (за винятком вихідної допомоги, розмір якого перевищує середньомісячний заробіток платника аліментів);

компенсації за невикористану відпустку, які виплачуються при звільненні (за винятком компенсацій за кілька невикористаних відпусток у разі їх з'єднання за кілька років);

компенсаційні виплати в зв'язку зі службовим відрядженням, переводом, прийомом або направленням на роботу в іншу місцевість, з амортизацією інструменту, що належить працівнику, і інші компенсації, передбачені законодавством про працю;

одноразові премії, що видаються не з фонду заробітної плати;

державну допомогу сім'ям, які виховують дітей, за винятком випадків, встановлених законодавством;

допомоги на поховання;

посібники та виплати громадянам, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС;

надбавки на догляд до пенсій, які встановлюються за законодавством.

матеріальна допомога, що надається в зв'язку зі стихійним лихом, пожежею, розкраданням майна, каліцтвом, народженням дитини, реєстрацією шлюбу, хворобою або зі смертю платника аліментів або його близьких родичів;

сума лікувально-профілактичного харчування, що видається відповідно до законодавства про працю.

Найбільш поширена помилка бухгалтерів полягає в тому, що вони виробляють утримання аліментів із заробітку за вирахуванням прибуткового податку та обов'язкового внеску (пенсійне страхування) до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь.

Пояснюємо, що сплата обов'язкового внеску в ФСЗН не регулюється податковим законодавством, отже, він не є податком (п. 3 ст. 6 Податкового кодексу). Таким чином, якщо зазначений внесок віднімається із заробітку до утримання аліментів, відбувається недоплата належної суми аліментів їх одержувачеві.

Також нагадаю, що якщо при обчисленні прибуткового податку платнику аліментів не надаються стандартні податкові відрахування на утриманців (неповнолітніх дітей) (подп. 1.2 ст. 164 Податкового кодексу), база для утримання аліментів та їх сума зменшуються.

- До редакції звернулася наша читачка А. Бутьковец. Вона повідомила: «Зі своїм чоловіком я розлучена. Працює він в фірмі «Айтера». Її керівник Сологуб Юрій Петрович з січня 2014 року по вересень не виплачував мені аліменти чоловіка, незважаючи на те, що вони були нараховані. 5 вересня виплачено аліменти за 4 місяці без відсотків заборгованості. Чи є це порушенням законодавства? »

- Наймач, який виплачує заробітну плату, зобов'язаний на підставі письмової заяви або виконавчого документа:

щомісяця утримувати аліменти у встановленому розмірі з заробітної плати та інших доходів платника;

не пізніше ніж у триденний строк з дня виплати заробітної плати та інших доходів сплачувати утримані аліменти їх одержувачу шляхом видачі з каси організації, перерахування на його рахунок або переведення поштою (ч. 1 ст. 105 КпШС).

На практиці може виникнути ситуація, коли платнику аліментів на підставі заяви надано відпустку без збереження заробітної плати (ст. 190 ТК). Заробітна плата за цей період не нараховується і, отже, аліменти не утримуються. У працівника за час такої відпустки виникає заборгованість по аліментах, оскільки в реченні, що додається до виконавчого документа, судовим виконавцем наказано проводити їх утримання і виплату щомісяця і регулярно. Дана заборгованість може бути виявлена ​​судовим виконавцем при перевірці, що проводиться з метою контролю за правильним і своєчасним утриманням аліментів. Судовий виконавець визначить суму заборгованості, яку бухгалтер в подальшому все одно повинен буде утримати із заробітку платника. Слід зазначити, що бухгалтер має право (але не зобов'язаний, оскільки законодавством це не передбачено) самостійно в письмовому вигляді повідомити судовому виконавцю про період, коли платник аліментів перебував у відпустці без збереження заробітної плати.

У зв'язку з простоєм або іншими обставинами, що мали місце з не залежних від працівників причин, може виникнути недоплата по аліментах. У таких випадках аліменти утримуються в встановлених розмірах з фактичного заробітку за пророблений при зазначених обставинах період. Суму недоплати у зв'язку з простоєм або іншими незалежними від платника обставинами, зобов'язані визначити судові виконавці при зверненні до них наймача. Наприклад, працівник організації - платник аліментів на одну дитину (25% від заробітку) з вини наймача відпрацював неповний місяць (16 днів з 20 робітників). База для утримання аліментів за фактично відпрацьований час складає 2 000 000 руб., Аліменти за 16 робочих днів - 500 000 руб. (2 000 000 х 25%), аліменти за один робочий день - 31 250 руб. (500 000: 16).

Недоотриманий сума аліментів, виходячи із заробітку, який належав би працівникові при нормальній тривалості робочого місяця, складе 125 000 руб .: 31 250 х (20 - 16). Загальна сума аліментів, яку повинен отримати їх стягувач, дорівнює 625 000 руб. (500 000 +125 000). У цьому випадку 500 000 руб. будуть утримані із заробітку платника аліментів, а 125 000 руб. - компенсовані органами ФСЗН з подальшим відшкодуванням наймачем цієї суми.

Недоотриману суму аліментів стягувачу компенсує Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь. Надалі наймач відшкодовує Фонду суму компенсації за рахунок власних коштів при черговому перерахування страхових внесків.

Для отримання компенсації стягувачам аліментів організації подають до органів ФСЗН за місцем постановки на облік заявку з додатком довідки судових органів, яка підтверджує заборгованість по недоотриманими стягувачами сумами. Органи ФСЗН протягом п'яти робочих днів перевіряють достовірність поданих заявок, оформляють їх і направляють до обласних, Мінське міське управління Фонду, які в термін, що становить три робочих дні після отримання зазначених документів, перераховують кошти організації на поточний (розрахунковий) рахунок або відкритий рахунок для обліку коштів ФСЗН.

- А якщо платник аліментів звільнився?

- При звільненні платника аліментів бухгалтерія організації:

робить на виконавчому документі відмітки про всі вироблених утримання аліментів та суму заборгованості, що, засвідчує їх печаткою;

вказує відомості про нове місце роботи або проживання, якщо вони відомі;

відсилає в триденний термін цінним чи рекомендованою кореспонденцією виконавчий документ в який направив його відділ примусового виконання з обов'язковим повідомленням про це відділ примусового виконання, в районі діяльності якого знаходиться організація.

Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати

Закон зобов'язує батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних, які потребують матеріальної допомоги повнолітніх дітей.

На запитання наших читачів, що стосуються стягнення аліментів на дітей, відповідає і. о. начальника відділу примусового виконання Лельчицького району Наталя ВОРОНОВИЧ.

- Наталя Андріївна, з якого моменту починають нараховуватися аліменти?

- Аліменти починають нараховуватися з моменту подачі заяви до суду. Зверніть увагу: не з моменту судового засідання, на якому буде винесено ухвалу, а з того дня, коли заяву прийняли в суді. Аліменти за минулий час можуть бути стягнені не більше ніж за 3 попередні роки, і тільки якщо судом буде встановлено, що до звернення до суду приймалися заходи для отримання коштів на утримання, які виявилися безрезультатними через ухилення батьків від їх сплати, а також, якщо за новим місцем роботи таких батьків не було подано нову заяву про утримання аліментів.

- Коли виплата аліментів припиняється?

- Виплата аліментів проводиться до повноліття дитини. В даному випадку не має значення, вчиться дитина або працює. Навіть якщо він студент платного відділення ВНЗ, який не проживає спільно батько, може надавати матеріальну допомогу на його утримання лише за своїм бажанням або якщо цей момент був обговорений в укладеному раніше Угоді про дітей. Виняток з цього правила лише одне: коли дитина непрацездатний і при цьому потребує.

- Які розміри аліментів на утримання неповнолітніх дітей?

- Відповідно до статті 92 Кодексу Республік Білорусь про шлюб та сім'ю аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків при відсутності Угоди про дітей, Угоди про сплату аліментів, а також, якщо розмір аліментів не визначений Шлюбним договором, стягуються у таких розмірах: на одну дитину - 25 відсотків, на двох дітей - 33 відсотки, на трьох і більше дітей - 50 відсотків заробітку і (або) іншого доходу батьків на місяць. При цьому для працездатних батьків мінімальний розмір аліментів на місяць має становити не менше 50 відсотків на одну дитину, 75 відсотків - на двох дітей, 100 відсотків - на трьох і більше дітей бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. Дані розміри можуть бути змінені судом.

- Який порядок стягнення заборгованості по аліментах?

- При розрахунку заборгованості судовий виконавець керується ст. 110 Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю, в якій зазначено, що у випадках, коли за виконавчим листом, пред'явленим до стягнення, утримання аліментів не провадилося у зв'язку з розшуком боржника, стягнення аліментів має провадитися за весь минулий період незалежно від встановленого терміну давності.

Розмір заборгованості по аліментах визначається судовим виконавцем виходячи з розміру аліментів, визначеного судовою ухвалою, Угодою про дітей, Угодою про сплату аліментів або Шлюбним договором.

Заборгованість по аліментах визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, одержаного боржником за час, протягом якого не провадилося стягнення.

Якщо боржник в цей період не працював або не представлені документи, що підтверджують його заробіток і (або) інший дохід, заборгованість визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, отримуваного їм на момент нарахування заборгованості по аліментах.

У випадках, коли боржник на момент нарахування заборгованості по аліментах не працює, її розмір визначається виходячи із заробітку боржника за останнім місцем роботи, а за відсутності відомостей про це або якщо з моменту звільнення минуло більше трьох місяців, - виходячи із середньої заробітної плати працівників в республіці.

- Чи передбачено законодавством добровільний порядок сплати аліментів на дітей?

- Сплата аліментів на утримання неповнолітніх дітей може проводитися в добровільному або судовому порядку. Аліменти можуть виплачуватися в добровільному порядку особою, яка зобов'язана сплачувати аліменти, або шляхом утримання із заробітної плати за місцем роботи або за місцем отримання пенсії, допомоги, стипендії, здійснення інших виплат.

Відповідно до п. 132 Інструкції по виконавчому провадженню, затвердженої постановою Міністерства юстиції Республіки Білорусь від 20 грудня 2004 № 40 (зі змінами та доповненнями), особи, які виявили бажання сплачувати аліменти добровільно (без наявності виконавчого документа), має право звернутися до адміністрації за місцем роботи або одержання пенсії, допомоги і т.д. з письмовою заявою здійснювати утримання аліментів та виплачувати або переводити поштою стягнені суми особі, зазначеній в заяві.

Юридична особа зобов'язана виробляти за поданою заявою утримання аліментів у такому ж порядку, як і за виконавчим листом.

У письмовій заяві особи, яка виявила бажання добровільно платити аліменти, повинні бути вказані:

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини, на утримання якого слід утримувати аліменти;

прізвище, ім'я, по батькові та адреса особи, якій слід виплачувати або переводити аліменти;

розмір утримання в процентному співвідношенні від щомісяця одержуваного доходу.

Заяви про утримання аліментів, а також про зміну їх розміру або про припинення утримання аліментів зберігаються адміністрацією підприємства, установи, організації в порядку, встановленому для зберігання виконавчих документів. За втрату такої заяви посадова особа підприємства або установи несе відповідальність, як і за втрату виконавчого документа.

Добровільний порядок сплати аліментів не виключає права стягувача в будь-який час звернутися з заявою про стягнення аліментів до суду.

- Наталя Андріївна, розкажіть про судовому порядку сплати та стягнення аліментів?

- У випадку судового порядку сплати аліментів судовий виконавець надсилає виконавчий документ юридичній особі або громадянинові, у якого боржник працює або отримує заробітну плату та інші прирівняні до неї доходи, з пропозицією, в якому вказуються розмір і періодичність їх утримання, а також заборгованість по ним в твердій грошовій сумі (якщо є). В організації даний виконавчий документ повинен реєструватися не пізніше дня, наступного за днем ​​надходження, і передаватися відповідальній особі бухгалтерії під розписку. Бухгалтерія також реєструє даний документ в спеціальному журналі або картотеці і в триденний термін сповіщає судового виконавця про його надходженні, направивши зворотне повідомлення. Слід зазначити, що законодавством передбачена відповідальність за втрату виконавчих документів, тому в організації повинен бути встановлений чіткий порядок їх зберігання.

При надходженні в бухгалтерію виконавчого документа, рекомендуємо уважно вивчити ці документи, так як нерідко утримання аліментів починається з певної дати, а значить, аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за місяць, а з зазначеної дати. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 р за 20 робочих днів в розмірі 2 500 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 215 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника з 27 травня 2014 року в розмірі 25%.

Таким чином, оскільки в даній ситуації відповідно до виконавчим листом утримання аліментів починають з певної дати, то аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за травень, а з зазначеної дати - з 27 травня.

Щоб визначити суму аліментів за травень, необхідно розрахувати належну суму доходу за частину місяця після дати виникнення зобов'язань зі сплати аліментів, а саме з 27 травня 2014 р а потім обчислити аліменти, з цієї суми виходячи з встановленого у виконавчому листі відсотка. База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: (2 500 000 - 215 400) / 20 × 5 = 571 150 руб .; сума аліментів складе: 571 150 × 25% = 142 788 руб.

- Який порядок утримання аліментів?

- Утримання аліментів проводиться за місцем видачі боржникові заробітної плати і прирівняних до неї доходів, одночасно з їх розрахунком один раз на місяць з тієї суми, яка належить боржнику до виплати. Утримані суми пересилаються стягувачу за рахунок боржника. Бухгалтерія за місцем основної роботи, отримання пенсії, служби (навчання) особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, після отримання відомостей про іншу роботу боржника (роботі за сумісництвом) і одержуваних їм доходи в триденний термін повинна письмово повідомити стягувача та відділ примусового виконання за місцем знаходження юридичної особи про сумісництвом боржником роботі і інших додаткових доходах.

Утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей проводиться з усіх видів заробітку (грошового винагороди, змісту, грошового забезпечення) і додаткової винагороди, як за основним місцем роботи, так і за роботу за сумісництвом, які отримують батьки, що працюють в організаціях будь-яких організаційно-правових форм, а також на основі трудових договорів в селянських (фермерських) господарствах та у індивідуальних підприємців, в грошовій і натуральній формі. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 року в розмірі 1 850 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 137 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника в розмірі 25%.

