Зразок скарги на постанову по адміністративній справі (по ст. 7.23 КоАП РФ - за порушення нормативного рівня або режиму забезпечення населення комунальними послугами)

  1. ЗАЯВА (Про оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності)
  2. I
  3. II
  4. ПРОШУ:
  5. Додаток в копіях:

Нижче наведено складений нами зразок скарги в Арбітражний суд на постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ТСЖ по ст

Нижче наведено складений нами зразок скарги в Арбітражний суд на постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ТСЖ по ст. 7.23 КоАП РФ - за порушення нормативного рівня або режиму забезпечення населення комунальними послугами).

При написанні скарги на адміністративне постанову в Арбітражний суд по будь-якій справі про адміністративне правопорушення ніколи не нехтуйте професійною допомогою юриста (адвоката), оскільки кожна ситуація має свої особливості, без урахування які неможливо сформувати правильну правову позицію і достатню доказову базу - запорука швидкого і позитивного для вас результату справи! Ми готові надати Вам юридичну консультацію у справі стосовно Вашої конкретної ситуації (як у Вашому випадку правильно скласти скаргу на адміністративне постанову в Арбітражний суд, які докази представляти, а при необхідності - представити Ваші інтереси в арбітражному суді при розгляді скарги).

У Арбітражний суд Новосибірської області
(630102, м Новосибірськ, вул. Нижегородська, 6)

Заявник: Товариство власників житла «_______»
юридична адреса: _______________
Голова: ________________________

Адміністративний орган, Державна житлова інспекція
прийняв по Новосибірській області
оспорювана постанова: Новосибірськ, Червоний проспект, 18

ЗАЯВА
(Про оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності)

Постановою начальника державної житлової інспекції Новосибірської області Ряскіна В.В. від __________ 2012 року Товариство власників житла «___________» притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 7.23 КоАП РФ і йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 5 000 (тисяч) рублів. З названою постановою не згодні, вважаємо його незаконним і таким, що підлягає скасуванню з наступних підстав.

I

Згідно з пунктом 1 статті 1.6 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення ніхто не може бути підданий адміністративному покаранню інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, має право знайомитися з усіма матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання і відводи, користуватися юридичною допомогою захисника, а також іншими процесуальними правами відповідно до КоАП РФ (ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ).

Відповідно до ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, справа про адміністративне правопорушення розглядається за участю особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення. За відсутності зазначеної особи справу може бути розглянуто лише у випадках, передбачених частиною 3 статті 28.6 КоАП РФ, або якщо є дані про належному повідомленні особи про місце і час розгляду справи і якщо від особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи або якщо таке клопотання залишено без задоволення.

Виходячи з положень ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ з правом особи, щодо якої здійснюється провадження у справі про адміністративне правопорушення, брати участь в розгляді справи і бути присутнім в судовому засіданні кореспондує обов'язок особи, що розглядає справу про адміністративне правопорушення, надати зазначеній особі таку можливість.

Таким чином, з ч. 1 і ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ випливає обов'язок особи, що розглядає справу про адміністративне правопорушення, створити яку притягають до адміністративної відповідальності умови, необхідні для реалізації ним права на захист в тому числі за допомогою його своєчасного сповіщення про місце і час розгляду справи і надати йому можливість брати участь в судовому засіданні. У ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ законодавець вказує не просто на повідомлення особи про розгляд адміністративної справи, а на «належне» повідомлення. Повідомлення має бути «належним» з метою забезпечення особі всіх гарантованих державою прав при розгляді адміністративної справи, результатом якого (стосовно оскільки він розглядався спору) є винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Під належним повідомленням розуміється надання особі можливості скористатися встановленими законом правами (ч. 3 ст. 24.3, ч. 1 ст. 24.4, ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ). Належним повідомленням особи про розгляд адміністративної справи забезпечується баланс між правом держави притягнути особу до адміністративної відповідальності (тобто визнання особи винною у вчиненні адміністративного правопорушення) і обов'язком держави забезпечити особі, яка притягається до відповідальності, дотримання всіх передбачених законом гарантій.

Т.ч., виходячи зі змісту норми ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, адміністративний орган має право винести постанову по справі про адміністративне правопорушення тільки за умови належного повідомлення особи, яка притягається до відповідальності, в установленому порядку.

Тим часом, в порушення наведених норм закону, інформація про час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення була отримана Заявником в день розгляду справи і навіть після закінчення призначеного часу його розгляду (11 грудня 2012 року в 14 год.30 хв.), В зв'язку з чим Заявник не може вважатися належним чином повідомлений про розгляд справи про адміністративне правопорушення. Будучи неповідомлення, Заявник не мав можливості реалізувати свої передбачені законом права. Порушення вимог закону про своєчасне сповіщення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час і місце розгляду справи є суттєвим порушенням процедури притягнення до адміністративної відповідальності, у зв'язку з чим обумовлює незаконність прийнятої постанови по справі про адміністративне правопорушення.

II

По суті в діях ТСЖ «_________» відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого cт. 7.23 КоАП РФ з наступних причин.
Об'єктивна сторона зазначеного складу адміністративного правопорушення полягає в порушенні нормативного рівня або режиму забезпечення населення комунальними послугами.

