Реформа управління. Зміни до Конституції Казахстану виносяться на всенародне обговорення

  1. Право власності є недоторканним
  2. Передача або виключення деяких повноважень Президента республіки

Протягом місяця казахстанці зможуть висловити свою думку про майбутню трансформації політичного устрою країни і перерозподілі президентських повноважень.

Над проектом коректив до Основного закону країни працювала спеціально створена робоча група. Внесені нею пропозиції стосуються насамперед перерозподілу повноважень між гілками влади, зокрема, посилення ролі парламенту і підзвітності уряду перед депутатським корпусом, а також забезпечення більшої самостійності і відповідальності виконавчої гілки влади.

Президент країни назвав запропоновані поправки своєчасними, але порахував, що брати участь в їх обговоренні повинна вся країна. У середу, 25 січня, Нурсултан Назарбаєв виступив з відповідним зверненням до казаха, підкресливши: сильна президентська вертикаль потрібна була в ході подолання труднощів становлення держави, тепер же ситуація змінилася, і нинішня реформа націлена на підвищення ефективності системи управління.

- Суть запропонованої реформи полягає в серйозний перерозподіл владних повноважень, демократизації політичної системи в цілому. Для Президента в нових умовах пріоритетами стануть стратегічні функції, роль верховного арбітра у відносинах між гілками влади. Глава держави сконцентрується також на зовнішній політиці, національної безпеки і обороноздатності країни, - повідомив Президент.

Передбачається, що за соціально-економічні процеси в країні повністю повинні відповідати уряд, міністерства і акімату. Відповідні повноваження Президента перейдуть ім. Парламент теж отримає додаткові можливості. Наприклад, яка перемогла на парламентських виборах партія буде вирішальним чином впливати на формування уряду.

- Виходячи з цього, буде закономірним, якщо уряд стане складати повноваження перед новообраним мажилісом, а не Президентом, як це було раніше, - пояснив Нурсултан Назарбаєв. - Слід спростити порядок висловлення недовіри членам уряду з боку палат парламенту. Це посилить контроль законодавчої гілки влади над виконавчою.

Планується також передати уряду право затвердження державних програм, воно і буде нести за них повну відповідальність. У цілому близько 40 повноважень президента можуть бути передані в уряд або парламент.

- З огляду на важливість запропонованих заходів, я вирішив винести на всенародне обговорення проект конституційних реформ, - зазначив Президент.

Дискусія про майбутню реформу триватиме до 26 лютого 2017 року. Робоча група повинна проаналізувати всі висловлені думки, узагальнити пропозиції і внести на розгляд глави держави доопрацьований законопроект.

думка

З урахуванням сучасних викликів

Бакит НУРМУХАНОВ, керівник відділу правової експертизи апарату Конституційного Ради РК, кандидат юридичних наук:

- Аналізуючи поправки, умовно їх можна розділити на кілька блоків, суть яких полягає в наступному.

Право власності є недоторканним

У всі часи право власності займало центральне місце в життєдіяльності держави і суспільства і виступало основою економічної активності та добробуту громадян. Вкладення інвестицій, розвиток приватного підприємництва, інституту спадкування зумовлюють необхідність створення надійної правової бази, що забезпечує стабільний і поступальний розвиток відносин власності, непорушність прав власників.

Чинна Конституція в статті 26 гарантує право приватної власності громадян Республіки Казахстан, хоча цивільним законодавством цим правом наділені також і іноземці, і особи без громадянства. У зв'язку з цим пропонується на конституційному рівні закріпити принцип, згідно з яким право власності є недоторканним, не допускається прийняття законів та інших правових актів, що обмежують або позбавляють права власності на майно, придбане законним шляхом, якщо інше не передбачено Конституцією.

З метою забезпечення рівних можливостей для всіх суб'єктів відносин власності та подальшого поліпшення інвестиційної привабливості країни в зазначеній конституційній нормі слова "громадяни Республіки Казахстан" пропонується замінити словом "кожен", що дозволить створити умови для належної реалізації майнових прав іноземців та осіб без громадянства. Тим самим посилюються гарантії права приватної власності.

