Компенсація при звільненні: як розрахуватися з працівником

 1. Як проводиться розрахунок компенсації при звільненні з 2016 року
 2. Директорам теж покладені компенсації
 3. Калькулятор компенсації при звільненні за невикористану відпустку в 2016 році
 4. Звільнення за скороченням: компенсація в 2016 році
 5. Як виплачується компенсація при звільненні за згодою сторін
 6. Компенсація при звільненні директора у вигляді «золотого парашута»
 7. Компенсація при звільненні: ПДФО, ЄСП і інші податки, які повинен заплатити роботодавець
 8. Яка відповідальність чекає роботодавця, якщо він не виплатив компенсації при звільненні працівника

Далеко не всі приватні підприємці і роботодавці, які укладають трудові договори (ТД) з працівниками, знають про таке поняття, як «компенсація при звільненні». Але незнання не звільняє від відповідальності. Якщо ви нехтуєте нормами трудового законодавства, в недалекому майбутньому вас можуть чекати неприємні наслідки. Дана тема, безумовно, важлива і актуальна як для керівника, так і для найманого працівника.

При розірванні трудових відносин бухгалтерія зобов'язана видати працівникові заповнену трудову книжку, необхідні довідки (2-ПДФО, довідку про заробітну плату за останні два роки) і зробити остаточний розрахунок зі співробітником. Підсумкові виплати включають в себе:

 • дохід співробітника за останній місяць;
 • суми донарахувань, не виплачені вчасно внаслідок бухгалтерських помилок, оплату лікарняного листа, якщо є неоплачені листки непрацездатності;
 • і, безпосередньо, компенсацію за невикористану відпустку при звільненні (КНО).

Компенсація - це обов'язкова виплата, яка не залежить від того, за якою статтею ТК звільняється співробітник, в тому числі у випадках звільнення за прогули, невиконання обов'язків і за інші дії, що містять склад провини. Тільки співробітникам, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, які не належить виплата компенсації при звільненні.

Розрахунок компенсації відпустки при звільненні проводиться за ті дні належного відпустки, які працівник не встиг відгуляти. З письмової згоди працівника йому може бути надана відпустка за все «невідгуляні дні» замість грошової компенсації. Якщо звільняється вже відгуляв відпустку авансом, КНО розраховується і утримується на користь роботодавця.

Інші виплати, необхідність сплати яких виникає в залежності від причин розірвання трудового договору:

 • вихідна допомога;
 • середній заробіток співробітника, який зберігається за ним до моменту подальшого працевлаштування.

Розмір вихідної допомоги визначено в ч. 3 ст. 178 Трудового кодексу і залежить від причин звільнення.

Так, працівник може розраховувати на вихідну допомогу в розмірі двотижневого заробітку в наступних випадках звільнення:

 • при поверненні на роботу працівника, який раніше обіймав цю посаду;
 • у зв'язку з призовом на військову службу;
 • в зв'язку з переїздом роботодавця в іншу місцевість і відмовою співробітника від перекладу (також це відноситься до переїзду філії або підрозділу, в якому працює співробітник);
 • при відмові працівника від іншої роботи, запропонованої йому за медичними показаннями, якщо він розцінює це як пониження в посаді;
 • при ліквідації організації або скорочення штату - щодо «сезонних» співробітників.

Вихідна допомога в розмірі одного місячного окладу (якщо виплати щомісяця різні, береться усереднене значення) виплачується у випадках:

 • скорочення штату;
 • ліквідації організації;
 • розірвання трудового договору, оформленого з порушеннями (наприклад, не вказана заробітна плата, що не видано наказ про прийом на роботу і т. п.).

Вихідна допомога не виплачується при розірванні договору, укладеного на період до 60 днів (наприклад, зі збирачами ягід).

Трудовий кодекс, зокрема ст. 181 і 279, гарантує додаткові компенсації при звільненні директора або головного бухгалтера в деяких, особливих, випадках. Так, розмір вихідної допомоги дорівнює тримісячному середнім заробітком, якщо головного бухгалтера звільняють у зв'язку зі зміною власника.

В рамках даної статті ми свідомо не розглядаємо виплати при звільненні в умовах Крайньої Півночі, так як ця тема досить обширна і заслуговує окремого обговорення.

Трудовий кодекс гарантує право співробітника на збереження середньомісячного заробітку протягом двох місяців при звільненні за скороченням штату або в зв'язку з ліквідацією фірми. У певних ситуаціях за рішенням служби зайнятості цей період може бути продовжений до трьох місяців. Виплачене вихідну допомогу також в цьому випадку йде в залік нараховується суми.

