Містобудування

07.06.2016 12:07:40

Одним з основних напрямків в області містобудівної політики є подальше формування системи територіального планування на основі затвердженого у 2008 році Генерального плану міста , Створення документації з планування територій, коректура правил землекористування і забудови. В рамках довгострокової цільової програми «Розвиток містобудівного комплексу міста Братська на 2010-2014 роки» ведуться розробки схеми теплопостачання міста, схема транспортного розвитку, готуються зміни до Правил землекористування та забудови, виконуються проекти планувань окремих найбільш перспективних земельних ділянок.

Ці дії спрямовані на забезпечення публічності містобудівної документації та механізму правового регулювання містобудівних та земельно-майнових відносин, а також підвищення «прозорості» ринку нерухомості на території міста Братська.

У 2011 році прийняті довгострокові інвестиційні програми організацій комунального комплексу, в яких передбачена можливість підключення нових споживачів до системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Для забезпечення оновлення житлового фонду і нарощування темпів будівництва в місті Братську діють:

Муніципальна цільова програма «Переселення громадян із старого і аварійного житлового фонду в місті Братську на 2005-2025 рр.».

Всього станом в Братську визнані аварійними 640 житлових будинків, в цих будинках проживає понад 10 тисяч осіб.

Адміністрацією міста Братська щорічно проводиться робота по залученню коштів з Державної корпорації - Фонд сприяння розвитку ЖКГ, а так само коштів федерального і обласного бюджету, які спрямовуються на пайову участь у будівництві багатоквартирних житлових будинків

Муніципальна цільова програма «Житло - молодим» на 2005-2019 роки, розроблена в рамках федеральної і обласної програм, реалізується із залученням коштів з трьох рівнів бюджету. Програма передбачає створення системи муніципальної та державної підтримки молодих сімей, які потребують поліпшення житлових умов, з метою закріплення молодих фахівців в організаціях міста, підвищення економічної і соціальної активності молоді, поліпшення демографічної ситуації та зміцнення інституту сім'ї.

Адміністрацією міста Братська розроблений механізм залучення коштів приватних забудовників для розвитку забудованих територій, на яких розташований аварійний житловий фонд.

Для забезпечення жителів об'єктами соціального призначення відповідно до норм містобудівної діяльності закінчено будівництво в 26 мікрорайоні дитячого садка на 140 місць із залученням коштів обласного бюджету.

Комплексний підхід надання різних заходів підтримки, в тому числі: залучення інвестицій в будівництво житла для всіх пільгових категорій громадян спрощене надання земельних ділянок під житлове будівництво, прийняття документів територіального планування, підтримка приватної ініціативи громадян, підтримка житлових некомерційних об'єднань громадян, підтримка місцевої будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, допомога у використанні коштів материнського (сімейного) капіталу з метою поліпшення жив іщних умов, забезпечення територій з метою житлового будівництва необхідною інфраструктурою.

№ 46 від 17.11.2015 Про призначення публічних слухань за проектом рішення Думи міста Братська «Про внесення зміни до Правил землекористування та забудови муніципального освіти міста Братська, затверджені рішенням Думи міста Братська від 07.11.2006 № 227 / г-Д» завантажити


Схема ЗОЇ 2015-11-18

Схема ТП 2015-11-18

07