Протягом місяця казахстанці зможуть висловити свою думку про майбутню трансформації політичного устрою країни і перерозподілі президентських повноважень

Формування уряду і його підконтрольність

Про підвищення ролі парламенту і його палат в системі державного управління свідчать норми, спрямовані на розширення форм участі мажилісу парламенту при формуванні уряду, а також посилення механізмів підконтрольності та підзвітності уряду або його членів парламенту і його палат.

Важливим нововведенням є порядок утворення уряду. Пропонується встановити, що прем'єр-міністр вносить подання главі держави про структуру та членів уряду після консультацій з мажилісом парламенту. У такому ж порядку рекомендується звільняти членів уряду з посади. Це не стосується міністрів закордонних справ і оборони, які призначаються і звільняються Президентом самостійно. При цьому зберігається чинний порядок призначення Президентом республіки прем'єр-міністра - після консультацій з фракціями політичних партій, представлених в мажилісі, і за згодою мажилісу парламенту.

Цікавим є положення, що уряд складає свої повноваження перед новообраним мажилісом парламенту. Сьогодні це робиться урядом перед новообраним Президентом республіки. Це цілком виправдано в умовах, коли уряд формується в тісному контакті з фракціями політичних партій, оновлення яких в мажилісі парламенту в результаті проведених виборів відповідно повинно спричинити і оновлення уряду. При цьому не можна вважати, що глава держави відсувається на другий план. У разі незадоволення роботою уряду за Президентом країни зберігається право прийняти рішення про припинення повноважень уряду і звільнення з посади будь-якого його члена.

З метою посилення механізмів підконтрольності уряду парламенту і його палат запропоновано визначити, що уряд у своїй діяльності відповідальний перед Президентом, мажилісом парламенту і парламентом.

Про основні напрями діяльності уряду прем'єр-міністр зобов'язується докладати не тільки Президенту, а й Мажилісу парламенту.

Спрощується процедура реалізації ініціативи палат парламенту про звільнення з посади міністра в разі невиконання ним законів. Для цього достатньо прийняття кваліфікованою більшістю відповідного звернення до Президента республіки.

Передача або виключення деяких повноважень Президента республіки

Уряду пропонується передати деякі повноваження глави держави, що не потребують детального вивчення розмаїття конституційні положення. Це: затвердження державних програм, єдиної системи фінансування та оплати праці працівників для всіх органів, які утримуються за рахунок державного бюджету (глава держави буде їх узгоджувати); освіту, скасування і реорганізація центральних виконавчих органів, що не входять до складу уряду, і вирішення кадрових питань щодо їх керівників.

Пропонується виключити право глави держави скасовувати або припиняти дію актів уряду і прем'єр-міністра. Разом з тим Президента республіки рекомендовано наділити правом звернення до Конституційного Рада про розгляд вступило в силу закону чи іншого правового акта, в тому числі уряду, на відповідність Конституції. Це може бути пов'язано з інтересами захисту прав і свобод людини і громадянина, забезпечення національної безпеки, суверенітету і цілісності держави.

Поправки до статей 79, 81 і 83 Конституції спрямовані на уточнення вимог до суддів судів республіки, компетенції Верховного суду і прокуратури і створюють більш гнучку правову основу для модернізації судової системи і прокурорського нагляду в відповідно до сучасних реалій.

Особливо хотів би звернути увагу на поправки до статті 91 Основного закону. Тепер до конституційних цінностей, які не можуть бути змінені, поряд з унітарність, територіальною цілісністю держави, формою правління рспублікі запропоновано віднести і незалежність держави. Спеціально за дотриманням цих конституційних положень, судячи з проекту, повинен стежити Конституційну Раду. Для цього в пункті 3 статті 91 встановлюється, що зміни і доповнення до Конституції Республіки виносяться на республіканський референдум або на розгляд парламенту за наявності висновку Конституційного Ради про їх відповідність зазначеним вимогам.