База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: 1 850 000 - 137 400 = 1 712 600 руб. Сума аліментів складе 1 712 600 × 25% = 428 150 руб. Далі суму аліментів порівнюємо з 50% бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. У травні 2014 року сума БПМ склала 1 212 470 руб., А 50% - 606 235 руб. З урахуванням того що сума утриманих аліментів менше 50% БПМ, необхідно утримати і перерахувати одержувачу аліментів суму в розмірі 606 235 руб.

- З яких доходів аліменти не утримуються?

- У Республіці Білорусь законодавством чітко визначені доходи, з яких аліменти не утримуються. це:

вихідну допомогу, що виплачується при звільненні (за винятком вихідної допомоги, розмір якого перевищує середньомісячний заробіток платника аліментів);

компенсації за невикористану відпустку, які виплачуються при звільненні (за винятком компенсацій за кілька невикористаних відпусток у разі їх з'єднання за кілька років);

компенсаційні виплати в зв'язку зі службовим відрядженням, переводом, прийомом або направленням на роботу в іншу місцевість, з амортизацією інструменту, що належить працівнику, і інші компенсації, передбачені законодавством про працю;

одноразові премії, що видаються не з фонду заробітної плати;

державну допомогу сім'ям, які виховують дітей, за винятком випадків, встановлених законодавством;

допомоги на поховання;

посібники та виплати громадянам, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС;

надбавки на догляд до пенсій, які встановлюються за законодавством.

матеріальна допомога, що надається в зв'язку зі стихійним лихом, пожежею, розкраданням майна, каліцтвом, народженням дитини, реєстрацією шлюбу, хворобою або зі смертю платника аліментів або його близьких родичів;

сума лікувально-профілактичного харчування, що видається відповідно до законодавства про працю.

Найбільш поширена помилка бухгалтерів полягає в тому, що вони виробляють утримання аліментів із заробітку за вирахуванням прибуткового податку та обов'язкового внеску (пенсійне страхування) до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь.

Пояснюємо, що сплата обов'язкового внеску в ФСЗН не регулюється податковим законодавством, отже, він не є податком (п. 3 ст. 6 Податкового кодексу). Таким чином, якщо зазначений внесок віднімається із заробітку до утримання аліментів, відбувається недоплата належної суми аліментів їх одержувачеві.

Також нагадаю, що якщо при обчисленні прибуткового податку платнику аліментів не надаються стандартні податкові відрахування на утриманців (неповнолітніх дітей) (подп. 1.2 ст. 164 Податкового кодексу), база для утримання аліментів та їх сума зменшуються.

- До редакції звернулася наша читачка А. Бутьковец. Вона повідомила: «Зі своїм чоловіком я розлучена. Працює він в фірмі «Айтера». Її керівник Сологуб Юрій Петрович з січня 2014 року по вересень не виплачував мені аліменти чоловіка, незважаючи на те, що вони були нараховані. 5 вересня виплачено аліменти за 4 місяці без відсотків заборгованості. Чи є це порушенням законодавства? »

- Наймач, який виплачує заробітну плату, зобов'язаний на підставі письмової заяви або виконавчого документа:

щомісяця утримувати аліменти у встановленому розмірі з заробітної плати та інших доходів платника;

не пізніше ніж у триденний строк з дня виплати заробітної плати та інших доходів сплачувати утримані аліменти їх одержувачу шляхом видачі з каси організації, перерахування на його рахунок або переведення поштою (ч. 1 ст. 105 КпШС).

На практиці може виникнути ситуація, коли платнику аліментів на підставі заяви надано відпустку без збереження заробітної плати (ст. 190 ТК). Заробітна плата за цей період не нараховується і, отже, аліменти не утримуються. У працівника за час такої відпустки виникає заборгованість по аліментах, оскільки в реченні, що додається до виконавчого документа, судовим виконавцем наказано проводити їх утримання і виплату щомісяця і регулярно. Дана заборгованість може бути виявлена ​​судовим виконавцем при перевірці, що проводиться з метою контролю за правильним і своєчасним утриманням аліментів. Судовий виконавець визначить суму заборгованості, яку бухгалтер в подальшому все одно повинен буде утримати із заробітку платника. Слід зазначити, що бухгалтер має право (але не зобов'язаний, оскільки законодавством це не передбачено) самостійно в письмовому вигляді повідомити судовому виконавцю про період, коли платник аліментів перебував у відпустці без збереження заробітної плати.

У зв'язку з простоєм або іншими обставинами, що мали місце з не залежних від працівників причин, може виникнути недоплата по аліментах. У таких випадках аліменти утримуються в встановлених розмірах з фактичного заробітку за пророблений при зазначених обставинах період. Суму недоплати у зв'язку з простоєм або іншими незалежними від платника обставинами, зобов'язані визначити судові виконавці при зверненні до них наймача. Наприклад, працівник організації - платник аліментів на одну дитину (25% від заробітку) з вини наймача відпрацював неповний місяць (16 днів з 20 робітників). База для утримання аліментів за фактично відпрацьований час складає 2 000 000 руб., Аліменти за 16 робочих днів - 500 000 руб. (2 000 000 х 25%), аліменти за один робочий день - 31 250 руб. (500 000: 16).

Недоотриманий сума аліментів, виходячи із заробітку, який належав би працівникові при нормальній тривалості робочого місяця, складе 125 000 руб .: 31 250 х (20 - 16). Загальна сума аліментів, яку повинен отримати їх стягувач, дорівнює 625 000 руб. (500 000 +125 000). У цьому випадку 500 000 руб. будуть утримані із заробітку платника аліментів, а 125 000 руб. - компенсовані органами ФСЗН з подальшим відшкодуванням наймачем цієї суми.

Недоотриману суму аліментів стягувачу компенсує Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь. Надалі наймач відшкодовує Фонду суму компенсації за рахунок власних коштів при черговому перерахування страхових внесків.

Для отримання компенсації стягувачам аліментів організації подають до органів ФСЗН за місцем постановки на облік заявку з додатком довідки судових органів, яка підтверджує заборгованість по недоотриманими стягувачами сумами. Органи ФСЗН протягом п'яти робочих днів перевіряють достовірність поданих заявок, оформляють їх і направляють до обласних, Мінське міське управління Фонду, які в термін, що становить три робочих дні після отримання зазначених документів, перераховують кошти організації на поточний (розрахунковий) рахунок або відкритий рахунок для обліку коштів ФСЗН.

- А якщо платник аліментів звільнився?

- При звільненні платника аліментів бухгалтерія організації:

робить на виконавчому документі відмітки про всі вироблених утримання аліментів та суму заборгованості, що, засвідчує їх печаткою;

вказує відомості про нове місце роботи або проживання, якщо вони відомі;

відсилає в триденний термін цінним чи рекомендованою кореспонденцією виконавчий документ в який направив його відділ примусового виконання з обов'язковим повідомленням про це відділ примусового виконання, в районі діяльності якого знаходиться організація.

Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати

Закон зобов'язує батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних, які потребують матеріальної допомоги повнолітніх дітей.

На запитання наших читачів, що стосуються стягнення аліментів на дітей, відповідає і. о. начальника відділу примусового виконання Лельчицького району Наталя ВОРОНОВИЧ.

- Наталя Андріївна, з якого моменту починають нараховуватися аліменти?

- Аліменти починають нараховуватися з моменту подачі заяви до суду. Зверніть увагу: не з моменту судового засідання, на якому буде винесено ухвалу, а з того дня, коли заяву прийняли в суді. Аліменти за минулий час можуть бути стягнені не більше ніж за 3 попередні роки, і тільки якщо судом буде встановлено, що до звернення до суду приймалися заходи для отримання коштів на утримання, які виявилися безрезультатними через ухилення батьків від їх сплати, а також, якщо за новим місцем роботи таких батьків не було подано нову заяву про утримання аліментів.

- Коли виплата аліментів припиняється?

- Виплата аліментів проводиться до повноліття дитини. В даному випадку не має значення, вчиться дитина або працює. Навіть якщо він студент платного відділення ВНЗ, який не проживає спільно батько, може надавати матеріальну допомогу на його утримання лише за своїм бажанням або якщо цей момент був обговорений в укладеному раніше Угоді про дітей. Виняток з цього правила лише одне: коли дитина непрацездатний і при цьому потребує.

- Які розміри аліментів на утримання неповнолітніх дітей?

- Відповідно до статті 92 Кодексу Республік Білорусь про шлюб та сім'ю аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків при відсутності Угоди про дітей, Угоди про сплату аліментів, а також, якщо розмір аліментів не визначений Шлюбним договором, стягуються у таких розмірах: на одну дитину - 25 відсотків, на двох дітей - 33 відсотки, на трьох і більше дітей - 50 відсотків заробітку і (або) іншого доходу батьків на місяць. При цьому для працездатних батьків мінімальний розмір аліментів на місяць має становити не менше 50 відсотків на одну дитину, 75 відсотків - на двох дітей, 100 відсотків - на трьох і більше дітей бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. Дані розміри можуть бути змінені судом.

- Який порядок стягнення заборгованості по аліментах?

- При розрахунку заборгованості судовий виконавець керується ст. 110 Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю, в якій зазначено, що у випадках, коли за виконавчим листом, пред'явленим до стягнення, утримання аліментів не провадилося у зв'язку з розшуком боржника, стягнення аліментів має провадитися за весь минулий період незалежно від встановленого терміну давності.

Розмір заборгованості по аліментах визначається судовим виконавцем виходячи з розміру аліментів, визначеного судовою ухвалою, Угодою про дітей, Угодою про сплату аліментів або Шлюбним договором.

Заборгованість по аліментах визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, одержаного боржником за час, протягом якого не провадилося стягнення.

Якщо боржник в цей період не працював або не представлені документи, що підтверджують його заробіток і (або) інший дохід, заборгованість визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, отримуваного їм на момент нарахування заборгованості по аліментах.

У випадках, коли боржник на момент нарахування заборгованості по аліментах не працює, її розмір визначається виходячи із заробітку боржника за останнім місцем роботи, а за відсутності відомостей про це або якщо з моменту звільнення минуло більше трьох місяців, - виходячи із середньої заробітної плати працівників в республіці.

- Чи передбачено законодавством добровільний порядок сплати аліментів на дітей?

- Сплата аліментів на утримання неповнолітніх дітей може проводитися в добровільному або судовому порядку. Аліменти можуть виплачуватися в добровільному порядку особою, яка зобов'язана сплачувати аліменти, або шляхом утримання із заробітної плати за місцем роботи або за місцем отримання пенсії, допомоги, стипендії, здійснення інших виплат.

Відповідно до п. 132 Інструкції по виконавчому провадженню, затвердженої постановою Міністерства юстиції Республіки Білорусь від 20 грудня 2004 № 40 (зі змінами та доповненнями), особи, які виявили бажання сплачувати аліменти добровільно (без наявності виконавчого документа), має право звернутися до адміністрації за місцем роботи або одержання пенсії, допомоги і т.д. з письмовою заявою здійснювати утримання аліментів та виплачувати або переводити поштою стягнені суми особі, зазначеній в заяві.

Юридична особа зобов'язана виробляти за поданою заявою утримання аліментів у такому ж порядку, як і за виконавчим листом.

У письмовій заяві особи, яка виявила бажання добровільно платити аліменти, повинні бути вказані:

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини, на утримання якого слід утримувати аліменти;

прізвище, ім'я, по батькові та адреса особи, якій слід виплачувати або переводити аліменти;

розмір утримання в процентному співвідношенні від щомісяця одержуваного доходу.

Заяви про утримання аліментів, а також про зміну їх розміру або про припинення утримання аліментів зберігаються адміністрацією підприємства, установи, організації в порядку, встановленому для зберігання виконавчих документів. За втрату такої заяви посадова особа підприємства або установи несе відповідальність, як і за втрату виконавчого документа.

Добровільний порядок сплати аліментів не виключає права стягувача в будь-який час звернутися з заявою про стягнення аліментів до суду.

- Наталя Андріївна, розкажіть про судовому порядку сплати та стягнення аліментів?

- У випадку судового порядку сплати аліментів судовий виконавець надсилає виконавчий документ юридичній особі або громадянинові, у якого боржник працює або отримує заробітну плату та інші прирівняні до неї доходи, з пропозицією, в якому вказуються розмір і періодичність їх утримання, а також заборгованість по ним в твердій грошовій сумі (якщо є). В організації даний виконавчий документ повинен реєструватися не пізніше дня, наступного за днем ​​надходження, і передаватися відповідальній особі бухгалтерії під розписку. Бухгалтерія також реєструє даний документ в спеціальному журналі або картотеці і в триденний термін сповіщає судового виконавця про його надходженні, направивши зворотне повідомлення. Слід зазначити, що законодавством передбачена відповідальність за втрату виконавчих документів, тому в організації повинен бути встановлений чіткий порядок їх зберігання.

При надходженні в бухгалтерію виконавчого документа, рекомендуємо уважно вивчити ці документи, так як нерідко утримання аліментів починається з певної дати, а значить, аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за місяць, а з зазначеної дати. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 р за 20 робочих днів в розмірі 2 500 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 215 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника з 27 травня 2014 року в розмірі 25%.

Таким чином, оскільки в даній ситуації відповідно до виконавчим листом утримання аліментів починають з певної дати, то аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за травень, а з зазначеної дати - з 27 травня.

Щоб визначити суму аліментів за травень, необхідно розрахувати належну суму доходу за частину місяця після дати виникнення зобов'язань зі сплати аліментів, а саме з 27 травня 2014 р а потім обчислити аліменти, з цієї суми виходячи з встановленого у виконавчому листі відсотка. База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: (2 500 000 - 215 400) / 20 × 5 = 571 150 руб .; сума аліментів складе: 571 150 × 25% = 142 788 руб.

- Який порядок утримання аліментів?

- Утримання аліментів проводиться за місцем видачі боржникові заробітної плати і прирівняних до неї доходів, одночасно з їх розрахунком один раз на місяць з тієї суми, яка належить боржнику до виплати. Утримані суми пересилаються стягувачу за рахунок боржника. Бухгалтерія за місцем основної роботи, отримання пенсії, служби (навчання) особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, після отримання відомостей про іншу роботу боржника (роботі за сумісництвом) і одержуваних їм доходи в триденний термін повинна письмово повідомити стягувача та відділ примусового виконання за місцем знаходження юридичної особи про сумісництвом боржником роботі і інших додаткових доходах.

Утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей проводиться з усіх видів заробітку (грошового винагороди, змісту, грошового забезпечення) і додаткової винагороди, як за основним місцем роботи, так і за роботу за сумісництвом, які отримують батьки, що працюють в організаціях будь-яких організаційно-правових форм, а також на основі трудових договорів в селянських (фермерських) господарствах та у індивідуальних підприємців, в грошовій і натуральній формі. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 року в розмірі 1 850 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 137 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника в розмірі 25%.

База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: 1 850 000 - 137 400 = 1 712 600 руб. Сума аліментів складе 1 712 600 × 25% = 428 150 руб. Далі суму аліментів порівнюємо з 50% бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. У травні 2014 року сума БПМ склала 1 212 470 руб., А 50% - 606 235 руб. З урахуванням того що сума утриманих аліментів менше 50% БПМ, необхідно утримати і перерахувати одержувачу аліментів суму в розмірі 606 235 руб.

- З яких доходів аліменти не утримуються?

- У Республіці Білорусь законодавством чітко визначені доходи, з яких аліменти не утримуються. це:

вихідну допомогу, що виплачується при звільненні (за винятком вихідної допомоги, розмір якого перевищує середньомісячний заробіток платника аліментів);

компенсації за невикористану відпустку, які виплачуються при звільненні (за винятком компенсацій за кілька невикористаних відпусток у разі їх з'єднання за кілька років);

компенсаційні виплати в зв'язку зі службовим відрядженням, переводом, прийомом або направленням на роботу в іншу місцевість, з амортизацією інструменту, що належить працівнику, і інші компенсації, передбачені законодавством про працю;

одноразові премії, що видаються не з фонду заробітної плати;

державну допомогу сім'ям, які виховують дітей, за винятком випадків, встановлених законодавством;

допомоги на поховання;

посібники та виплати громадянам, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС;

надбавки на догляд до пенсій, які встановлюються за законодавством.

матеріальна допомога, що надається в зв'язку зі стихійним лихом, пожежею, розкраданням майна, каліцтвом, народженням дитини, реєстрацією шлюбу, хворобою або зі смертю платника аліментів або його близьких родичів;

сума лікувально-профілактичного харчування, що видається відповідно до законодавства про працю.

Найбільш поширена помилка бухгалтерів полягає в тому, що вони виробляють утримання аліментів із заробітку за вирахуванням прибуткового податку та обов'язкового внеску (пенсійне страхування) до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь.

Пояснюємо, що сплата обов'язкового внеску в ФСЗН не регулюється податковим законодавством, отже, він не є податком (п. 3 ст. 6 Податкового кодексу). Таким чином, якщо зазначений внесок віднімається із заробітку до утримання аліментів, відбувається недоплата належної суми аліментів їх одержувачеві.

Також нагадаю, що якщо при обчисленні прибуткового податку платнику аліментів не надаються стандартні податкові відрахування на утриманців (неповнолітніх дітей) (подп. 1.2 ст. 164 Податкового кодексу), база для утримання аліментів та їх сума зменшуються.

- До редакції звернулася наша читачка А. Бутьковец. Вона повідомила: «Зі своїм чоловіком я розлучена. Працює він в фірмі «Айтера». Її керівник Сологуб Юрій Петрович з січня 2014 року по вересень не виплачував мені аліменти чоловіка, незважаючи на те, що вони були нараховані. 5 вересня виплачено аліменти за 4 місяці без відсотків заборгованості. Чи є це порушенням законодавства? »

- Наймач, який виплачує заробітну плату, зобов'язаний на підставі письмової заяви або виконавчого документа:

щомісяця утримувати аліменти у встановленому розмірі з заробітної плати та інших доходів платника;

не пізніше ніж у триденний строк з дня виплати заробітної плати та інших доходів сплачувати утримані аліменти їх одержувачу шляхом видачі з каси організації, перерахування на його рахунок або переведення поштою (ч. 1 ст. 105 КпШС).

На практиці може виникнути ситуація, коли платнику аліментів на підставі заяви надано відпустку без збереження заробітної плати (ст. 190 ТК). Заробітна плата за цей період не нараховується і, отже, аліменти не утримуються. У працівника за час такої відпустки виникає заборгованість по аліментах, оскільки в реченні, що додається до виконавчого документа, судовим виконавцем наказано проводити їх утримання і виплату щомісяця і регулярно. Дана заборгованість може бути виявлена ​​судовим виконавцем при перевірці, що проводиться з метою контролю за правильним і своєчасним утриманням аліментів. Судовий виконавець визначить суму заборгованості, яку бухгалтер в подальшому все одно повинен буде утримати із заробітку платника. Слід зазначити, що бухгалтер має право (але не зобов'язаний, оскільки законодавством це не передбачено) самостійно в письмовому вигляді повідомити судовому виконавцю про період, коли платник аліментів перебував у відпустці без збереження заробітної плати.

У зв'язку з простоєм або іншими обставинами, що мали місце з не залежних від працівників причин, може виникнути недоплата по аліментах. У таких випадках аліменти утримуються в встановлених розмірах з фактичного заробітку за пророблений при зазначених обставинах період. Суму недоплати у зв'язку з простоєм або іншими незалежними від платника обставинами, зобов'язані визначити судові виконавці при зверненні до них наймача. Наприклад, працівник організації - платник аліментів на одну дитину (25% від заробітку) з вини наймача відпрацював неповний місяць (16 днів з 20 робітників). База для утримання аліментів за фактично відпрацьований час складає 2 000 000 руб., Аліменти за 16 робочих днів - 500 000 руб. (2 000 000 х 25%), аліменти за один робочий день - 31 250 руб. (500 000: 16).

Недоотриманий сума аліментів, виходячи із заробітку, який належав би працівникові при нормальній тривалості робочого місяця, складе 125 000 руб .: 31 250 х (20 - 16). Загальна сума аліментів, яку повинен отримати їх стягувач, дорівнює 625 000 руб. (500 000 +125 000). У цьому випадку 500 000 руб. будуть утримані із заробітку платника аліментів, а 125 000 руб. - компенсовані органами ФСЗН з подальшим відшкодуванням наймачем цієї суми.

Недоотриману суму аліментів стягувачу компенсує Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь. Надалі наймач відшкодовує Фонду суму компенсації за рахунок власних коштів при черговому перерахування страхових внесків.

Для отримання компенсації стягувачам аліментів організації подають до органів ФСЗН за місцем постановки на облік заявку з додатком довідки судових органів, яка підтверджує заборгованість по недоотриманими стягувачами сумами. Органи ФСЗН протягом п'яти робочих днів перевіряють достовірність поданих заявок, оформляють їх і направляють до обласних, Мінське міське управління Фонду, які в термін, що становить три робочих дні після отримання зазначених документів, перераховують кошти організації на поточний (розрахунковий) рахунок або відкритий рахунок для обліку коштів ФСЗН.

- А якщо платник аліментів звільнився?

- При звільненні платника аліментів бухгалтерія організації:

робить на виконавчому документі відмітки про всі вироблених утримання аліментів та суму заборгованості, що, засвідчує їх печаткою;

вказує відомості про нове місце роботи або проживання, якщо вони відомі;

відсилає в триденний термін цінним чи рекомендованою кореспонденцією виконавчий документ в який направив його відділ примусового виконання з обов'язковим повідомленням про це відділ примусового виконання, в районі діяльності якого знаходиться організація.

Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати

Закон зобов'язує батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних, які потребують матеріальної допомоги повнолітніх дітей.

На запитання наших читачів, що стосуються стягнення аліментів на дітей, відповідає і. о. начальника відділу примусового виконання Лельчицького району Наталя ВОРОНОВИЧ.

- Наталя Андріївна, з якого моменту починають нараховуватися аліменти?

- Аліменти починають нараховуватися з моменту подачі заяви до суду. Зверніть увагу: не з моменту судового засідання, на якому буде винесено ухвалу, а з того дня, коли заяву прийняли в суді. Аліменти за минулий час можуть бути стягнені не більше ніж за 3 попередні роки, і тільки якщо судом буде встановлено, що до звернення до суду приймалися заходи для отримання коштів на утримання, які виявилися безрезультатними через ухилення батьків від їх сплати, а також, якщо за новим місцем роботи таких батьків не було подано нову заяву про утримання аліментів.

- Коли виплата аліментів припиняється?

- Виплата аліментів проводиться до повноліття дитини. В даному випадку не має значення, вчиться дитина або працює. Навіть якщо він студент платного відділення ВНЗ, який не проживає спільно батько, може надавати матеріальну допомогу на його утримання лише за своїм бажанням або якщо цей момент був обговорений в укладеному раніше Угоді про дітей. Виняток з цього правила лише одне: коли дитина непрацездатний і при цьому потребує.

- Які розміри аліментів на утримання неповнолітніх дітей?

- Відповідно до статті 92 Кодексу Республік Білорусь про шлюб та сім'ю аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків при відсутності Угоди про дітей, Угоди про сплату аліментів, а також, якщо розмір аліментів не визначений Шлюбним договором, стягуються у таких розмірах: на одну дитину - 25 відсотків, на двох дітей - 33 відсотки, на трьох і більше дітей - 50 відсотків заробітку і (або) іншого доходу батьків на місяць. При цьому для працездатних батьків мінімальний розмір аліментів на місяць має становити не менше 50 відсотків на одну дитину, 75 відсотків - на двох дітей, 100 відсотків - на трьох і більше дітей бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. Дані розміри можуть бути змінені судом.

- Який порядок стягнення заборгованості по аліментах?

- При розрахунку заборгованості судовий виконавець керується ст. 110 Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю, в якій зазначено, що у випадках, коли за виконавчим листом, пред'явленим до стягнення, утримання аліментів не провадилося у зв'язку з розшуком боржника, стягнення аліментів має провадитися за весь минулий період незалежно від встановленого терміну давності.

Розмір заборгованості по аліментах визначається судовим виконавцем виходячи з розміру аліментів, визначеного судовою ухвалою, Угодою про дітей, Угодою про сплату аліментів або Шлюбним договором.

Заборгованість по аліментах визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, одержаного боржником за час, протягом якого не провадилося стягнення.

Якщо боржник в цей період не працював або не представлені документи, що підтверджують його заробіток і (або) інший дохід, заборгованість визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, отримуваного їм на момент нарахування заборгованості по аліментах.

У випадках, коли боржник на момент нарахування заборгованості по аліментах не працює, її розмір визначається виходячи із заробітку боржника за останнім місцем роботи, а за відсутності відомостей про це або якщо з моменту звільнення минуло більше трьох місяців, - виходячи із середньої заробітної плати працівників в республіці.

- Чи передбачено законодавством добровільний порядок сплати аліментів на дітей?

- Сплата аліментів на утримання неповнолітніх дітей може проводитися в добровільному або судовому порядку. Аліменти можуть виплачуватися в добровільному порядку особою, яка зобов'язана сплачувати аліменти, або шляхом утримання із заробітної плати за місцем роботи або за місцем отримання пенсії, допомоги, стипендії, здійснення інших виплат.

Відповідно до п. 132 Інструкції по виконавчому провадженню, затвердженої постановою Міністерства юстиції Республіки Білорусь від 20 грудня 2004 № 40 (зі змінами та доповненнями), особи, які виявили бажання сплачувати аліменти добровільно (без наявності виконавчого документа), має право звернутися до адміністрації за місцем роботи або одержання пенсії, допомоги і т.д. з письмовою заявою здійснювати утримання аліментів та виплачувати або переводити поштою стягнені суми особі, зазначеній в заяві.

Юридична особа зобов'язана виробляти за поданою заявою утримання аліментів у такому ж порядку, як і за виконавчим листом.

У письмовій заяві особи, яка виявила бажання добровільно платити аліменти, повинні бути вказані:

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини, на утримання якого слід утримувати аліменти;

прізвище, ім'я, по батькові та адреса особи, якій слід виплачувати або переводити аліменти;

розмір утримання в процентному співвідношенні від щомісяця одержуваного доходу.

Заяви про утримання аліментів, а також про зміну їх розміру або про припинення утримання аліментів зберігаються адміністрацією підприємства, установи, організації в порядку, встановленому для зберігання виконавчих документів. За втрату такої заяви посадова особа підприємства або установи несе відповідальність, як і за втрату виконавчого документа.

Добровільний порядок сплати аліментів не виключає права стягувача в будь-який час звернутися з заявою про стягнення аліментів до суду.

- Наталя Андріївна, розкажіть про судовому порядку сплати та стягнення аліментів?

- У випадку судового порядку сплати аліментів судовий виконавець надсилає виконавчий документ юридичній особі або громадянинові, у якого боржник працює або отримує заробітну плату та інші прирівняні до неї доходи, з пропозицією, в якому вказуються розмір і періодичність їх утримання, а також заборгованість по ним в твердій грошовій сумі (якщо є). В організації даний виконавчий документ повинен реєструватися не пізніше дня, наступного за днем ​​надходження, і передаватися відповідальній особі бухгалтерії під розписку. Бухгалтерія також реєструє даний документ в спеціальному журналі або картотеці і в триденний термін сповіщає судового виконавця про його надходженні, направивши зворотне повідомлення. Слід зазначити, що законодавством передбачена відповідальність за втрату виконавчих документів, тому в організації повинен бути встановлений чіткий порядок їх зберігання.

При надходженні в бухгалтерію виконавчого документа, рекомендуємо уважно вивчити ці документи, так як нерідко утримання аліментів починається з певної дати, а значить, аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за місяць, а з зазначеної дати. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 р за 20 робочих днів в розмірі 2 500 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 215 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника з 27 травня 2014 року в розмірі 25%.

Таким чином, оскільки в даній ситуації відповідно до виконавчим листом утримання аліментів починають з певної дати, то аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за травень, а з зазначеної дати - з 27 травня.

