В яких випадках припиняється право власності на земельну ділянку?

 1. Законодавство
 2. Коли право власності може виникнути
 3. Підстави для припинення права власності на земельні ділянки
 4. Відмова від права власності на землю
 5. Відчуження земельної ділянки на користь інших осіб
 6. Примусове відчуження землі у власника на користь держави
 7. Якщо на землю були накладені обтяження
 8. Коли землю успадкувало іноземна особа
 9. Земля може бути реквізована, конфіскована або націоналізованої
 10. Порядок припинення права власності на землю

Поряд з придбанням права власності не менш важливим є і факт його позбавлення. У нашій статті ми докладно розповімо вам про законодавчі норми, які регулюють припинення права власності на ділянка землі .

Про те, як виникає право власності на ділянку землі, про підстави для припинення і про сам порядок.

Законодавство

Згідно 35-ї статті Конституції, право власності в РФ охороняється і захищене законом, а будь-яке припинення права власності можливо лише на підставі рішення судової інстанції. При цьому законом допускається відчуження майна: як примусове, так і добровільне, як з подальшою виплатою компенсації, так і без неї. Згідно 35-ї статті Конституції, право власності в РФ охороняється і захищене законом, а будь-яке припинення права власності можливо лише на підставі рішення судової інстанції

 • У Земельному кодексі Російської Федерації припиненням прав власності присвячена ціла сьома глава.
 • Так, 44-я стаття регламентує підстави для припинення права власності на ділянку землі в Росії.
 • Наступна стаття - 45-я, визначає підстави для припинення права спадкування або безстрокового використання землі .
 • Стаття 49 розповідає про випадки, коли допустимо викуповувати земельні ділянки для державних або регіональних потреб.
 • 50-я стаття описує процес конфіскації землі, а 51-я реквізиції.
 • Стаття 52 і 53 описує як порядок відчуження та відмови від права власності, так і умови, які повинні бути присутніми.
 • 55-я стаття регламентує вилучення землі для муніципальних або державних потреб.

Стаття 209 Цивільного кодексу дає особі повне право розпоряджатися своїм майном на свій розсуд, якщо його дії і бажання не суперечать законним нормам.

Коли право власності може виникнути

Право власності на земельну ділянку може виникнути завдяки найрізноманітнішим юридичним підставах. Найчастіше право власності виникає завдяки проведенню певної угоди і підписання договору.

Це може бути  договір купівлі-продажу  , Міни або  дарування  , А також вступу в  спадок Це може бути договір купівлі-продажу , Міни або дарування , А також вступу в спадок .

Цивільний і Земельний кодекси також допускають можливість виникнення права власності на ділянку землі завдяки рішенню судової інстанції. У такому випадку підставою для виникнення права власності буде рішення російського суду .

Право власності може бути придбано завдяки винесенню рішення федеральними або муніципальною владою . Не рідко юридичне або фізична особа спочатку орендує земельну ділянку у держави , Використовує його відповідно до цільового призначення, а потім через деякий час просто викуповує за певну суму фінансових коштів.

Самим рідкісним випадком придбання права власності у нас в країні є вступ в силу набувальної давності. Так, якщо ви не є власником землі, але протягом усіх п'ятнадцяти років доглядаєте за ділянкою і підтримуєте його в хорошому стані, ви маєте повне право заявити про переході права власності до вас виходячи з набувальною давністю.

Підстави для припинення права власності на земельні ділянки

Всі підстави для припинення права власності на ділянки землі в Росії описані в законодавстві країни. Найчастіше право власності припиняється в наступних випадках:

Відмова від права власності на землю

Федеральне законодавство країни передбачає і право відмови від приватної власності. Якщо раніше при відмові від власного ділянки, земельна ділянка набував статусу безхазяйного нерухомого майна, а сам момент припинення права власності точно не вказувався, то з 2008 року ситуація дещо змінилася.

Сьогодні для того, щоб відмовитися від ділянки землі, потрібно, щоб власник ділянки землі подав заяву до відповідного органу федеральної влади - Росреестр.

Припинення права власності відбувається з моменту реєстрації власником майна цього бажання в Росреестра.