Виняток становлять співробітники-сумісники, так як вони вже мають інше основне місце роботи і в додатковому працевлаштуванні гостро не потребують.

ТОП-5 найбільш затребуваних статей для комерсанта:

Як проводиться розрахунок компенсації при звільненні з 2016 року

Будь-який співробітник має право на оплачувану відпустку в 28 календарних днів. Така відпустка надається за кожен відпрацьований рік, на практиці піти у відпустку можна і раніше, через 6 місяців роботи, якщо керівник дає «добро».

Робочий рік кожного співробітника відрізняється від календарного року, так як відраховується з першого дня роботи, прописаного в договорі та наказі про прийом на роботу. Покажемо для наочності, як відпускні дати відображаються в особовій картці співробітника, який влаштувався на роботу 17 березня 2015 року.

VIII. ВІДПУСТКУ

Вид відпустки (щорічна, навчальна, без збереження заробітної плати
та ін.)

Період роботи

Кількість календарних днів відпустки

Дата

підстава

з

по

почала

закінчення

1

2

3

4

5

6

7

щорічний

17.03.2015 р

16.03.2016 р

28

01.07.2016 р

28.07.2016 р

Наказ № 7-о від 15.06.2016 р

Дані цієї форми зручно використовувати при розрахунку компенсації при звільненні для визначення днів відпустки, якими співробітник не встиг скористатися. Слід пам'ятати, що ненадання відпустки більше двох років поспіль порушує трудові права працівника. Заміна грошовою компенсацією також незаконна.

Розрахунок компенсації за невикористану відпустку при звільненні відбувається в два етапи.

 • 1-й етап - підрахунок кількості днів, за які покладена компенсація.
 • 2-й етап - коректне обчислення середньоденного заробітку (періоди винятків завжди викликають багато питань у розраховувачів зарплати).

Приклад для наочності. Співробітник Аверченко звільняється 30.06.2016 р Необхідно визначити розмір компенсації відпустки при звільненні. Співробітник був прийнятий працевлаштування 1 лютого 2015 р вересні 2015 року Аверченко перебував у відпустці тривалістю 28 днів. Таким чином, за перший робочий рік (01.02.2015 р - 31.01.2016 р) співробітник відпустку відгуляв. Відпускної стаж з 01 лютого 2016 по 30 червня 2016 склав 5 місяців. При розподілі 28 днів відпустки на 12 місяців виходить значення 2,33 - таку кількість днів відпустки належить за кожний повний місяць «відпускного» стажу. У нашому прикладі у співробітника Аверченко залишилося 5 * 2,33 = 11,65 днів відпустки. Округляти отримані значення не потрібно, так як це може призвести до завищення або заниження сум компенсації.

Але як бути, якщо один місяць відпрацьований в повному обсязі? Округляем до повного відповідно до наступного правилом:

приклад

Відпрацьовано в місяці 15 днів і більше - вважаємо як повний місяць

7 місяці 23 дня = 8 місяців

9 місяців 15 днів = 10 місяців

Відпрацьовано в місяці менше 15 днів - місяць не враховується

3 місяці 5 днів = 3 місяці

Нижче наведемо ще одну шпаргалку для бухгалтера і кадровика, яка відображає нюанси і виключення з правил при визначенні компенсації працівникові при звільненні.

Відпускної стаж в поточному робочому періоді

Розрахунок компенсації відпустки при звільненні

Додаткова умова

Менше 15 днів

Чи не надається КНО

Від 15 днів до повного місяця

Розрахунок проводиться як за один повний місяць

Понад 11 місяців

за 28 днів відпустки

Від 1 місяця до 11 місяців

Розрахунок за загальними правилами

Від 5,5 місяців до 11 місяців

За 28 днів відпустки

При звільненні на підставі п. 28 Правил «Про чергові і додаткові відпустки» (призов на військову службу, скорочення штату, реорганізація / ліквідація підприємства, переклад співробітника на іншу роботу за погодженням з органами праці та / або з новим роботодавцем і т.д. ) *

* Дане положення затверджено в 1930 р, але законну силу має до цих пір.

Повернемося до розрахунку компенсації при звільненні. Наступним кроком буде обчислення середньоденного заробітку працівника.