Щоб визначити суму аліментів за травень, необхідно розрахувати належну суму доходу за частину місяця після дати виникнення зобов'язань зі сплати аліментів, а саме з 27 травня 2014 р а потім обчислити аліменти, з цієї суми виходячи з встановленого у виконавчому листі відсотка. База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: (2 500 000 - 215 400) / 20 × 5 = 571 150 руб .; сума аліментів складе: 571 150 × 25% = 142 788 руб.

- Який порядок утримання аліментів?

- Утримання аліментів проводиться за місцем видачі боржникові заробітної плати і прирівняних до неї доходів, одночасно з їх розрахунком один раз на місяць з тієї суми, яка належить боржнику до виплати. Утримані суми пересилаються стягувачу за рахунок боржника. Бухгалтерія за місцем основної роботи, отримання пенсії, служби (навчання) особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, після отримання відомостей про іншу роботу боржника (роботі за сумісництвом) і одержуваних їм доходи в триденний термін повинна письмово повідомити стягувача та відділ примусового виконання за місцем знаходження юридичної особи про сумісництвом боржником роботі і інших додаткових доходах.

Утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей проводиться з усіх видів заробітку (грошового винагороди, змісту, грошового забезпечення) і додаткової винагороди, як за основним місцем роботи, так і за роботу за сумісництвом, які отримують батьки, що працюють в організаціях будь-яких організаційно-правових форм, а також на основі трудових договорів в селянських (фермерських) господарствах та у індивідуальних підприємців, в грошовій і натуральній формі. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 року в розмірі 1 850 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 137 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника в розмірі 25%.

База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: 1 850 000 - 137 400 = 1 712 600 руб. Сума аліментів складе 1 712 600 × 25% = 428 150 руб. Далі суму аліментів порівнюємо з 50% бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. У травні 2014 року сума БПМ склала 1 212 470 руб., А 50% - 606 235 руб. З урахуванням того що сума утриманих аліментів менше 50% БПМ, необхідно утримати і перерахувати одержувачу аліментів суму в розмірі 606 235 руб.

- З яких доходів аліменти не утримуються?

- У Республіці Білорусь законодавством чітко визначені доходи, з яких аліменти не утримуються. це:

вихідну допомогу, що виплачується при звільненні (за винятком вихідної допомоги, розмір якого перевищує середньомісячний заробіток платника аліментів);

компенсації за невикористану відпустку, які виплачуються при звільненні (за винятком компенсацій за кілька невикористаних відпусток у разі їх з'єднання за кілька років);

компенсаційні виплати в зв'язку зі службовим відрядженням, переводом, прийомом або направленням на роботу в іншу місцевість, з амортизацією інструменту, що належить працівнику, і інші компенсації, передбачені законодавством про працю;

одноразові премії, що видаються не з фонду заробітної плати;

державну допомогу сім'ям, які виховують дітей, за винятком випадків, встановлених законодавством;

допомоги на поховання;

посібники та виплати громадянам, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС;

надбавки на догляд до пенсій, які встановлюються за законодавством.

матеріальна допомога, що надається в зв'язку зі стихійним лихом, пожежею, розкраданням майна, каліцтвом, народженням дитини, реєстрацією шлюбу, хворобою або зі смертю платника аліментів або його близьких родичів;

сума лікувально-профілактичного харчування, що видається відповідно до законодавства про працю.

Найбільш поширена помилка бухгалтерів полягає в тому, що вони виробляють утримання аліментів із заробітку за вирахуванням прибуткового податку та обов'язкового внеску (пенсійне страхування) до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь.

Пояснюємо, що сплата обов'язкового внеску в ФСЗН не регулюється податковим законодавством, отже, він не є податком (п. 3 ст. 6 Податкового кодексу). Таким чином, якщо зазначений внесок віднімається із заробітку до утримання аліментів, відбувається недоплата належної суми аліментів їх одержувачеві.

Також нагадаю, що якщо при обчисленні прибуткового податку платнику аліментів не надаються стандартні податкові відрахування на утриманців (неповнолітніх дітей) (подп. 1.2 ст. 164 Податкового кодексу), база для утримання аліментів та їх сума зменшуються.

- До редакції звернулася наша читачка А. Бутьковец. Вона повідомила: «Зі своїм чоловіком я розлучена. Працює він в фірмі «Айтера». Її керівник Сологуб Юрій Петрович з січня 2014 року по вересень не виплачував мені аліменти чоловіка, незважаючи на те, що вони були нараховані. 5 вересня виплачено аліменти за 4 місяці без відсотків заборгованості. Чи є це порушенням законодавства? »

- Наймач, який виплачує заробітну плату, зобов'язаний на підставі письмової заяви або виконавчого документа:

щомісяця утримувати аліменти у встановленому розмірі з заробітної плати та інших доходів платника;

не пізніше ніж у триденний строк з дня виплати заробітної плати та інших доходів сплачувати утримані аліменти їх одержувачу шляхом видачі з каси організації, перерахування на його рахунок або переведення поштою (ч. 1 ст. 105 КпШС).

На практиці може виникнути ситуація, коли платнику аліментів на підставі заяви надано відпустку без збереження заробітної плати (ст. 190 ТК). Заробітна плата за цей період не нараховується і, отже, аліменти не утримуються. У працівника за час такої відпустки виникає заборгованість по аліментах, оскільки в реченні, що додається до виконавчого документа, судовим виконавцем наказано проводити їх утримання і виплату щомісяця і регулярно. Дана заборгованість може бути виявлена ​​судовим виконавцем при перевірці, що проводиться з метою контролю за правильним і своєчасним утриманням аліментів. Судовий виконавець визначить суму заборгованості, яку бухгалтер в подальшому все одно повинен буде утримати із заробітку платника. Слід зазначити, що бухгалтер має право (але не зобов'язаний, оскільки законодавством це не передбачено) самостійно в письмовому вигляді повідомити судовому виконавцю про період, коли платник аліментів перебував у відпустці без збереження заробітної плати.

У зв'язку з простоєм або іншими обставинами, що мали місце з не залежних від працівників причин, може виникнути недоплата по аліментах. У таких випадках аліменти утримуються в встановлених розмірах з фактичного заробітку за пророблений при зазначених обставинах період. Суму недоплати у зв'язку з простоєм або іншими незалежними від платника обставинами, зобов'язані визначити судові виконавці при зверненні до них наймача. Наприклад, працівник організації - платник аліментів на одну дитину (25% від заробітку) з вини наймача відпрацював неповний місяць (16 днів з 20 робітників). База для утримання аліментів за фактично відпрацьований час складає 2 000 000 руб., Аліменти за 16 робочих днів - 500 000 руб. (2 000 000 х 25%), аліменти за один робочий день - 31 250 руб. (500 000: 16).

Недоотриманий сума аліментів, виходячи із заробітку, який належав би працівникові при нормальній тривалості робочого місяця, складе 125 000 руб .: 31 250 х (20 - 16). Загальна сума аліментів, яку повинен отримати їх стягувач, дорівнює 625 000 руб. (500 000 +125 000). У цьому випадку 500 000 руб. будуть утримані із заробітку платника аліментів, а 125 000 руб. - компенсовані органами ФСЗН з подальшим відшкодуванням наймачем цієї суми.

Недоотриману суму аліментів стягувачу компенсує Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь. Надалі наймач відшкодовує Фонду суму компенсації за рахунок власних коштів при черговому перерахування страхових внесків.

Для отримання компенсації стягувачам аліментів організації подають до органів ФСЗН за місцем постановки на облік заявку з додатком довідки судових органів, яка підтверджує заборгованість по недоотриманими стягувачами сумами. Органи ФСЗН протягом п'яти робочих днів перевіряють достовірність поданих заявок, оформляють їх і направляють до обласних, Мінське міське управління Фонду, які в термін, що становить три робочих дні після отримання зазначених документів, перераховують кошти організації на поточний (розрахунковий) рахунок або відкритий рахунок для обліку коштів ФСЗН.

- А якщо платник аліментів звільнився?

- При звільненні платника аліментів бухгалтерія організації:

робить на виконавчому документі відмітки про всі вироблених утримання аліментів та суму заборгованості, що, засвідчує їх печаткою;

вказує відомості про нове місце роботи або проживання, якщо вони відомі;

відсилає в триденний термін цінним чи рекомендованою кореспонденцією виконавчий документ в який направив його відділ примусового виконання з обов'язковим повідомленням про це відділ примусового виконання, в районі діяльності якого знаходиться організація.

Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати

Закон зобов'язує батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних, які потребують матеріальної допомоги повнолітніх дітей.

На запитання наших читачів, що стосуються стягнення аліментів на дітей, відповідає і. о. начальника відділу примусового виконання Лельчицького району Наталя ВОРОНОВИЧ.

- Наталя Андріївна, з якого моменту починають нараховуватися аліменти?

- Аліменти починають нараховуватися з моменту подачі заяви до суду. Зверніть увагу: не з моменту судового засідання, на якому буде винесено ухвалу, а з того дня, коли заяву прийняли в суді. Аліменти за минулий час можуть бути стягнені не більше ніж за 3 попередні роки, і тільки якщо судом буде встановлено, що до звернення до суду приймалися заходи для отримання коштів на утримання, які виявилися безрезультатними через ухилення батьків від їх сплати, а також, якщо за новим місцем роботи таких батьків не було подано нову заяву про утримання аліментів.

- Коли виплата аліментів припиняється?

- Виплата аліментів проводиться до повноліття дитини. В даному випадку не має значення, вчиться дитина або працює. Навіть якщо він студент платного відділення ВНЗ, який не проживає спільно батько, може надавати матеріальну допомогу на його утримання лише за своїм бажанням або якщо цей момент був обговорений в укладеному раніше Угоді про дітей. Виняток з цього правила лише одне: коли дитина непрацездатний і при цьому потребує.

- Які розміри аліментів на утримання неповнолітніх дітей?

- Відповідно до статті 92 Кодексу Республік Білорусь про шлюб та сім'ю аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків при відсутності Угоди про дітей, Угоди про сплату аліментів, а також, якщо розмір аліментів не визначений Шлюбним договором, стягуються у таких розмірах: на одну дитину - 25 відсотків, на двох дітей - 33 відсотки, на трьох і більше дітей - 50 відсотків заробітку і (або) іншого доходу батьків на місяць. При цьому для працездатних батьків мінімальний розмір аліментів на місяць має становити не менше 50 відсотків на одну дитину, 75 відсотків - на двох дітей, 100 відсотків - на трьох і більше дітей бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. Дані розміри можуть бути змінені судом.

- Який порядок стягнення заборгованості по аліментах?

- При розрахунку заборгованості судовий виконавець керується ст. 110 Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю, в якій зазначено, що у випадках, коли за виконавчим листом, пред'явленим до стягнення, утримання аліментів не провадилося у зв'язку з розшуком боржника, стягнення аліментів має провадитися за весь минулий період незалежно від встановленого терміну давності.

Розмір заборгованості по аліментах визначається судовим виконавцем виходячи з розміру аліментів, визначеного судовою ухвалою, Угодою про дітей, Угодою про сплату аліментів або Шлюбним договором.

Заборгованість по аліментах визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, одержаного боржником за час, протягом якого не провадилося стягнення.

Якщо боржник в цей період не працював або не представлені документи, що підтверджують його заробіток і (або) інший дохід, заборгованість визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, отримуваного їм на момент нарахування заборгованості по аліментах.

У випадках, коли боржник на момент нарахування заборгованості по аліментах не працює, її розмір визначається виходячи із заробітку боржника за останнім місцем роботи, а за відсутності відомостей про це або якщо з моменту звільнення минуло більше трьох місяців, - виходячи із середньої заробітної плати працівників в республіці.

- Чи передбачено законодавством добровільний порядок сплати аліментів на дітей?

- Сплата аліментів на утримання неповнолітніх дітей може проводитися в добровільному або судовому порядку. Аліменти можуть виплачуватися в добровільному порядку особою, яка зобов'язана сплачувати аліменти, або шляхом утримання із заробітної плати за місцем роботи або за місцем отримання пенсії, допомоги, стипендії, здійснення інших виплат.

Відповідно до п. 132 Інструкції по виконавчому провадженню, затвердженої постановою Міністерства юстиції Республіки Білорусь від 20 грудня 2004 № 40 (зі змінами та доповненнями), особи, які виявили бажання сплачувати аліменти добровільно (без наявності виконавчого документа), має право звернутися до адміністрації за місцем роботи або одержання пенсії, допомоги і т.д. з письмовою заявою здійснювати утримання аліментів та виплачувати або переводити поштою стягнені суми особі, зазначеній в заяві.

Юридична особа зобов'язана виробляти за поданою заявою утримання аліментів у такому ж порядку, як і за виконавчим листом.

У письмовій заяві особи, яка виявила бажання добровільно платити аліменти, повинні бути вказані:

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини, на утримання якого слід утримувати аліменти;

прізвище, ім'я, по батькові та адреса особи, якій слід виплачувати або переводити аліменти;

розмір утримання в процентному співвідношенні від щомісяця одержуваного доходу.

Заяви про утримання аліментів, а також про зміну їх розміру або про припинення утримання аліментів зберігаються адміністрацією підприємства, установи, організації в порядку, встановленому для зберігання виконавчих документів. За втрату такої заяви посадова особа підприємства або установи несе відповідальність, як і за втрату виконавчого документа.

Добровільний порядок сплати аліментів не виключає права стягувача в будь-який час звернутися з заявою про стягнення аліментів до суду.

- Наталя Андріївна, розкажіть про судовому порядку сплати та стягнення аліментів?

- У випадку судового порядку сплати аліментів судовий виконавець надсилає виконавчий документ юридичній особі або громадянинові, у якого боржник працює або отримує заробітну плату та інші прирівняні до неї доходи, з пропозицією, в якому вказуються розмір і періодичність їх утримання, а також заборгованість по ним в твердій грошовій сумі (якщо є). В організації даний виконавчий документ повинен реєструватися не пізніше дня, наступного за днем ​​надходження, і передаватися відповідальній особі бухгалтерії під розписку. Бухгалтерія також реєструє даний документ в спеціальному журналі або картотеці і в триденний термін сповіщає судового виконавця про його надходженні, направивши зворотне повідомлення. Слід зазначити, що законодавством передбачена відповідальність за втрату виконавчих документів, тому в організації повинен бути встановлений чіткий порядок їх зберігання.