Пам'ятайте, що відмовитися можна тільки від тих ділянок землі, які знаходяться безпосередньо у вашій приватній власності.

Відчуження земельної ділянки на користь інших осіб

Виходячи з норм Конституції Російської Федерації, можна зробити висновок, що кожен Виходячи з норм Конституції Російської Федерації, можна зробити висновок, що кожен  громадянин має право самостійно розпоряджатися власним майном, виходячи зі своїх особистих мотивів і бажань громадянин має право самостійно розпоряджатися власним майном, виходячи зі своїх особистих мотивів і бажань. Основний закон країни також дозволяє розпоряджатися землею не одноосібно, а в парі з іншими особами, не втрачаючи при цьому права власності.

Відповідно до Земельного кодексу розпорядження земельною ділянкою відбувається власником землі у вільному ключі, якщо його дії не порушують законодавство. У свою чергу Цивільний кодекс дає особі повне право на свій розсуд вчиняти з землею різні угоди, які не суперечать законним нормам, в тому числі - відчужувати на користь інших.

Але не забувайте про те, що потрібно враховувати також обмеження в обороті певних земельних ділянок, спеціалізацію та категорію.

Примусове відчуження землі у власника на користь держави

Конституція Російської Федерації регламентує, що позбавити права власності в країні можна лише через рішення суду Конституція Російської Федерації регламентує, що позбавити права власності в країні можна лише через рішення суду. При цьому всі підстави для позбавлення права власності на землю в РФ вичерпно описані в Цивільному кодексі.

Так, землю у фізичної або юридичної особи можуть вилучити в наступних випадках:

Якщо на землю були накладені обтяження

Якщо власник землі взяв кредит, а в заставу залишив свою ділянку землі, банк має право заявити в суді про вимогу стягнути борг з громадянина за допомогою відчуження у нього земельної ділянки, яка перебуває у його власності.

Коли землю успадкувало іноземна особа

Згідно із законодавством, іноземні особи та організації не можуть володіти в Російській Федерації ділянками землі, а лише орендувати. У разі якщо іноземна особа отримало земельну ділянку у спадок - він повинен бути відчужений.

Судова інстанція буде змушена зажадати примусове відчуження землі у іноземця, згідно з законодавчими нормами.

Земля може бути реквізована, конфіскована або націоналізованої

У певних випадках землю можуть через суд реквізувати, конфіскувати або націоналізувати. Найчастіше, це стосується тільки особливо важливих ділянок землі (наприклад, для оборони або як культурну спадщину). У певних випадках землю можуть через суд реквізувати, конфіскувати або націоналізувати

 • Якщо частка не може бути виділена в натурі, вона може бути відчужена на користь іншої особи зі сплатою компенсації.
 • Земля може бути викуплена державою у приватної особи для державних потреб.
 • Якщо ділянку землі використовувався з порушеннями норм законодавства, то держава може вилучити його за допомогою рішення суду.

Примусове вилучення (реквізиція або викуп) землі у власника відбувається згідно чітко прописаними правилами.

Так, вилучати ділянку землі можуть в таких випадках: Так, вилучати ділянку землі можуть в таких випадках:

 1. Якщо держава виконує міжнародне зобов'язання.
 2. Коли відсутні інші варіанти, але потрібно розмістити об'єкт державного або муніципального значення.
 3. Інші випадки, які передбачені федеральним або муніципальним законодавством.

Примусове вилучення землі відбувається на основі викупу земельної ділянки у власника нерухомості. Підставою для викупу служить рішення російського суду.

Також закон передбачає відшкодування власнику збитків понесених через Також закон передбачає відшкодування власнику збитків понесених через  зобов'язань перед іншими особами або через упущеної вигоди зобов'язань перед іншими особами або через упущеної вигоди.

Існує певний ризик, що збитки і витрати з моменту вилучення і до моменту остаточного рішення суду про викупну ціну ділянки, будуть покладені на власника землі. Це стосується розширення і реконструкції будівель, які знаходяться на вилученому ділянці.

Земельний кодекс також допускає і вилучення землі у власника через надзвичайних обставин. Наприклад, стихійного лиха, серйозної аварії або катастрофи, епідемії і т.д. В такому випадку ділянку вилучається тимчасово для певних цілей: захисту інтересів громадян, суспільства або держави.