Формула для розрахунку середнього заробітку за один день виглядає так:

ЗСД = ТД / 12 / 29,3, де

ЗСД - середній заробіток співробітника за один день;

12 - кількість місяців в році (якщо у співробітника не було пропусків за розрахунковий рік);

29,3 - середнє число календарних днів в 1 місяці (до квітня 2014 р використовувався коефіцієнт 29,4);

ТД - трудовий дохід.

До трудових виплат відносять нараховану заробітну плату, надбавки, доплати і премії. З розрахунку виключаються:

 • оплати відпусток, лікарняних, відряджень та інших періодів, сплачених за середнім заробітком;
 • компенсації ПММ, телефонного зв'язку, проживання, оплати харчування, фітнес-клубу, подарунків від організації і т.п .;
 • матеріальна допомога та інші виплати соціального характеру.

Підсумкова формула для розрахунку відпускних виплат:

Відпускні = ЗСД * кількість днів відпустки

Сума до видачі буде менше за рахунок утримання ПДФО.

Кілька слів скажемо про додаткову відпустку, який годиться деяким категоріям працівників, а саме:

 • співробітникам, зайнятим на шкідливий або небезпечний виробництві, - мінімально від 7 днів додаткової відпустки. Фактори, що визначають небезпеку і шкідливість виробництва, виявляються атестацією робочих місць 1 раз в 5 років;
 • співробітникам, в трудовому договорі з якими прописана умова про ненормований робочий день, - мінімально від 3 днів (більше - на розсуд роботодавця), наприклад водіям, помічникам керівника і т.п .;
 • співробітникам, робота яких має особливий характер (наприклад, працівникам транспорту або сімейним лікарям).

Не завжди співробітники знають про свої права, завдання кадровика - своєчасно інформувати про належних пільгах.

Додаткова відпустка завжди надається разом з основним. Однак за взаємною згодою сторін і за наявності заяви від співробітника додаткова відпустка можна замінити грошима. Компенсація при звільненні розраховується за дні, що залишилися всіх видів відпусток.

Повністю розрахуватися зі співробітником, в тому числі і по компенсації при звільненні, необхідно в останній день його роботи або в день, що співпадає з робочим днем бухгалтерії, якщо дата звільнення випадає на вихідний. При виникненні розбіжностей з роботодавцем за сумою остаточного розрахунку працівник може звернутися до суду.

Якщо з якої-небудь причини роботодавець не видав вчасно заробітну плату або її частина, то він зобов'язаний виплатити грошову компенсацію за її затримку. Ця норма закону діє також і щодо несвоєчасної виплати компенсації при звільненні. У 2016 році за кожен день затримки нараховуються відсотки в розмірі 1/150 ставки рефінансування ЦБ РФ. Також за рішенням суду може бути призначено виплату компенсації за заподіяння моральної шкоди працівнику.

думка експерта

Директорам теж покладені компенсації

Тетяна Кокорева,

директор департаменту консультування з оподаткування Компанія «Deloitte & Touche», Москва

При звільненні генерального директора слід пам'ятати про деякі додаткові гарантії, які в таких випадках передбачає Трудовий кодекс. Так, компенсація при звільненні з-за зміни власника або за ініціативою роботодавця мінімально дорівнює середнім заробітком за три місяці. Виплата може здійснюватися в більшому розмірі за бажанням роботодавця, верхня межа не обмежений.

Якщо причина звільнення - вчинення протиправних дій (бездіяльності) або інших вчинків, що призвели до негативних наслідків на підприємстві, то виплата компенсації не потрібно.

Калькулятор компенсації при звільненні за невикористану відпустку в 2016 році

Для полегшення роботи бухгалтерів в інтернеті існують спеціальні сервіси - калькулятори розрахунку компенсації при звільненні. Заповнення форми відбувається в кілька етапів:

 • внесення даних про належних днями відпустки з урахуванням додаткових днів і з урахуванням порушень, які могли привести до зменшення відпустки (наприклад, прихід на роботу в п'яному вигляді або розпивання спиртних напоїв на робочому місці);
 • внесення даних про кількість відпрацьованих місяців, за які відпустку ще не надавався або був використаний не повністю. Для підрахунку зручно використовувати дані з особової картки працівника (нагадаємо, що ведення форми Т-2 обов'язково для всіх підприємств);
 • далі необхідно вказати оклад співробітника за місяць або розрахувати середньомісячну заробітну плату, якщо величина доходу в кожному місяці різна;
 • після натискання на електронну кнопку з назвою «Розрахувати» інтернет-сервіс обчислює результат на основі введених даних;
 • після розрахунку можна ознайомитися з методикою обчислень - дана інформація наводиться разом з підсумковим результатом;
 • якщо виявлена ​​неточність у вихідних даних, досить натиснути на функціональну кнопку «Очистити і розрахувати», щоб ввести нові дані і отримати новий результат;
 • також не забувайте коригувати підсумкову суму компенсації працівникові за звільнення з урахуванням прибуткового податку.