При надходженні в бухгалтерію виконавчого документа, рекомендуємо уважно вивчити ці документи, так як нерідко утримання аліментів починається з певної дати, а значить, аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за місяць, а з зазначеної дати. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 р за 20 робочих днів в розмірі 2 500 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 215 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника з 27 травня 2014 року в розмірі 25%.

Таким чином, оскільки в даній ситуації відповідно до виконавчим листом утримання аліментів починають з певної дати, то аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за травень, а з зазначеної дати - з 27 травня.

Щоб визначити суму аліментів за травень, необхідно розрахувати належну суму доходу за частину місяця після дати виникнення зобов'язань зі сплати аліментів, а саме з 27 травня 2014 р а потім обчислити аліменти, з цієї суми виходячи з встановленого у виконавчому листі відсотка. База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: (2 500 000 - 215 400) / 20 × 5 = 571 150 руб .; сума аліментів складе: 571 150 × 25% = 142 788 руб.

- Який порядок утримання аліментів?

- Утримання аліментів проводиться за місцем видачі боржникові заробітної плати і прирівняних до неї доходів, одночасно з їх розрахунком один раз на місяць з тієї суми, яка належить боржнику до виплати. Утримані суми пересилаються стягувачу за рахунок боржника. Бухгалтерія за місцем основної роботи, отримання пенсії, служби (навчання) особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, після отримання відомостей про іншу роботу боржника (роботі за сумісництвом) і одержуваних їм доходи в триденний термін повинна письмово повідомити стягувача та відділ примусового виконання за місцем знаходження юридичної особи про сумісництвом боржником роботі і інших додаткових доходах.

Утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей проводиться з усіх видів заробітку (грошового винагороди, змісту, грошового забезпечення) і додаткової винагороди, як за основним місцем роботи, так і за роботу за сумісництвом, які отримують батьки, що працюють в організаціях будь-яких організаційно-правових форм, а також на основі трудових договорів в селянських (фермерських) господарствах та у індивідуальних підприємців, в грошовій і натуральній формі. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 року в розмірі 1 850 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 137 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника в розмірі 25%.

База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: 1 850 000 - 137 400 = 1 712 600 руб. Сума аліментів складе 1 712 600 × 25% = 428 150 руб. Далі суму аліментів порівнюємо з 50% бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. У травні 2014 року сума БПМ склала 1 212 470 руб., А 50% - 606 235 руб. З урахуванням того що сума утриманих аліментів менше 50% БПМ, необхідно утримати і перерахувати одержувачу аліментів суму в розмірі 606 235 руб.

- З яких доходів аліменти не утримуються?

- У Республіці Білорусь законодавством чітко визначені доходи, з яких аліменти не утримуються. це:

вихідну допомогу, що виплачується при звільненні (за винятком вихідної допомоги, розмір якого перевищує середньомісячний заробіток платника аліментів);

компенсації за невикористану відпустку, які виплачуються при звільненні (за винятком компенсацій за кілька невикористаних відпусток у разі їх з'єднання за кілька років);

компенсаційні виплати в зв'язку зі службовим відрядженням, переводом, прийомом або направленням на роботу в іншу місцевість, з амортизацією інструменту, що належить працівнику, і інші компенсації, передбачені законодавством про працю;

одноразові премії, що видаються не з фонду заробітної плати;

державну допомогу сім'ям, які виховують дітей, за винятком випадків, встановлених законодавством;

допомоги на поховання;

посібники та виплати громадянам, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС;

надбавки на догляд до пенсій, які встановлюються за законодавством.

матеріальна допомога, що надається в зв'язку зі стихійним лихом, пожежею, розкраданням майна, каліцтвом, народженням дитини, реєстрацією шлюбу, хворобою або зі смертю платника аліментів або його близьких родичів;

сума лікувально-профілактичного харчування, що видається відповідно до законодавства про працю.

Найбільш поширена помилка бухгалтерів полягає в тому, що вони виробляють утримання аліментів із заробітку за вирахуванням прибуткового податку та обов'язкового внеску (пенсійне страхування) до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь.

Пояснюємо, що сплата обов'язкового внеску в ФСЗН не регулюється податковим законодавством, отже, він не є податком (п. 3 ст. 6 Податкового кодексу). Таким чином, якщо зазначений внесок віднімається із заробітку до утримання аліментів, відбувається недоплата належної суми аліментів їх одержувачеві.

Також нагадаю, що якщо при обчисленні прибуткового податку платнику аліментів не надаються стандартні податкові відрахування на утриманців (неповнолітніх дітей) (подп. 1.2 ст. 164 Податкового кодексу), база для утримання аліментів та їх сума зменшуються.

- До редакції звернулася наша читачка А. Бутьковец. Вона повідомила: «Зі своїм чоловіком я розлучена. Працює він в фірмі «Айтера». Її керівник Сологуб Юрій Петрович з січня 2014 року по вересень не виплачував мені аліменти чоловіка, незважаючи на те, що вони були нараховані. 5 вересня виплачено аліменти за 4 місяці без відсотків заборгованості. Чи є це порушенням законодавства? »

- Наймач, який виплачує заробітну плату, зобов'язаний на підставі письмової заяви або виконавчого документа:

щомісяця утримувати аліменти у встановленому розмірі з заробітної плати та інших доходів платника;

не пізніше ніж у триденний строк з дня виплати заробітної плати та інших доходів сплачувати утримані аліменти їх одержувачу шляхом видачі з каси організації, перерахування на його рахунок або переведення поштою (ч. 1 ст. 105 КпШС).

На практиці може виникнути ситуація, коли платнику аліментів на підставі заяви надано відпустку без збереження заробітної плати (ст. 190 ТК). Заробітна плата за цей період не нараховується і, отже, аліменти не утримуються. У працівника за час такої відпустки виникає заборгованість по аліментах, оскільки в реченні, що додається до виконавчого документа, судовим виконавцем наказано проводити їх утримання і виплату щомісяця і регулярно. Дана заборгованість може бути виявлена ​​судовим виконавцем при перевірці, що проводиться з метою контролю за правильним і своєчасним утриманням аліментів. Судовий виконавець визначить суму заборгованості, яку бухгалтер в подальшому все одно повинен буде утримати із заробітку платника. Слід зазначити, що бухгалтер має право (але не зобов'язаний, оскільки законодавством це не передбачено) самостійно в письмовому вигляді повідомити судовому виконавцю про період, коли платник аліментів перебував у відпустці без збереження заробітної плати.

У зв'язку з простоєм або іншими обставинами, що мали місце з не залежних від працівників причин, може виникнути недоплата по аліментах. У таких випадках аліменти утримуються в встановлених розмірах з фактичного заробітку за пророблений при зазначених обставинах період. Суму недоплати у зв'язку з простоєм або іншими незалежними від платника обставинами, зобов'язані визначити судові виконавці при зверненні до них наймача. Наприклад, працівник організації - платник аліментів на одну дитину (25% від заробітку) з вини наймача відпрацював неповний місяць (16 днів з 20 робітників). База для утримання аліментів за фактично відпрацьований час складає 2 000 000 руб., Аліменти за 16 робочих днів - 500 000 руб. (2 000 000 х 25%), аліменти за один робочий день - 31 250 руб. (500 000: 16).

Недоотриманий сума аліментів, виходячи із заробітку, який належав би працівникові при нормальній тривалості робочого місяця, складе 125 000 руб .: 31 250 х (20 - 16). Загальна сума аліментів, яку повинен отримати їх стягувач, дорівнює 625 000 руб. (500 000 +125 000). У цьому випадку 500 000 руб. будуть утримані із заробітку платника аліментів, а 125 000 руб. - компенсовані органами ФСЗН з подальшим відшкодуванням наймачем цієї суми.

Недоотриману суму аліментів стягувачу компенсує Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь. Надалі наймач відшкодовує Фонду суму компенсації за рахунок власних коштів при черговому перерахування страхових внесків.

Для отримання компенсації стягувачам аліментів організації подають до органів ФСЗН за місцем постановки на облік заявку з додатком довідки судових органів, яка підтверджує заборгованість по недоотриманими стягувачами сумами. Органи ФСЗН протягом п'яти робочих днів перевіряють достовірність поданих заявок, оформляють їх і направляють до обласних, Мінське міське управління Фонду, які в термін, що становить три робочих дні після отримання зазначених документів, перераховують кошти організації на поточний (розрахунковий) рахунок або відкритий рахунок для обліку коштів ФСЗН.

- А якщо платник аліментів звільнився?

- При звільненні платника аліментів бухгалтерія організації:

робить на виконавчому документі відмітки про всі вироблених утримання аліментів та суму заборгованості, що, засвідчує їх печаткою;

вказує відомості про нове місце роботи або проживання, якщо вони відомі;

відсилає в триденний термін цінним чи рекомендованою кореспонденцією виконавчий документ в який направив його відділ примусового виконання з обов'язковим повідомленням про це відділ примусового виконання, в районі діяльності якого знаходиться організація.

Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати

Закон зобов'язує батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних, які потребують матеріальної допомоги повнолітніх дітей.

На запитання наших читачів, що стосуються стягнення аліментів на дітей, відповідає і. о. начальника відділу примусового виконання Лельчицького району Наталя ВОРОНОВИЧ.

- Наталя Андріївна, з якого моменту починають нараховуватися аліменти?

- Аліменти починають нараховуватися з моменту подачі заяви до суду. Зверніть увагу: не з моменту судового засідання, на якому буде винесено ухвалу, а з того дня, коли заяву прийняли в суді. Аліменти за минулий час можуть бути стягнені не більше ніж за 3 попередні роки, і тільки якщо судом буде встановлено, що до звернення до суду приймалися заходи для отримання коштів на утримання, які виявилися безрезультатними через ухилення батьків від їх сплати, а також, якщо за новим місцем роботи таких батьків не було подано нову заяву про утримання аліментів.

- Коли виплата аліментів припиняється?

- Виплата аліментів проводиться до повноліття дитини. В даному випадку не має значення, вчиться дитина або працює. Навіть якщо він студент платного відділення ВНЗ, який не проживає спільно батько, може надавати матеріальну допомогу на його утримання лише за своїм бажанням або якщо цей момент був обговорений в укладеному раніше Угоді про дітей. Виняток з цього правила лише одне: коли дитина непрацездатний і при цьому потребує.

- Які розміри аліментів на утримання неповнолітніх дітей?

- Відповідно до статті 92 Кодексу Республік Білорусь про шлюб та сім'ю аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків при відсутності Угоди про дітей, Угоди про сплату аліментів, а також, якщо розмір аліментів не визначений Шлюбним договором, стягуються у таких розмірах: на одну дитину - 25 відсотків, на двох дітей - 33 відсотки, на трьох і більше дітей - 50 відсотків заробітку і (або) іншого доходу батьків на місяць. При цьому для працездатних батьків мінімальний розмір аліментів на місяць має становити не менше 50 відсотків на одну дитину, 75 відсотків - на двох дітей, 100 відсотків - на трьох і більше дітей бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. Дані розміри можуть бути змінені судом.

- Який порядок стягнення заборгованості по аліментах?

- При розрахунку заборгованості судовий виконавець керується ст. 110 Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю, в якій зазначено, що у випадках, коли за виконавчим листом, пред'явленим до стягнення, утримання аліментів не провадилося у зв'язку з розшуком боржника, стягнення аліментів має провадитися за весь минулий період незалежно від встановленого терміну давності.

Розмір заборгованості по аліментах визначається судовим виконавцем виходячи з розміру аліментів, визначеного судовою ухвалою, Угодою про дітей, Угодою про сплату аліментів або Шлюбним договором.

Заборгованість по аліментах визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, одержаного боржником за час, протягом якого не провадилося стягнення.

Якщо боржник в цей період не працював або не представлені документи, що підтверджують його заробіток і (або) інший дохід, заборгованість визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, отримуваного їм на момент нарахування заборгованості по аліментах.

У випадках, коли боржник на момент нарахування заборгованості по аліментах не працює, її розмір визначається виходячи із заробітку боржника за останнім місцем роботи, а за відсутності відомостей про це або якщо з моменту звільнення минуло більше трьох місяців, - виходячи із середньої заробітної плати працівників в республіці.

- Чи передбачено законодавством добровільний порядок сплати аліментів на дітей?

- Сплата аліментів на утримання неповнолітніх дітей може проводитися в добровільному або судовому порядку. Аліменти можуть виплачуватися в добровільному порядку особою, яка зобов'язана сплачувати аліменти, або шляхом утримання із заробітної плати за місцем роботи або за місцем отримання пенсії, допомоги, стипендії, здійснення інших виплат.

Відповідно до п. 132 Інструкції по виконавчому провадженню, затвердженої постановою Міністерства юстиції Республіки Білорусь від 20 грудня 2004 № 40 (зі змінами та доповненнями), особи, які виявили бажання сплачувати аліменти добровільно (без наявності виконавчого документа), має право звернутися до адміністрації за місцем роботи або одержання пенсії, допомоги і т.д. з письмовою заявою здійснювати утримання аліментів та виплачувати або переводити поштою стягнені суми особі, зазначеній в заяві.

Юридична особа зобов'язана виробляти за поданою заявою утримання аліментів у такому ж порядку, як і за виконавчим листом.

У письмовій заяві особи, яка виявила бажання добровільно платити аліменти, повинні бути вказані:

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини, на утримання якого слід утримувати аліменти;

прізвище, ім'я, по батькові та адреса особи, якій слід виплачувати або переводити аліменти;

розмір утримання в процентному співвідношенні від щомісяця одержуваного доходу.

Заяви про утримання аліментів, а також про зміну їх розміру або про припинення утримання аліментів зберігаються адміністрацією підприємства, установи, організації в порядку, встановленому для зберігання виконавчих документів. За втрату такої заяви посадова особа підприємства або установи несе відповідальність, як і за втрату виконавчого документа.

Добровільний порядок сплати аліментів не виключає права стягувача в будь-який час звернутися з заявою про стягнення аліментів до суду.

- Наталя Андріївна, розкажіть про судовому порядку сплати та стягнення аліментів?