Згідно п.1, п.3 ст. 26.1 КоАП РФ у справі про адміністративне правопорушення підлягають з'ясуванню, в тому числі питання про наявність події адміністративного правопорушення і винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

В силу вимог ст. 1.6. КоАП РФ особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не може бути піддано адміністративному покаранню і заходам забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення інакше як на підставах і в порядку, встановленому законом.

В силу ч.1 ст. 1.5 КоАП РФ особа підлягає адміністративній відповідальності тільки за ті адміністративні правопорушення, щодо яких встановлено її.

З'ясування винності особи у вчиненні адміністративного правопорушення здійснюється на підставі даних, зафіксованих в протоколі про адміністративне правопорушення, пояснень особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, в тому числі про відсутність можливості для дотримання відповідних правил і норм, про прийняття всіх залежних від нього заходів щодо їх дотримання, а також на підставі інших доказів, передбачених ч.2 ст. 26.2. КоАП РФ.

Згідно ч.2 ст. 2.1. КоАП РФ юридична особа визнається винним у вчиненні адміністративного правопорушення, якщо буде встановлено, що у нього була для дотримання правил і норм, за порушення яких КоАП РФ або законами суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність, але даною особою не були прийняті всі залежні від нього заходи по їх дотриманню.

Поставку комунальної послуги гарячого водопостачання в будинок № _____ по вул. ____________ в м Новосибірську здійснює не Заявник, а ВАТ «СІБЕКО». 5 жовтня Заявник звертався і до Державної житлову інспекцію по НСО, і безпосередньо до постачальника гарячого водопостачання ВАТ «СІБЕКО», і в інші контролюючі та наглядові органи (в прокуратуру, до мера м Новосибірська, в Західно-Сибірське управління Ростехнагляду) з заявами, в яких вказував на недостатню щодо нормативної температуру теплоносія в будинку по ГВС з травня 2012 року. Однак ніким ніяких заходів щодо усунення порушень не прийнято, звернення фактично проігноровані. Безпосереднім постачальником комунальної послуги з гарячого водопостачання в будинку № __ по вул. ______________ є не Заявник, а ВАТ «СІБЕКО». Обов'язок Заявника полягає в належному утриманні загальнобудинкового обладнання, що забезпечує доставку до споживачів комунальних послуг гарячого водопостачання. Відповідність внутрішньобудинкового обладнання пропонованим до нього вимогам підтверджується доданим до цього заявою актом гідравлічних випробувань від 30 серпня 2012 року.

При таких обставинах Заявником вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення порушення вимог закону в сфері надання громадянам комунальної послуги гарячого водопостачання належної якості.

Відповідно відсутня вина Заявника в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 7.23. КоАП РФ.

Відповідно до п. 4 ст. 210 АПК РФ у справах про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності обов'язок доведення обставин, що стали підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності, покладається на адміністративний орган, який прийняв оскаржуване рішення. Аналогічне положення передбачене і п.3 ст.1.5. КоАП РФ. Заявник вважає, що адміністративним органом не подано доказів на підтвердження його провини в зазначеному правопорушенні, що є підставою для скасування оскаржуваної постанови.

На підставі викладеного та, керуючись ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ,

ПРОШУ:

скасувати постанову начальника державної житлової інспекції Новосибірської області Ряскіна В.В. від 1 грудня 2012 про притягнення Товариства власників житла «___________» до адміністративної відповідальності за ст. 7.23 КоАП РФ і призначення адміністративного покарання у вигляді штрафу в розмірі 5 000 (тисяч) рублів.

Додаток в копіях:

1. Постанова начальника державної житлової інспекції Новосибірської області Ряскіна В.В. від __________ 2012 про притягнення Товариства власників житла «__________» до адміністративної відповідальності за ст. 7.23 КоАП РФ
2. Свідоцтво про державну реєстрацію заявника
3. Статут заявника
4. Рішення загальних зборів про обрання голови ТСЖ «___________»
5. Виписка з ЕГРЮЛ відносно заявника
6. Квитанція про направлення копії цієї скарги в ГЖІ по НСО
7. Акт гідравлічних випробувань абонентського обладнання
8. Заява ТСЖ «___________» від 5 жовтня 2012 року в ГЖІ по НСО
9. Заява ТСЖ «___________» від 5 жовтня 2012 року в ВАТ «СІБЕКО»
10. Заява ТСЖ «___________» від 5 жовтня 2012 року в прокуратуру м Новосибірська
11. Заява ТСЖ «___________» від 5 жовтня 2012 року в мерію м Новосибірська
12. Заява ТСЖ «___________» від 5 жовтня 2012 року в Західно-Сибірське управління Ростехнагляду

_____________ 2013

Голова ТСЖ «___________»
___________ _______________

Скористайтеся наведеними Зразком скарги на постанову по адміністративній справі (по ст. 7.23 КоАП РФ - за порушення нормативного рівня або режиму забезпечення населення комунальними послугами) в форматі Word! Скарга на постанову про притягнення до адміністративної відповідальності по ст. 7.23 КоАП РФ