Як розрахувати компенсацію за відпустку при звільненні, наочно покажемо на прикладі.

Співробітник Петренко А.В. прийнятий на роботу в ТОВ «ПланетаСнек» 1. березня 2014 р менеджером зі закупівель. Співробітник написав заяву з проханням про звільнення за власним бажанням 31 травня 2015 р Співробітник повністю відпрацював весь період, без пропусків і хвороб, відпустка також жодного разу не надавався. Заробітна плата Петренко А.В. складається тільки з окладу. Оклад дорівнює 20 000 рублів щомісяця. Необхідно розрахувати, яка компенсація при звільненні має бути виплачена співробітнику.

В першу чергу вважаємо середньоденний заробіток. У нашому випадку не потрібно виключати ніякі періоди часу і виплати з розрахунку, заробітна плата була однакова в усі місяці, отже:

ЗСД = 20 000 / 29,4 = 680,27 руб.

Кількість місяців, за які «накопичився» невикористану відпустку, становить 15 місяців.

28/12 * 15 = 34,9 днів невикористаної відпустки.

Таким чином, компенсація при звільненні становитиме 34,9 * 680,27 = 23 741,42 руб.

Сума після обліку ПДФО становить 20 655,04 руб.

Звільнення за скороченням: компенсація в 2016 році

Звільнення за скороченням штату або через закриття (ліквідації) підприємства - далеко не найприємніша процедура як для працівника, так і для роботодавця. Оголошувати про таких наказах завжди непросто, якщо розглядати психологічний аспект. Роботодавець повинен врахувати ряд тонкощів і нюансів, щоб дотримати норми трудового законодавства. Особливу увагу слід приділити розрахунку компенсації при звільненні.

Запис у трудовій книжці при звільненні повинна відповідати формулюванні в наказі і Трудовому кодексі, наприклад: «Звільнений за скороченням штату, на підставі п. 2, ч. 1 ст. 81 ТК РФ ».

Розглянемо, які соціальні виплати по скороченню покладаються працівникові.

По-перше, вихідна допомога в розмірі середньомісячного заробітку (гарантований мінімум) або в більшому розмірі, якщо ця умова прописано в трудовому (колективному) договорі. Верхня планка вихідної допомоги не обмежена, і остаточна сума «відступних» визначається домовленостями сторін.

По-друге, протягом двох наступних місяців після дня звільнення працівник має право розраховувати на збереження середнього заробітку. Виплата розраховується за кожен день до оформлення на нову роботу, в залік також береться вихідна допомога. За вказівкою служби зайнятості цей термін може бути продовжений ще на місяць, тобто сумарно складе 3 місяці. Звичайно, такі гарантії служба зайнятості може надати не всім, а лише в індивідуальному порядку і за обов'язкової умови звернення до зазначеної установи протягом двох тижнів після звільнення.

Роботодавець зобов'язаний письмово повідомити співробітників про звільнення за два місяці до передбачуваної дати. Якщо співробітник відсутній на роботі (відпустка, лікарняний або з інших причин), можна направити повідомлення рекомендованим листом або скористатися послугами кур'єра. Важливо, щоб поряд з датою отримання стояв підпис співробітника.

Закон не забороняє співробітнику в цій ситуації звільнитися достроково, при цьому він також отримує компенсацію при звільненні за невикористану відпустку. Крім того, бухгалтерія повинна розрахувати додаткову компенсацію:

ДК = ЗСД * ТУ, де

ТУ - кількість днів, не доопрацьованих співробітником до дати скорочення, прописаної в повідомленні.

Також укладається угода про дострокове розірвання трудового договору.

Вихідна допомога при звільненні на підставі п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ звільняється від обкладення ПДФО, але тільки в тій частині, яка не перевищує середньомісячного заробітку. З усіх «надлишків» має бути сплачено ПДФО в розмірі 13% для резидентів і в розмірі 30% для нерезидентів.

Федеральний закон № 255-ФЗ про обов'язкове соціальне страхування зобов'язує роботодавця виплачувати допомогу по тимчасовій непрацездатності всім звільненим співробітникам, якщо страховий випадок настав протягом 30 днів з дня розірвання трудового договору. В такому випадку колишній працівник може звернутися в організацію з проханням про донарахування грошей.

