Адвокат по залитому Київ - юридична допомога адвоката при пожежі в Києві

  1. Адвокат по залитих в Києві консультує!
  2. Поради юриста по залитих в Києві: що робити при затопленні квартири?

Проживання в багатоквартирному будинку має свої недоліки. Одним з таких недоліків бувають безвідповідальні сусіди з верхнього поверху, а іноді погані, що не якісні комунікації будинку. Все це може привести до того, що вашу квартиру затоплять, зіпсують вам ремонт, можуть зіпсувати меблі, речі, а іноді при залиття гарячою водою можуть заподіяти шкоду здоров'ю - опіки. Великі і моральні страждання від залиття, які на думку київського адвоката по залитому, також можна компенсувати. Теж саме стосується і пожеж, які можуть трапиться при проживанні в квартирі або в приватному будинку.

Залиті причин буває безліч, іноді це просто недбалість - сусіди забули закрити кран, буває причиною неякісне проведення сантехнічних робіт, застосування неякісних сантехнічних матеріалів. Відповідальність за залиття, затоплення, заподіяння шкоди вашому майну, як правило, покладається на сусідів зверху або на керуючу компанію (ТСЖ, ЖБК і т.д.).

Відстояти свої права тощо залиття квартири якщо не досягнуто згоди про добровільне відшкодування збитків від залиття квартири можна шляхом подачі в суд позову про залиття (про відшкодування шкоди заподіяного залиттям квартири та моральної шкоди).

Адвокат по залитих в Києві консультує!

Підготовка до подачі позову при затопленні квартири.

Звертаючись до суду з позовом про відшкодування шкоди залиттям рекомендуємо враховувати, що, як випливає з положень Цивільного кодексу України, позивач зобов'язаний довести сукупність таких обставин, як факт заподіяння шкоди (і його розмір); протиправність поведінки заподіювача шкоди; наявність причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою заподіювача шкоди і настанням шкоди. Також при розгляді подібних справ необхідно враховувати наявність вини заподіювача шкоди, оскільки по даному виду деліктних зобов'язань не встановлено відповідальності незалежно від вини заподіювача шкоди. Однак доводити вину заподіювача шкоди потерпілий не зобов'язаний, що спричинила шкоду вважається винним доти, поки сам не доведе, що шкода заподіяна не з його вини.

Таким чином, перш ніж звертатися до суду необхідно підготувати документи, які надалі слугуватимуть доказами у справі.

Що необхідно довести в суді при затопленні квартири.

Перша юридично значуща проблема, яка підлягає вирішенню - це визначення винуватця затоплення, встановивши причину залиття можна визначити і винуватця. Друга юридично значуща проблема - це оцінка збитку підлягає відшкодуванню .

Після встановлення винуватця залиття і розміру заподіяної шкоди затопленням є два шляхи. По-перше, можна добровільно відшкодувати збиток. По-друге, це можна зробити примусово через суд. Дані спори розглядаються судами загальної юрисдикції.

Першочергові дії при затопленні квартири - складання ЖЕКом Акту про залиття.

Перш за все, відразу ж після виявлення факту затоплення або залиття радимо звернутися в організацію, що здійснює управління багатоквартирним будинком (ЖЕК, керуючу компанію), з вимогою про проведення огляду квартири і складанні Акту про залиття. При цьому для участі в складанні акта необхідно запросити власників (наймачів) квартири, з якої імовірно сталося залиття, адвоката. В акті потрібно вказати час і місце його складання, а також детально описати всі виниклі в результаті залиття пошкодження майна (наприклад, шпалери в кімнаті такий-то площею, паркет в коридорі такий-то площею, меблі для кухні має такі-то пошкодження і т. д.). Акт повинен бути підписаний всіма особами, які брали участь в огляді квартири, і мати відбиток печатки організації, що управляє багатоквартирним будинком. Як потерпілий, так і спричинила шкоду можуть представити свої зауваження до Акту, якщо вважають, що Акт складено недостатньо докладно або вірно.

Крім того, в Акті про залиття обов'язково повинна бути вказана причина залиття (конкретне джерело течі або протікання). Наприклад: причиною залиття міг послужити незакритий мешканцями такий-то квартири кран, призвести до втрати з'єднання такий-то труби в квартирі номер такий-то, від'єднання гнучкого шланга внутрішньоквартирної розводки, руйнування запірного крана на відгалуженні від стояка гарячого або холодного водопостачання, текти опалювального приладу і т . Д. Процедура складання цього акту, як і його типова форма, встановлені в Правилах утримання жилих будинків та прибудинкових територій (затв. Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства 17.05.2005 р, №76).