- У випадку судового порядку сплати аліментів судовий виконавець надсилає виконавчий документ юридичній особі або громадянинові, у якого боржник працює або отримує заробітну плату та інші прирівняні до неї доходи, з пропозицією, в якому вказуються розмір і періодичність їх утримання, а також заборгованість по ним в твердій грошовій сумі (якщо є). В організації даний виконавчий документ повинен реєструватися не пізніше дня, наступного за днем ​​надходження, і передаватися відповідальній особі бухгалтерії під розписку. Бухгалтерія також реєструє даний документ в спеціальному журналі або картотеці і в триденний термін сповіщає судового виконавця про його надходженні, направивши зворотне повідомлення. Слід зазначити, що законодавством передбачена відповідальність за втрату виконавчих документів, тому в організації повинен бути встановлений чіткий порядок їх зберігання.

При надходженні в бухгалтерію виконавчого документа, рекомендуємо уважно вивчити ці документи, так як нерідко утримання аліментів починається з певної дати, а значить, аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за місяць, а з зазначеної дати. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 р за 20 робочих днів в розмірі 2 500 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 215 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника з 27 травня 2014 року в розмірі 25%.

Таким чином, оскільки в даній ситуації відповідно до виконавчим листом утримання аліментів починають з певної дати, то аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за травень, а з зазначеної дати - з 27 травня.

Щоб визначити суму аліментів за травень, необхідно розрахувати належну суму доходу за частину місяця після дати виникнення зобов'язань зі сплати аліментів, а саме з 27 травня 2014 р а потім обчислити аліменти, з цієї суми виходячи з встановленого у виконавчому листі відсотка. База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: (2 500 000 - 215 400) / 20 × 5 = 571 150 руб .; сума аліментів складе: 571 150 × 25% = 142 788 руб.

- Який порядок утримання аліментів?

- Утримання аліментів проводиться за місцем видачі боржникові заробітної плати і прирівняних до неї доходів, одночасно з їх розрахунком один раз на місяць з тієї суми, яка належить боржнику до виплати. Утримані суми пересилаються стягувачу за рахунок боржника. Бухгалтерія за місцем основної роботи, отримання пенсії, служби (навчання) особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, після отримання відомостей про іншу роботу боржника (роботі за сумісництвом) і одержуваних їм доходи в триденний термін повинна письмово повідомити стягувача та відділ примусового виконання за місцем знаходження юридичної особи про сумісництвом боржником роботі і інших додаткових доходах.

Утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей проводиться з усіх видів заробітку (грошового винагороди, змісту, грошового забезпечення) і додаткової винагороди, як за основним місцем роботи, так і за роботу за сумісництвом, які отримують батьки, що працюють в організаціях будь-яких організаційно-правових форм, а також на основі трудових договорів в селянських (фермерських) господарствах та у індивідуальних підприємців, в грошовій і натуральній формі. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 року в розмірі 1 850 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 137 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника в розмірі 25%.

База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: 1 850 000 - 137 400 = 1 712 600 руб. Сума аліментів складе 1 712 600 × 25% = 428 150 руб. Далі суму аліментів порівнюємо з 50% бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. У травні 2014 року сума БПМ склала 1 212 470 руб., А 50% - 606 235 руб. З урахуванням того що сума утриманих аліментів менше 50% БПМ, необхідно утримати і перерахувати одержувачу аліментів суму в розмірі 606 235 руб.

- З яких доходів аліменти не утримуються?

- У Республіці Білорусь законодавством чітко визначені доходи, з яких аліменти не утримуються. це:

вихідну допомогу, що виплачується при звільненні (за винятком вихідної допомоги, розмір якого перевищує середньомісячний заробіток платника аліментів);

компенсації за невикористану відпустку, які виплачуються при звільненні (за винятком компенсацій за кілька невикористаних відпусток у разі їх з'єднання за кілька років);

компенсаційні виплати в зв'язку зі службовим відрядженням, переводом, прийомом або направленням на роботу в іншу місцевість, з амортизацією інструменту, що належить працівнику, і інші компенсації, передбачені законодавством про працю;

одноразові премії, що видаються не з фонду заробітної плати;

державну допомогу сім'ям, які виховують дітей, за винятком випадків, встановлених законодавством;

допомоги на поховання;

посібники та виплати громадянам, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС;

надбавки на догляд до пенсій, які встановлюються за законодавством.

матеріальна допомога, що надається в зв'язку зі стихійним лихом, пожежею, розкраданням майна, каліцтвом, народженням дитини, реєстрацією шлюбу, хворобою або зі смертю платника аліментів або його близьких родичів;

сума лікувально-профілактичного харчування, що видається відповідно до законодавства про працю.

Найбільш поширена помилка бухгалтерів полягає в тому, що вони виробляють утримання аліментів із заробітку за вирахуванням прибуткового податку та обов'язкового внеску (пенсійне страхування) до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь.

Пояснюємо, що сплата обов'язкового внеску в ФСЗН не регулюється податковим законодавством, отже, він не є податком (п. 3 ст. 6 Податкового кодексу). Таким чином, якщо зазначений внесок віднімається із заробітку до утримання аліментів, відбувається недоплата належної суми аліментів їх одержувачеві.

Також нагадаю, що якщо при обчисленні прибуткового податку платнику аліментів не надаються стандартні податкові відрахування на утриманців (неповнолітніх дітей) (подп. 1.2 ст. 164 Податкового кодексу), база для утримання аліментів та їх сума зменшуються.

- До редакції звернулася наша читачка А. Бутьковец. Вона повідомила: «Зі своїм чоловіком я розлучена. Працює він в фірмі «Айтера». Її керівник Сологуб Юрій Петрович з січня 2014 року по вересень не виплачував мені аліменти чоловіка, незважаючи на те, що вони були нараховані. 5 вересня виплачено аліменти за 4 місяці без відсотків заборгованості. Чи є це порушенням законодавства? »

- Наймач, який виплачує заробітну плату, зобов'язаний на підставі письмової заяви або виконавчого документа:

щомісяця утримувати аліменти у встановленому розмірі з заробітної плати та інших доходів платника;

не пізніше ніж у триденний строк з дня виплати заробітної плати та інших доходів сплачувати утримані аліменти їх одержувачу шляхом видачі з каси організації, перерахування на його рахунок або переведення поштою (ч. 1 ст. 105 КпШС).

На практиці може виникнути ситуація, коли платнику аліментів на підставі заяви надано відпустку без збереження заробітної плати (ст. 190 ТК). Заробітна плата за цей період не нараховується і, отже, аліменти не утримуються. У працівника за час такої відпустки виникає заборгованість по аліментах, оскільки в реченні, що додається до виконавчого документа, судовим виконавцем наказано проводити їх утримання і виплату щомісяця і регулярно. Дана заборгованість може бути виявлена ​​судовим виконавцем при перевірці, що проводиться з метою контролю за правильним і своєчасним утриманням аліментів. Судовий виконавець визначить суму заборгованості, яку бухгалтер в подальшому все одно повинен буде утримати із заробітку платника. Слід зазначити, що бухгалтер має право (але не зобов'язаний, оскільки законодавством це не передбачено) самостійно в письмовому вигляді повідомити судовому виконавцю про період, коли платник аліментів перебував у відпустці без збереження заробітної плати.

У зв'язку з простоєм або іншими обставинами, що мали місце з не залежних від працівників причин, може виникнути недоплата по аліментах. У таких випадках аліменти утримуються в встановлених розмірах з фактичного заробітку за пророблений при зазначених обставинах період. Суму недоплати у зв'язку з простоєм або іншими незалежними від платника обставинами, зобов'язані визначити судові виконавці при зверненні до них наймача. Наприклад, працівник організації - платник аліментів на одну дитину (25% від заробітку) з вини наймача відпрацював неповний місяць (16 днів з 20 робітників). База для утримання аліментів за фактично відпрацьований час складає 2 000 000 руб., Аліменти за 16 робочих днів - 500 000 руб. (2 000 000 х 25%), аліменти за один робочий день - 31 250 руб. (500 000: 16).

Недоотриманий сума аліментів, виходячи із заробітку, який належав би працівникові при нормальній тривалості робочого місяця, складе 125 000 руб .: 31 250 х (20 - 16). Загальна сума аліментів, яку повинен отримати їх стягувач, дорівнює 625 000 руб. (500 000 +125 000). У цьому випадку 500 000 руб. будуть утримані із заробітку платника аліментів, а 125 000 руб. - компенсовані органами ФСЗН з подальшим відшкодуванням наймачем цієї суми.

Недоотриману суму аліментів стягувачу компенсує Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь. Надалі наймач відшкодовує Фонду суму компенсації за рахунок власних коштів при черговому перерахування страхових внесків.

Для отримання компенсації стягувачам аліментів організації подають до органів ФСЗН за місцем постановки на облік заявку з додатком довідки судових органів, яка підтверджує заборгованість по недоотриманими стягувачами сумами. Органи ФСЗН протягом п'яти робочих днів перевіряють достовірність поданих заявок, оформляють їх і направляють до обласних, Мінське міське управління Фонду, які в термін, що становить три робочих дні після отримання зазначених документів, перераховують кошти організації на поточний (розрахунковий) рахунок або відкритий рахунок для обліку коштів ФСЗН.

- А якщо платник аліментів звільнився?

- При звільненні платника аліментів бухгалтерія організації:

робить на виконавчому документі відмітки про всі вироблених утримання аліментів та суму заборгованості, що, засвідчує їх печаткою;

вказує відомості про нове місце роботи або проживання, якщо вони відомі;

відсилає в триденний термін цінним чи рекомендованою кореспонденцією виконавчий документ в який направив його відділ примусового виконання з обов'язковим повідомленням про це відділ примусового виконання, в районі діяльності якого знаходиться організація.

Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати

Закон зобов'язує батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних, які потребують матеріальної допомоги повнолітніх дітей.

На запитання наших читачів, що стосуються стягнення аліментів на дітей, відповідає і. о. начальника відділу примусового виконання Лельчицького району Наталя ВОРОНОВИЧ.

- Наталя Андріївна, з якого моменту починають нараховуватися аліменти?

- Аліменти починають нараховуватися з моменту подачі заяви до суду. Зверніть увагу: не з моменту судового засідання, на якому буде винесено ухвалу, а з того дня, коли заяву прийняли в суді. Аліменти за минулий час можуть бути стягнені не більше ніж за 3 попередні роки, і тільки якщо судом буде встановлено, що до звернення до суду приймалися заходи для отримання коштів на утримання, які виявилися безрезультатними через ухилення батьків від їх сплати, а також, якщо за новим місцем роботи таких батьків не було подано нову заяву про утримання аліментів.

- Коли виплата аліментів припиняється?

- Виплата аліментів проводиться до повноліття дитини. В даному випадку не має значення, вчиться дитина або працює. Навіть якщо він студент платного відділення ВНЗ, який не проживає спільно батько, може надавати матеріальну допомогу на його утримання лише за своїм бажанням або якщо цей момент був обговорений в укладеному раніше Угоді про дітей. Виняток з цього правила лише одне: коли дитина непрацездатний і при цьому потребує.

- Які розміри аліментів на утримання неповнолітніх дітей?

- Відповідно до статті 92 Кодексу Республік Білорусь про шлюб та сім'ю аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків при відсутності Угоди про дітей, Угоди про сплату аліментів, а також, якщо розмір аліментів не визначений Шлюбним договором, стягуються у таких розмірах: на одну дитину - 25 відсотків, на двох дітей - 33 відсотки, на трьох і більше дітей - 50 відсотків заробітку і (або) іншого доходу батьків на місяць. При цьому для працездатних батьків мінімальний розмір аліментів на місяць має становити не менше 50 відсотків на одну дитину, 75 відсотків - на двох дітей, 100 відсотків - на трьох і більше дітей бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. Дані розміри можуть бути змінені судом.

- Який порядок стягнення заборгованості по аліментах?

- При розрахунку заборгованості судовий виконавець керується ст. 110 Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю, в якій зазначено, що у випадках, коли за виконавчим листом, пред'явленим до стягнення, утримання аліментів не провадилося у зв'язку з розшуком боржника, стягнення аліментів має провадитися за весь минулий період незалежно від встановленого терміну давності.

Розмір заборгованості по аліментах визначається судовим виконавцем виходячи з розміру аліментів, визначеного судовою ухвалою, Угодою про дітей, Угодою про сплату аліментів або Шлюбним договором.

Заборгованість по аліментах визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, одержаного боржником за час, протягом якого не провадилося стягнення.

Якщо боржник в цей період не працював або не представлені документи, що підтверджують його заробіток і (або) інший дохід, заборгованість визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, отримуваного їм на момент нарахування заборгованості по аліментах.

У випадках, коли боржник на момент нарахування заборгованості по аліментах не працює, її розмір визначається виходячи із заробітку боржника за останнім місцем роботи, а за відсутності відомостей про це або якщо з моменту звільнення минуло більше трьох місяців, - виходячи із середньої заробітної плати працівників в республіці.

- Чи передбачено законодавством добровільний порядок сплати аліментів на дітей?

- Сплата аліментів на утримання неповнолітніх дітей може проводитися в добровільному або судовому порядку. Аліменти можуть виплачуватися в добровільному порядку особою, яка зобов'язана сплачувати аліменти, або шляхом утримання із заробітної плати за місцем роботи або за місцем отримання пенсії, допомоги, стипендії, здійснення інших виплат.

Відповідно до п. 132 Інструкції по виконавчому провадженню, затвердженої постановою Міністерства юстиції Республіки Білорусь від 20 грудня 2004 № 40 (зі змінами та доповненнями), особи, які виявили бажання сплачувати аліменти добровільно (без наявності виконавчого документа), має право звернутися до адміністрації за місцем роботи або одержання пенсії, допомоги і т.д. з письмовою заявою здійснювати утримання аліментів та виплачувати або переводити поштою стягнені суми особі, зазначеній в заяві.

Юридична особа зобов'язана виробляти за поданою заявою утримання аліментів у такому ж порядку, як і за виконавчим листом.