При звільненні відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, тобто в зв'язку з ліквідацією організації, роботодавець також повинен ознайомити співробітників з попереджуючими документами за два місяці. Підпис працівника, що підтверджує ознайомлення з інформацією, обов'язкове. Соціальні виплати і компенсації після звільнення в разі ліквідації фірми аналогічні тим, що ми розглядали декількома абзацами вище, при звільненні за скороченням штату. За угодою сторін трудові відносини можуть бути завершені до настання вказаної в повідомленні дати. У цьому випадку працівник має право додаткова компенсація - оплата всіх невідпрацьованих днів до зазначеної спочатку дати з урахуванням середньоденного заробітку.

Як виплачується компенсація при звільненні за згодою сторін

Законом не передбачена обов'язкова виплата вихідної допомоги (ВП) при звільненні за згодою сторін. Цей факт, однак, не забороняє роботодавцю прописати умова про надання ВП в трудовому або колективному договорі, «Положенні про оплату праці» в тому розмірі, який він вважатиме прийнятним.

На практиці в ряді випадків укладають угоду про виплату компенсації при звільненні та інших умовах розірвання трудового договору. У такій ситуації потрібно уважно поставитися до оформлення документа. Справа в тому, що суди не завжди визнають подібну угоду про розірвання трудового договору частиною ТД. Безумовно, можна привести ряд прикладів з судової практики, в яких судді мали іншу думку. Щоб уникнути спірних ситуацій, рекомендуємо в угоді про виплату компенсації при звільненні та розірвання ТД прописувати пункт про те, що даний конкретний документ є невід'ємною частиною трудового договору. Розмір відступне компенсації при звільненні вказується в угоді.

Без будь-яких застережень бухгалтерія повинна кожному співробітнику розрахуватися компенсації за невикористану відпустку при звільненні. У 2017 році в законодавстві з цього приводу ніяких змін не відбулося.

думка експерта

Компенсація при звільненні директора у вигляді «золотого парашута»

Олена Кожем'якіна,

керуючий партнер компанії «BLS», Москва

Багато напевно чули про так званих золоті парашути - вихідну допомогу, розмір яких незрівнянно вище гарантованого державою мінімуму. Розраховувати на подібні компенсації при звільненні з ініціативи роботодавця можуть лише співробітники на певних посадах (генеральний директор, комерційний директор, фінансовий директор, директор з розвитку або рекламі, головний бухгалтер і т.п.). Розмір відступне виплати прописується спочатку в трудовому договорі, оскаржити його досить проблематично. Завдання кадровика, що оформляє ТД, - уникати протиріч з локальними нормативними актами та іншими документами компанії.

Як знизити розмір компенсації при звільненні. З одного боку, топ-менеджери, які відпрацювали в фірмі тривалий час, цілком справедливо вимагають для себе значних компенсацій. Запитуваний розмір може досягати дворічного окладу. З іншого боку, роботодавець не завжди морально або фінансово готовий розлучитися з такою колосальною сумою. Перш ніж проводити переговори зі співробітником, необхідно до них ретельно підготуватися. Якщо не вдається досягти домовленостей, ви повинні мати запасний варіант дій і озвучити його співробітникові - звільнення за скороченням чисельності, за невиконання обов'язків або за вчинення винних дій, якщо такі вдалося виявити.

Успіх в будь-яких переговорах залежить від підготовки і грамотності їх проведення. Тому не раджу керівнику компанії перекладати на плечі фахівця з кадрів обов'язок по обговоренню умов звільнення. Постарайтеся уникати типових помилок в переговорах: не висувайте неаргументовані звинувачення, не тисніть, не робіть поспішних висновків на емоціях. Коли сторони перестають слухати і чути один одного, переговори закінчуються провалом.

Коли я беру участь в переговорах, вирішуючи трудові конфлікти, я намагаюся спиратися на норми трудового законодавства. Наведу кілька прикладів зі свого досвіду.

Приклад 1. Фінансовий директор пропрацював в компанії 22 роки, домігся значних успіхів за час роботи, проте в останні роки допускав серйозні помилки і промахи в роботі. Беручи до уваги минулі досягнення співробітника, керівництво компанії запропонувало розірвати трудовий договір за згодою сторін з виплатою додаткової компенсації при звільненні в розмірі 6 місячних окладів. Однак співробітник порахував такі виплати незаслужено маленькими і висунув у відповідь умова про надання вихідної допомоги в розмірі 24 окладів.