Встановлення джерела залиття має ключове значення, оскільки саме встановлення цього факту дозволить визначити особу, винну в заподіянні шкоди: в залежності від того, хто несе відповідальність за обслуговування інженерних систем, з яких відбулося залиття, заподіювача шкоди може виявитися як сусід з верхнього поверху, так і організація, що управляє будинком (ТСЖ, ЖБК, керуюча компанія).

Правові підстави для стягнення завданих збитків залиттям квартири - обов'язок власника утримувати в належному стані всі комунікації.

Так, виходячи з норм і положень Цивільного кодексу України, власник житлового приміщення несе тягар утримання даного приміщення, якщо інше не передбачено законодавством України або договором. Це означає, що власник житлового приміщення зобов'язаний підтримувати дане приміщення в належному стані (в т.ч. розміщені в ньому інженерне обладнання та мережі, що не відносяться до загального майна власників приміщень у будинку), не допускаючи безгосподарного поводження з ним, дотримуватися права і законні інтереси сусідів, правила користування жилими приміщеннями, а також правила утримання спільного майна власників приміщень у багатоквартирному будинку.

У свою чергу, обов'язок щодо належного утримання та проведення своєчасного ремонту загального майна в багатоквартирному будинку лежить на ЖЕКах, керуючої компанії або іншої організації, залученої власниками за договором, (в залежності від обраного способу управління багатоквартирним будинком). Згідно Житлового кодексу України, а також Правил користування приміщеннями житлових будинків, до складу загального майна в числі іншого включаються внутрішньобудинкові інженерні системи холодного і гарячого водопостачання, що складаються зі стояків, відгалужень від стояків до першого пристрою, що вимикає .., перше запірно-регулювальних кранів на відводах внутрішньоквартирної розводки від стояків ..., а також включається для будинків система опалення, що складається із стояків, обігрівають елементів, що регулює і запірної арматури .., а також іншого оборудов ня, розташованого на цих мережах.

Невиконання або неналежне виконання власниками та (або) обслуговуючою організацією покладених на них нормативними правовими актами або договором обов'язків є ні чим іншим як протиправним бездіяльністю і підставою для притягнення до цивільно-правової відповідальності у формі відшкодування шкоди.

Згідно ст.1166 ЦК України шкода, завдана майну фізичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Статтею 383 Цивільного кодексу України передбачено право власника квартири на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир і не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будівлі.

Згідно ст.1192 Цивільного кодексу України з урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати збитки в повному обсязі.

Кого залучати до відповідальності за затоплення - власника квартири або ЖЕК?

Виходячи з вищевикладеного, якщо причиною залиття квартири з'явився, наприклад, розрив неякісно встановленої квартирної розводки водопостачання, то заподіювача шкоди повинен визнаватися власник (наймач) житлового приміщення, якщо затоку пов'язаний з поривом на стояку гарячого або холодного водопостачання, до відповідальності слід залучати обслуговуючу організацію.

Експертиза при залиття квартири.

Іноді конкретну причину залиття і вартість ущеба може встановити тільки експерт. Він же допоможе визначити вартість відновлювального ремонту залитої квартири і залишкову вартість (до залиття) потерпілого в результаті залиття майна (меблів, побутової техніки і т.д.), що необхідно для визначення ціни позову. Слід мати на увазі, що результат зробленої експертом досудової оцінки може бути оскаржений у відповідь стороною в суді, тоді судом в рамках справи може бути призначена судова будівельно-технічна та (або) товарознавча експертиза. Тому особі, чиє майно постраждало внаслідок залиття, до проведення судової експертизи не слід поспішати з проведенням ремонту в квартирі і позбавленням від що стало непридатним майна.

Щоб, не опинитися в подібній ситуації пам'ятайте, що законодавство покладає на власників (наймачів) житлових приміщень обов'язок стежити за справним станом інженерно-технічного обладнання, розташованого в квартирі і не відноситься до загального майна власників приміщень у будинку.

Якщо Вам не вдалося отримати відшкодування заподіяної вашому майну шкоди в досудовому порядку, або Ви самі є заподіювача шкоди, але вважаєте, що потерпілі явно завищили суму збитків, надати Вам юридичну допомогу як в суді, так і на стадії досудової підготовки можуть фахівці компанії «Бізнес Ассіст ».

Позивачу в суд необхідно представити позовну заяву, відповідач може подати свої заперечення, і обидві сторони представляють докази, які підтверджують їхню позицію у справі. Винесене судове рішення у справі, після вступу в законну силу, підлягає примусовому виконанню.

Поради юриста по залитих в Києві: що робити при затопленні квартири?