У письмовій заяві особи, яка виявила бажання добровільно платити аліменти, повинні бути вказані:

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини, на утримання якого слід утримувати аліменти;

прізвище, ім'я, по батькові та адреса особи, якій слід виплачувати або переводити аліменти;

розмір утримання в процентному співвідношенні від щомісяця одержуваного доходу.

Заяви про утримання аліментів, а також про зміну їх розміру або про припинення утримання аліментів зберігаються адміністрацією підприємства, установи, організації в порядку, встановленому для зберігання виконавчих документів. За втрату такої заяви посадова особа підприємства або установи несе відповідальність, як і за втрату виконавчого документа.

Добровільний порядок сплати аліментів не виключає права стягувача в будь-який час звернутися з заявою про стягнення аліментів до суду.

- Наталя Андріївна, розкажіть про судовому порядку сплати та стягнення аліментів?

- У випадку судового порядку сплати аліментів судовий виконавець надсилає виконавчий документ юридичній особі або громадянинові, у якого боржник працює або отримує заробітну плату та інші прирівняні до неї доходи, з пропозицією, в якому вказуються розмір і періодичність їх утримання, а також заборгованість по ним в твердій грошовій сумі (якщо є). В організації даний виконавчий документ повинен реєструватися не пізніше дня, наступного за днем ​​надходження, і передаватися відповідальній особі бухгалтерії під розписку. Бухгалтерія також реєструє даний документ в спеціальному журналі або картотеці і в триденний термін сповіщає судового виконавця про його надходженні, направивши зворотне повідомлення. Слід зазначити, що законодавством передбачена відповідальність за втрату виконавчих документів, тому в організації повинен бути встановлений чіткий порядок їх зберігання.

При надходженні в бухгалтерію виконавчого документа, рекомендуємо уважно вивчити ці документи, так як нерідко утримання аліментів починається з певної дати, а значить, аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за місяць, а з зазначеної дати. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 р за 20 робочих днів в розмірі 2 500 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 215 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника з 27 травня 2014 року в розмірі 25%.

Таким чином, оскільки в даній ситуації відповідно до виконавчим листом утримання аліментів починають з певної дати, то аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за травень, а з зазначеної дати - з 27 травня.

Щоб визначити суму аліментів за травень, необхідно розрахувати належну суму доходу за частину місяця після дати виникнення зобов'язань зі сплати аліментів, а саме з 27 травня 2014 р а потім обчислити аліменти, з цієї суми виходячи з встановленого у виконавчому листі відсотка. База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: (2 500 000 - 215 400) / 20 × 5 = 571 150 руб .; сума аліментів складе: 571 150 × 25% = 142 788 руб.

- Який порядок утримання аліментів?

- Утримання аліментів проводиться за місцем видачі боржникові заробітної плати і прирівняних до неї доходів, одночасно з їх розрахунком один раз на місяць з тієї суми, яка належить боржнику до виплати. Утримані суми пересилаються стягувачу за рахунок боржника. Бухгалтерія за місцем основної роботи, отримання пенсії, служби (навчання) особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, після отримання відомостей про іншу роботу боржника (роботі за сумісництвом) і одержуваних їм доходи в триденний термін повинна письмово повідомити стягувача та відділ примусового виконання за місцем знаходження юридичної особи про сумісництвом боржником роботі і інших додаткових доходах.

Утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей проводиться з усіх видів заробітку (грошового винагороди, змісту, грошового забезпечення) і додаткової винагороди, як за основним місцем роботи, так і за роботу за сумісництвом, які отримують батьки, що працюють в організаціях будь-яких організаційно-правових форм, а також на основі трудових договорів в селянських (фермерських) господарствах та у індивідуальних підприємців, в грошовій і натуральній формі. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 року в розмірі 1 850 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 137 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника в розмірі 25%.

База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: 1 850 000 - 137 400 = 1 712 600 руб. Сума аліментів складе 1 712 600 × 25% = 428 150 руб. Далі суму аліментів порівнюємо з 50% бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. У травні 2014 року сума БПМ склала 1 212 470 руб., А 50% - 606 235 руб. З урахуванням того що сума утриманих аліментів менше 50% БПМ, необхідно утримати і перерахувати одержувачу аліментів суму в розмірі 606 235 руб.

- З яких доходів аліменти не утримуються?

- У Республіці Білорусь законодавством чітко визначені доходи, з яких аліменти не утримуються. це:

вихідну допомогу, що виплачується при звільненні (за винятком вихідної допомоги, розмір якого перевищує середньомісячний заробіток платника аліментів);

компенсації за невикористану відпустку, які виплачуються при звільненні (за винятком компенсацій за кілька невикористаних відпусток у разі їх з'єднання за кілька років);

компенсаційні виплати в зв'язку зі службовим відрядженням, переводом, прийомом або направленням на роботу в іншу місцевість, з амортизацією інструменту, що належить працівнику, і інші компенсації, передбачені законодавством про працю;

одноразові премії, що видаються не з фонду заробітної плати;

державну допомогу сім'ям, які виховують дітей, за винятком випадків, встановлених законодавством;

допомоги на поховання;

посібники та виплати громадянам, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС;

надбавки на догляд до пенсій, які встановлюються за законодавством.

матеріальна допомога, що надається в зв'язку зі стихійним лихом, пожежею, розкраданням майна, каліцтвом, народженням дитини, реєстрацією шлюбу, хворобою або зі смертю платника аліментів або його близьких родичів;

сума лікувально-профілактичного харчування, що видається відповідно до законодавства про працю.

Найбільш поширена помилка бухгалтерів полягає в тому, що вони виробляють утримання аліментів із заробітку за вирахуванням прибуткового податку та обов'язкового внеску (пенсійне страхування) до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь.

Пояснюємо, що сплата обов'язкового внеску в ФСЗН не регулюється податковим законодавством, отже, він не є податком (п. 3 ст. 6 Податкового кодексу). Таким чином, якщо зазначений внесок віднімається із заробітку до утримання аліментів, відбувається недоплата належної суми аліментів їх одержувачеві.

Також нагадаю, що якщо при обчисленні прибуткового податку платнику аліментів не надаються стандартні податкові відрахування на утриманців (неповнолітніх дітей) (подп. 1.2 ст. 164 Податкового кодексу), база для утримання аліментів та їх сума зменшуються.

- До редакції звернулася наша читачка А. Бутьковец. Вона повідомила: «Зі своїм чоловіком я розлучена. Працює він в фірмі «Айтера». Її керівник Сологуб Юрій Петрович з січня 2014 року по вересень не виплачував мені аліменти чоловіка, незважаючи на те, що вони були нараховані. 5 вересня виплачено аліменти за 4 місяці без відсотків заборгованості. Чи є це порушенням законодавства? »

- Наймач, який виплачує заробітну плату, зобов'язаний на підставі письмової заяви або виконавчого документа:

щомісяця утримувати аліменти у встановленому розмірі з заробітної плати та інших доходів платника;

не пізніше ніж у триденний строк з дня виплати заробітної плати та інших доходів сплачувати утримані аліменти їх одержувачу шляхом видачі з каси організації, перерахування на його рахунок або переведення поштою (ч. 1 ст. 105 КпШС).

На практиці може виникнути ситуація, коли платнику аліментів на підставі заяви надано відпустку без збереження заробітної плати (ст. 190 ТК). Заробітна плата за цей період не нараховується і, отже, аліменти не утримуються. У працівника за час такої відпустки виникає заборгованість по аліментах, оскільки в реченні, що додається до виконавчого документа, судовим виконавцем наказано проводити їх утримання і виплату щомісяця і регулярно. Дана заборгованість може бути виявлена ​​судовим виконавцем при перевірці, що проводиться з метою контролю за правильним і своєчасним утриманням аліментів. Судовий виконавець визначить суму заборгованості, яку бухгалтер в подальшому все одно повинен буде утримати із заробітку платника. Слід зазначити, що бухгалтер має право (але не зобов'язаний, оскільки законодавством це не передбачено) самостійно в письмовому вигляді повідомити судовому виконавцю про період, коли платник аліментів перебував у відпустці без збереження заробітної плати.

У зв'язку з простоєм або іншими обставинами, що мали місце з не залежних від працівників причин, може виникнути недоплата по аліментах. У таких випадках аліменти утримуються в встановлених розмірах з фактичного заробітку за пророблений при зазначених обставинах період. Суму недоплати у зв'язку з простоєм або іншими незалежними від платника обставинами, зобов'язані визначити судові виконавці при зверненні до них наймача. Наприклад, працівник організації - платник аліментів на одну дитину (25% від заробітку) з вини наймача відпрацював неповний місяць (16 днів з 20 робітників). База для утримання аліментів за фактично відпрацьований час складає 2 000 000 руб., Аліменти за 16 робочих днів - 500 000 руб. (2 000 000 х 25%), аліменти за один робочий день - 31 250 руб. (500 000: 16).

Недоотриманий сума аліментів, виходячи із заробітку, який належав би працівникові при нормальній тривалості робочого місяця, складе 125 000 руб .: 31 250 х (20 - 16). Загальна сума аліментів, яку повинен отримати їх стягувач, дорівнює 625 000 руб. (500 000 +125 000). У цьому випадку 500 000 руб. будуть утримані із заробітку платника аліментів, а 125 000 руб. - компенсовані органами ФСЗН з подальшим відшкодуванням наймачем цієї суми.

Недоотриману суму аліментів стягувачу компенсує Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь. Надалі наймач відшкодовує Фонду суму компенсації за рахунок власних коштів при черговому перерахування страхових внесків.

Для отримання компенсації стягувачам аліментів організації подають до органів ФСЗН за місцем постановки на облік заявку з додатком довідки судових органів, яка підтверджує заборгованість по недоотриманими стягувачами сумами. Органи ФСЗН протягом п'яти робочих днів перевіряють достовірність поданих заявок, оформляють їх і направляють до обласних, Мінське міське управління Фонду, які в термін, що становить три робочих дні після отримання зазначених документів, перераховують кошти організації на поточний (розрахунковий) рахунок або відкритий рахунок для обліку коштів ФСЗН.

- А якщо платник аліментів звільнився?

- При звільненні платника аліментів бухгалтерія організації:

робить на виконавчому документі відмітки про всі вироблених утримання аліментів та суму заборгованості, що, засвідчує їх печаткою;

вказує відомості про нове місце роботи або проживання, якщо вони відомі;

відсилає в триденний термін цінним чи рекомендованою кореспонденцією виконавчий документ в який направив його відділ примусового виконання з обов'язковим повідомленням про це відділ примусового виконання, в районі діяльності якого знаходиться організація.

Аліменти на дітей: порядок, розмір і терміни виплати

Закон зобов'язує батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних, які потребують матеріальної допомоги повнолітніх дітей.

На запитання наших читачів, що стосуються стягнення аліментів на дітей, відповідає і. о. начальника відділу примусового виконання Лельчицького району Наталя ВОРОНОВИЧ.

- Наталя Андріївна, з якого моменту починають нараховуватися аліменти?

- Аліменти починають нараховуватися з моменту подачі заяви до суду. Зверніть увагу: не з моменту судового засідання, на якому буде винесено ухвалу, а з того дня, коли заяву прийняли в суді. Аліменти за минулий час можуть бути стягнені не більше ніж за 3 попередні роки, і тільки якщо судом буде встановлено, що до звернення до суду приймалися заходи для отримання коштів на утримання, які виявилися безрезультатними через ухилення батьків від їх сплати, а також, якщо за новим місцем роботи таких батьків не було подано нову заяву про утримання аліментів.

- Коли виплата аліментів припиняється?

- Виплата аліментів проводиться до повноліття дитини. В даному випадку не має значення, вчиться дитина або працює. Навіть якщо він студент платного відділення ВНЗ, який не проживає спільно батько, може надавати матеріальну допомогу на його утримання лише за своїм бажанням або якщо цей момент був обговорений в укладеному раніше Угоді про дітей. Виняток з цього правила лише одне: коли дитина непрацездатний і при цьому потребує.

- Які розміри аліментів на утримання неповнолітніх дітей?

- Відповідно до статті 92 Кодексу Республік Білорусь про шлюб та сім'ю аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків при відсутності Угоди про дітей, Угоди про сплату аліментів, а також, якщо розмір аліментів не визначений Шлюбним договором, стягуються у таких розмірах: на одну дитину - 25 відсотків, на двох дітей - 33 відсотки, на трьох і більше дітей - 50 відсотків заробітку і (або) іншого доходу батьків на місяць. При цьому для працездатних батьків мінімальний розмір аліментів на місяць має становити не менше 50 відсотків на одну дитину, 75 відсотків - на двох дітей, 100 відсотків - на трьох і більше дітей бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. Дані розміри можуть бути змінені судом.

- Який порядок стягнення заборгованості по аліментах?

- При розрахунку заборгованості судовий виконавець керується ст. 110 Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю, в якій зазначено, що у випадках, коли за виконавчим листом, пред'явленим до стягнення, утримання аліментів не провадилося у зв'язку з розшуком боржника, стягнення аліментів має провадитися за весь минулий період незалежно від встановленого терміну давності.

Розмір заборгованості по аліментах визначається судовим виконавцем виходячи з розміру аліментів, визначеного судовою ухвалою, Угодою про дітей, Угодою про сплату аліментів або Шлюбним договором.

Заборгованість по аліментах визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, одержаного боржником за час, протягом якого не провадилося стягнення.

Якщо боржник в цей період не працював або не представлені документи, що підтверджують його заробіток і (або) інший дохід, заборгованість визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, отримуваного їм на момент нарахування заборгованості по аліментах.

У випадках, коли боржник на момент нарахування заборгованості по аліментах не працює, її розмір визначається виходячи із заробітку боржника за останнім місцем роботи, а за відсутності відомостей про це або якщо з моменту звільнення минуло більше трьох місяців, - виходячи із середньої заробітної плати працівників в республіці.

- Чи передбачено законодавством добровільний порядок сплати аліментів на дітей?

- Сплата аліментів на утримання неповнолітніх дітей може проводитися в добровільному або судовому порядку. Аліменти можуть виплачуватися в добровільному порядку особою, яка зобов'язана сплачувати аліменти, або шляхом утримання із заробітної плати за місцем роботи або за місцем отримання пенсії, допомоги, стипендії, здійснення інших виплат.