Власнику видають свідоцтво про реквізицію землі, де чітко прописані причини і обставини Власнику видають свідоцтво про реквізицію землі, де чітко прописані причини і обставини. Після повернення йому будуть відшкодовані всі збитки, які він поніс.

Якщо така ділянка землі не можна повернути, то держава або муніципальні влади відшкодовують йому ринкову вартість за землю або можуть надати рівноцінну ділянку в обмін на вилучений.

Якщо обставини були вичерпані, а ділянку землі не було повернено власнику, він може вимагати в судовому порядку повернути йому нерухоме майно та компенсувати збитки.

Порядок припинення права власності на землю

Земельна ділянка може бути вилучений з компенсацією (подальшою виплатою викупної ціни власнику) або без компенсації.

Компенсацію виплачують в більшості випадків. Якщо ділянку землі вилучається для державних або муніципальних потреб, в слідстві виникнення надзвичайних обставин (наприклад, техногенна катастрофа чи епідемія), в разі виконання міжнародних зобов'язань і т.д. Компенсацію виплачують в більшості випадків

 1. Винесення рішення про вилучення землі у власника компетентним державним чи федеральним органом влади.
 2. Аналіз ситуації та винесення рішення про викупну ціну землі.
 3. Повідомлення власника ділянки землі про причини і обставини вилучення, а також про відшкодування збитків і ціни ділянки.
 4. Вилучення землі у власника.
 5. Виплата відповідної і сумірною компенсації за майно.

Муніципальні або федеральна влада можуть подати в суд на власника землі, якщо той відмовився схвалити рішення влади.

У свою чергу власник сам може подати позов до суду для того, щоб оскаржити викупну ціну землі, яку озвучила інспекція.

Вилучення землі в разі відмови буде відбуватися тільки після закінчення судових тяжб і винесення рішення судом Вилучення землі в разі відмови буде відбуватися тільки після закінчення судових тяжб і винесення рішення судом. А ось суперечки про викупну ціну можуть тягнутися дуже довго, якщо сторони до згоди не дійшли, то рішення може виносити навіть арбітражний суд виходячи з безлічі різних факторів, які впливають на ціну нерухомого майна.

Важливо пам'ятати, що згідно із законодавством, викуп ділянки може відбутися тільки через рік, як власник ділянки отримав повідомлення влади.

Вкрай рідко земля вилучається у власників без подальшої виплати компенсації. Таке можливо в разі непередбачуваних об'єктивних обставин. Наприклад, якщо земля знаходиться на острові і через розмиття відбувається втрата певної частини нерухомого майна.

Подібне сталося на одному з російських островів, де через розмивання грунту було втрачено десятки метрів землі сільськогосподарського призначення. Надалі, земля була перенесена в водний фонд. Також можливе вилучення землі з-за скоєння серйозного злочину, банкрутства тощо Подібне сталося на одному з російських островів, де через розмивання грунту було втрачено десятки метрів землі сільськогосподарського призначення

 • Уповноважений орган місцевих або федеральних властей приймає рішення виходячи з обставин.
 • Орган зобов'язаний повідомити власника землі про вилучення його майна згідно з клопотанням про вилучення.
 • Якщо власник ділянки землі відмовляється схвалити рішення - справу передають до суду для подальших судових розглядів. Суд аналізує ситуацію і виносить своє рішення.
 • Вступ в силу рішення і вилучення землі у власника.

Якщо викуп землі відбувається тільки за згодою власника ділянки, то примусове вилучення може відбуватися і без його згоди. Залежно від обставин вилучення землі.

Таким чином, припинення права власності може статися по самих різних обставинах, від добровільної відмови до надзвичайної ситуації. У більшості випадків вилучення ділянки (як з подальшою виплатою компенсації, так і без) можна оскаржити через суд, якщо ви не згодні з рішенням муніципальних або федеральних властей.

Дорогі читачі, інформація в статті могла втратити свою актуальність. Якщо ви хочете дізнатися, як вирішити саме Вашу проблему, телефонуйте за телефонами:

Або задайте питання юристу на сайті. Це швидко і безкоштовно!