Рада 1. В першу чергу, якщо вас затопили зверху, рекомендується відключити електрику, щоб уникнути короткого замикання. Постарайтеся знайти причину затоки - відкритий кран у сусідів, прорив водних комунікацій в під'їзді, протікання даху. Спробуйте ліквідувати її самостійно, піднятися до сусіда і попросити його вимкнути воду. Викличте електрика, зафіксуйте документально факт виклику.

Порада 2. Зафіксуйте фотоапаратом, відеокамерою, або навіть мобільним телефоном все ушкодження як у себе в квартирі, так і мокрі підлоги або джерело води в квартирі зверху. Якщо не вдалося вирішити проблему своїми силами - викликайте співробітників ЖЕКу. Фото повинні бути кольорові, і щоб на них було зазначено час (бажано).

Порада 3. При залиття квартира адвокат радить відразу ж викликати комісію з ЖЕКу, скликати сусідів. Вони повинні, скласти Акт про затоплення. Потрібно стежити, щоб вони записали всі пошкодження, а також вказали свої ПІБ, адресу, посаду. В результаті Акт про потоп квартири буде основним документом, який підтверджуватиме нанесення збитку.

Порада 4. Якщо є необхідність у виклику аварійних бригад, потрібно отримати і від них документ (наприклад, квитанцію), або хоча б записати номер бригади, яка фіксує первинну причину затоплення.

Рада 5. Викликати працівників ЖЕКу навіть при невеликих пошкодженнях. Дефекти можуть проявитися пізніше в більшому обсязі, оскільки частина води може затриматися в конструкціях перекриттів.

Рада 6. Після фіксації факту пошкодження потрібно оцінити збиток від затоплення. Можна викликати бригаду ремонтників, які складуть кошторис робіт по ремонту, які необхідно зробити. «Такий документ може мати доказову силу в суді, але цілком імовірно, що буде призначена додаткова експертиза».

Коли викликати експертів?

Радимо не викликати експерта відразу після затоки, а почекати кілька діб. За цей час всі наслідки аварії проявляться в повній мірі. Але варто враховувати, що оцінити невидимі пошкодження, наприклад, пошкодження електропроводки під штукатуркою, експерт не зможе. Для цього потрібно запросити електрика, який складе акт, і ці пошкодження теж внесуть в висновок.

Хто оплачує експертизу?

Якщо суперечка все ж буде переданий на розгляд суду, то взяти на себе витрати на експертизу повинен той, хто програє суд. Це означає, що в разі задоволення Вашого позову, і з сусідів стягнуть збиток за затоплення, то вони повинні повернути вам гроші, витрачені на оцінку збитку і на держмито в суд. Якщо ж винним виявиться, наприклад, ЖЕК, то і взяти на себе всі витрати повинен саме він.

Коли робити ремонт?

Ремонт можна робити відразу після отримання звіту про розмір збитку. Але фахівці радять почекати 1-2 тижні, щоб переконатися, що приміщення остаточно просохнуло, адже вода може затриматися, наприклад, в пустотах плит перекриттів.

Що повинен зафіксувати ЖЕК в Акті про затоплення?

  1. Дату і час (по можливості) обставини.
  2. Розмір пошкоджених ділянок поверхонь (Шпалери, паркети, побілка стелі) в метрах квадратних з точністю до 0,5 м2.
  3. Характер пошкодження цих елементів (зміна кольору / малюнка, викривлення / здуття, відшарування / опадання).
  4. Перелік майна, що потрапив під дію води (телевізор, шафа, диван, картина 2 * 3м, книги в кількості ... і т.д.).
  5. Причина затоплення (лопнула труба, зірвало вентиль, що не закритий на ніч кран і заткнути раковина, самовільне безграмотне зняття батареї під тиском, перекинутий акваріум на 1,5 м3) і його "адреса", тобто в якій частині будинку / квартири це сталося, а також вказати власника даного приміщення (Горище / підвал - ЖЕК, приватна квартира - власник).

Адреса: м Київ, вул Адреса: м Київ, вул. Полковника Шутова 9А, офіс 526, показати на мапі

За телефонами: тел За телефонами: тел .: +38 (044) 331-1-332 , +38 (094) 831 13 32

e-mail:   b_assist@ukr e-mail: [email protected]

Поради юриста по залитих в Києві: що робити при затопленні квартири?
Кого залучати до відповідальності за затоплення - власника квартири або ЖЕК?
Поради юриста по залитих в Києві: що робити при затопленні квартири?
Коли викликати експертів?
Хто оплачує експертизу?
Коли робити ремонт?
Що повинен зафіксувати ЖЕК в Акті про затоплення?