Відповідно до п. 132 Інструкції по виконавчому провадженню, затвердженої постановою Міністерства юстиції Республіки Білорусь від 20 грудня 2004 № 40 (зі змінами та доповненнями), особи, які виявили бажання сплачувати аліменти добровільно (без наявності виконавчого документа), має право звернутися до адміністрації за місцем роботи або одержання пенсії, допомоги і т.д. з письмовою заявою здійснювати утримання аліментів та виплачувати або переводити поштою стягнені суми особі, зазначеній в заяві.

Юридична особа зобов'язана виробляти за поданою заявою утримання аліментів у такому ж порядку, як і за виконавчим листом.

У письмовій заяві особи, яка виявила бажання добровільно платити аліменти, повинні бути вказані:

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини, на утримання якого слід утримувати аліменти;

прізвище, ім'я, по батькові та адреса особи, якій слід виплачувати або переводити аліменти;

розмір утримання в процентному співвідношенні від щомісяця одержуваного доходу.

Заяви про утримання аліментів, а також про зміну їх розміру або про припинення утримання аліментів зберігаються адміністрацією підприємства, установи, організації в порядку, встановленому для зберігання виконавчих документів. За втрату такої заяви посадова особа підприємства або установи несе відповідальність, як і за втрату виконавчого документа.

Добровільний порядок сплати аліментів не виключає права стягувача в будь-який час звернутися з заявою про стягнення аліментів до суду.

- Наталя Андріївна, розкажіть про судовому порядку сплати та стягнення аліментів?

- У випадку судового порядку сплати аліментів судовий виконавець надсилає виконавчий документ юридичній особі або громадянинові, у якого боржник працює або отримує заробітну плату та інші прирівняні до неї доходи, з пропозицією, в якому вказуються розмір і періодичність їх утримання, а також заборгованість по ним в твердій грошовій сумі (якщо є). В організації даний виконавчий документ повинен реєструватися не пізніше дня, наступного за днем ​​надходження, і передаватися відповідальній особі бухгалтерії під розписку. Бухгалтерія також реєструє даний документ в спеціальному журналі або картотеці і в триденний термін сповіщає судового виконавця про його надходженні, направивши зворотне повідомлення. Слід зазначити, що законодавством передбачена відповідальність за втрату виконавчих документів, тому в організації повинен бути встановлений чіткий порядок їх зберігання.

При надходженні в бухгалтерію виконавчого документа, рекомендуємо уважно вивчити ці документи, так як нерідко утримання аліментів починається з певної дати, а значить, аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за місяць, а з зазначеної дати. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 р за 20 робочих днів в розмірі 2 500 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 215 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника з 27 травня 2014 року в розмірі 25%.

Таким чином, оскільки в даній ситуації відповідно до виконавчим листом утримання аліментів починають з певної дати, то аліменти з працівника потрібно стягнути не з розрахунку заробітку за травень, а з зазначеної дати - з 27 травня.

Щоб визначити суму аліментів за травень, необхідно розрахувати належну суму доходу за частину місяця після дати виникнення зобов'язань зі сплати аліментів, а саме з 27 травня 2014 р а потім обчислити аліменти, з цієї суми виходячи з встановленого у виконавчому листі відсотка. База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: (2 500 000 - 215 400) / 20 × 5 = 571 150 руб .; сума аліментів складе: 571 150 × 25% = 142 788 руб.

- Який порядок утримання аліментів?

- Утримання аліментів проводиться за місцем видачі боржникові заробітної плати і прирівняних до неї доходів, одночасно з їх розрахунком один раз на місяць з тієї суми, яка належить боржнику до виплати. Утримані суми пересилаються стягувачу за рахунок боржника. Бухгалтерія за місцем основної роботи, отримання пенсії, служби (навчання) особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, після отримання відомостей про іншу роботу боржника (роботі за сумісництвом) і одержуваних їм доходи в триденний термін повинна письмово повідомити стягувача та відділ примусового виконання за місцем знаходження юридичної особи про сумісництвом боржником роботі і інших додаткових доходах.

Утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей проводиться з усіх видів заробітку (грошового винагороди, змісту, грошового забезпечення) і додаткової винагороди, як за основним місцем роботи, так і за роботу за сумісництвом, які отримують батьки, що працюють в організаціях будь-яких організаційно-правових форм, а також на основі трудових договорів в селянських (фермерських) господарствах та у індивідуальних підприємців, в грошовій і натуральній формі. Наприклад, працівникові організації нарахована заробітна плата за травень 2014 року в розмірі 1 850 000 руб. (Сума утримується прибуткового податку склала 137 400 руб.). Організацією було отримано виконавчий лист з пропозицією утримувати аліменти у даного співробітника в розмірі 25%.

База для розрахунку суми аліментів визначається наступним чином: 1 850 000 - 137 400 = 1 712 600 руб. Сума аліментів складе 1 712 600 × 25% = 428 150 руб. Далі суму аліментів порівнюємо з 50% бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення. У травні 2014 року сума БПМ склала 1 212 470 руб., А 50% - 606 235 руб. З урахуванням того що сума утриманих аліментів менше 50% БПМ, необхідно утримати і перерахувати одержувачу аліментів суму в розмірі 606 235 руб.

- З яких доходів аліменти не утримуються?

- У Республіці Білорусь законодавством чітко визначені доходи, з яких аліменти не утримуються. це:

вихідну допомогу, що виплачується при звільненні (за винятком вихідної допомоги, розмір якого перевищує середньомісячний заробіток платника аліментів);

компенсації за невикористану відпустку, які виплачуються при звільненні (за винятком компенсацій за кілька невикористаних відпусток у разі їх з'єднання за кілька років);

компенсаційні виплати в зв'язку зі службовим відрядженням, переводом, прийомом або направленням на роботу в іншу місцевість, з амортизацією інструменту, що належить працівнику, і інші компенсації, передбачені законодавством про працю;

одноразові премії, що видаються не з фонду заробітної плати;

державну допомогу сім'ям, які виховують дітей, за винятком випадків, встановлених законодавством;

допомоги на поховання;

посібники та виплати громадянам, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС;

надбавки на догляд до пенсій, які встановлюються за законодавством.

матеріальна допомога, що надається в зв'язку зі стихійним лихом, пожежею, розкраданням майна, каліцтвом, народженням дитини, реєстрацією шлюбу, хворобою або зі смертю платника аліментів або його близьких родичів;

сума лікувально-профілактичного харчування, що видається відповідно до законодавства про працю.

Найбільш поширена помилка бухгалтерів полягає в тому, що вони виробляють утримання аліментів із заробітку за вирахуванням прибуткового податку та обов'язкового внеску (пенсійне страхування) до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь.

Пояснюємо, що сплата обов'язкового внеску в ФСЗН не регулюється податковим законодавством, отже, він не є податком (п. 3 ст. 6 Податкового кодексу). Таким чином, якщо зазначений внесок віднімається із заробітку до утримання аліментів, відбувається недоплата належної суми аліментів їх одержувачеві.

Також нагадаю, що якщо при обчисленні прибуткового податку платнику аліментів не надаються стандартні податкові відрахування на утриманців (неповнолітніх дітей) (подп. 1.2 ст. 164 Податкового кодексу), база для утримання аліментів та їх сума зменшуються.

- До редакції звернулася наша читачка А. Бутьковец. Вона повідомила: «Зі своїм чоловіком я розлучена. Працює він в фірмі «Айтера». Її керівник Сологуб Юрій Петрович з січня 2014 року по вересень не виплачував мені аліменти чоловіка, незважаючи на те, що вони були нараховані. 5 вересня виплачено аліменти за 4 місяці без відсотків заборгованості. Чи є це порушенням законодавства? »

- Наймач, який виплачує заробітну плату, зобов'язаний на підставі письмової заяви або виконавчого документа:

щомісяця утримувати аліменти у встановленому розмірі з заробітної плати та інших доходів платника;

не пізніше ніж у триденний строк з дня виплати заробітної плати та інших доходів сплачувати утримані аліменти їх одержувачу шляхом видачі з каси організації, перерахування на його рахунок або переведення поштою (ч. 1 ст. 105 КпШС).

На практиці може виникнути ситуація, коли платнику аліментів на підставі заяви надано відпустку без збереження заробітної плати (ст. 190 ТК). Заробітна плата за цей період не нараховується і, отже, аліменти не утримуються. У працівника за час такої відпустки виникає заборгованість по аліментах, оскільки в реченні, що додається до виконавчого документа, судовим виконавцем наказано проводити їх утримання і виплату щомісяця і регулярно. Дана заборгованість може бути виявлена ​​судовим виконавцем при перевірці, що проводиться з метою контролю за правильним і своєчасним утриманням аліментів. Судовий виконавець визначить суму заборгованості, яку бухгалтер в подальшому все одно повинен буде утримати із заробітку платника. Слід зазначити, що бухгалтер має право (але не зобов'язаний, оскільки законодавством це не передбачено) самостійно в письмовому вигляді повідомити судовому виконавцю про період, коли платник аліментів перебував у відпустці без збереження заробітної плати.

У зв'язку з простоєм або іншими обставинами, що мали місце з не залежних від працівників причин, може виникнути недоплата по аліментах. У таких випадках аліменти утримуються в встановлених розмірах з фактичного заробітку за пророблений при зазначених обставинах період. Суму недоплати у зв'язку з простоєм або іншими незалежними від платника обставинами, зобов'язані визначити судові виконавці при зверненні до них наймача. Наприклад, працівник організації - платник аліментів на одну дитину (25% від заробітку) з вини наймача відпрацював неповний місяць (16 днів з 20 робітників). База для утримання аліментів за фактично відпрацьований час складає 2 000 000 руб., Аліменти за 16 робочих днів - 500 000 руб. (2 000 000 х 25%), аліменти за один робочий день - 31 250 руб. (500 000: 16).

Недоотриманий сума аліментів, виходячи із заробітку, який належав би працівникові при нормальній тривалості робочого місяця, складе 125 000 руб .: 31 250 х (20 - 16). Загальна сума аліментів, яку повинен отримати їх стягувач, дорівнює 625 000 руб. (500 000 +125 000). У цьому випадку 500 000 руб. будуть утримані із заробітку платника аліментів, а 125 000 руб. - компенсовані органами ФСЗН з подальшим відшкодуванням наймачем цієї суми.

Недоотриману суму аліментів стягувачу компенсує Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь. Надалі наймач відшкодовує Фонду суму компенсації за рахунок власних коштів при черговому перерахування страхових внесків.

Для отримання компенсації стягувачам аліментів організації подають до органів ФСЗН за місцем постановки на облік заявку з додатком довідки судових органів, яка підтверджує заборгованість по недоотриманими стягувачами сумами. Органи ФСЗН протягом п'яти робочих днів перевіряють достовірність поданих заявок, оформляють їх і направляють до обласних, Мінське міське управління Фонду, які в термін, що становить три робочих дні після отримання зазначених документів, перераховують кошти організації на поточний (розрахунковий) рахунок або відкритий рахунок для обліку коштів ФСЗН.

- А якщо платник аліментів звільнився?

- При звільненні платника аліментів бухгалтерія організації:

робить на виконавчому документі відмітки про всі вироблених утримання аліментів та суму заборгованості, що, засвідчує їх печаткою;

вказує відомості про нове місце роботи або проживання, якщо вони відомі;

відсилає в триденний термін цінним чи рекомендованою кореспонденцією виконавчий документ в який направив його відділ примусового виконання з обов'язковим повідомленням про це відділ примусового виконання, в районі діяльності якого знаходиться організація.

Слід пам'ятати, що судовий виконавець за місцем знаходження організації, в якій працює платник аліментів, контролює правильність і своєчасність утримання грошових коштів. Перевірки проводяться згідно з графіком, а також при надходженні скарги стягувача аліментів. За результатами складаються акти перевірки бухгалтерії із зазначенням виявлених недоліків і термінів для їх усунення.

Посадові особи в установлений судовим виконавцем строк, але не більше 10 днів, зобов'язані вжити заходів для виправлення виявлених в ході перевірки недоліків і порушень та в письмовій формі повідомити про це відділ примусового виконання.

Посадові особи організації, винних у невиконанні вимог судового виконавця про звернення стягнення на грошові кошти боржника, що знаходяться в інших осіб і обумовлені в реченні судового виконавця, а також в невиконанні без поважних причин вимог про подання відомостей про заробітну плату боржника, а також у втраті виконавчого документа, витрачання утриманих сум на інші цілі, неповідомлення (або несвоєчасному повідомленні) відомостей про зміну місця роботи платника аліментів, затримки повернення і виконавчими документа при звільненні платника, можуть бути притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 10 до 30 базових величин (ст. 24.9 Кодексу про адміністративні правопорушення).

- На жаль, непоодинокі випадки, коли батьки намагаються всіляко ухилитися від сплати аліментів.

- У таких випадках в наші обов'язки входить перевірка доходів боржника, а при відсутності заробітку боржника, звертаємо стягнення на наявне у боржника майно, на яке можна звернути стягнення відповідно до законодавства. Однією з забезпечувальних заходів відповідно до чинного законодавства може бути судове обмеження виїзду за межі країни для боржника. Іноді платники аліментів домовляються з наймачем про заниження свого легального заробітку. Однак, важливо знати, що такі махінації чреваті наслідками.

Батьки, зобов'язані сплачувати аліменти, повинні знати також, що при ухиленні від сплати аліментів понад 3 місяців протягом року може настати і кримінальна відповідальність.

Розмовляла Ніна ПОДІЛЬСЬКА.

Если ви нашли помилки, будь ласка, віділіть фрагмент тексту и натісніть Ctrl + Enter.

Наталя Андріївна, з якого моменту починають нараховуватися аліменти?
Коли виплата аліментів припиняється?
Які розміри аліментів на утримання неповнолітніх дітей?
Який порядок стягнення заборгованості по аліментах?
Чи передбачено законодавством добровільний порядок сплати аліментів на дітей?
Наталя Андріївна, розкажіть про судовому порядку сплати та стягнення аліментів?
Який порядок утримання аліментів?
З яких доходів аліменти не утримуються?
Чи є це порушенням законодавства?
А якщо платник аліментів звільнився?