Керівник міг би звільнити співробітника за винні дії, так як була вся необхідна доказова база. Але людський фактор ніхто не відміняв. Керівництво компанії хотіло завершити трудові відносини «по-доброму», з огляду на минулі заслуги співробітника. Фінансовий директор, по всій видимості, був сильно ображений пропозицією про звільнення, тому не бажав йти на поступки. У підсумку переговори затягнулися, протягом цілого року сторони не могли дійти згоди.

Мене запросили вести чергові переговори. Можу сказати, що обговорення було складним, кілька разів хотілося його завершити. Але в кінцевому підсумку вдалося переконати співробітника, що ніхто не применшує його минулих досягнень, але компанія живе сьогоднішнім днем, потрібні свіжі сили, нові ресурси і знання. Також я дала зрозуміти, що його очікування щодо підвищеної компенсації при звільненні марні, роботодавець займає з цього питання принципову позицію. В результаті фінансовий директор дав згоду на звільнення за згодою сторін на початкових умовах.

Приклад 2. Генеральний директор був звільнений в зв'язку з невиконанням своїх обов'язків. А саме він не погодив з засновником компанії свою відпустку, в результаті через відсутність директора зірвалася важлива угода. Колишній директор спробував через суд зажадати компенсації при звільненні, але безуспішно. У статуті організації прописана обов'язок генерального директора повідомляти про заплановане відпустці власнику компанії. Таким чином, виходить, що директор порушив положення статуту, а значить, не має права розраховувати на отримання вихідної допомоги.

Компенсація при звільненні: ПДФО, ЄСП і інші податки, які повинен заплатити роботодавець

Правило тут просте, і запам'ятати його нескладно:

 • компенсація за невикористану відпустку при звільненні у всіх випадках і без виключення обкладається ПДФО за стандартними ставками: 13% - для резидентів; 30% - для нерезидентів;
 • вихідну допомогу та інші компенсуючі виплати при звільненні, передбачені законами та актами, а також рішеннями органів МСУ, в установленому державою розмірі не підлягають обкладенню ПДФО. Все, що роботодавець вважатиме за потрібне доплатити понад норму, є об'єктом оподаткування;
 • у всіх випадках, коли ТК РФ не зобов'язує роботодавця виплачувати вихідну допомогу або інші компенсації при звільненні, але такі виплати передбачені трудовим або колективним договором, локальним нормативним актом або на розсуд роботодавця прописані в додатковій угоді про розірвання ТД, вся сума нарахувань обкладається прибутковим податком.

Не підлягають оподаткуванню єдиним соціальним податком всі компенсаційні виплати та вихідну допомогу в тому розмірі, який визначений законодавством, в тому числі і компенсація при звільненні за невикористану відпустку. Все, що перевищує законодавчий мінімум, а також інші виплати, передбачені внутрішньою політикою компанії і домовленостями з працівником, є об'єктом оподаткування ЄСП.

 • Страхові внески

У 2010 році єдиний соціальний податок був скасований, на його заміну введені страхові внески. База для обчислення страхових внесків повністю збігається з базою оподаткування по ЕСН. Перерахуємо види страхових внесків:

 • внески на обов'язкове пенсійне страхування;
 • внески на обов'язкове соціальне страхування;
 • внески на обов'язкове медичне страхування;
 • внески на обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Компенсації при звільненні, вихідна допомога обкладаються страховими внесками в тому ж порядку і за тими самими правилами, як і при обчисленні ЄСП.

 • Податок на прибуток

Згідно з податковим і трудовим законодавством виплати, що відносяться до витрат на оплату праці, зменшують податкову базу для нарахування податку на прибуток. З цікавлять нас в рамках даної теми до таких виплат відносяться:

 • компенсація при звільненні за невикористану відпустку;
 • вихідна допомога, що виплачується в передбачених законодавством випадках і в розмірі, що не перевищує встановлені межі;
 • інші компенсаційні виплати, визначені Трудовим кодексом, законодавчими актами, рішеннями органів МСУ.

Всі інші виплати, які не прописані в Трудовому кодексі в якості обов'язкових при звільненні, включаються до витрат на оплату праці і відповідно зменшують базу оподаткування за умови зазначення даних виплат в трудовому або колективному договорі.

Якщо ж умова про виплату додаткової компенсації при звільненні прописується в угоді до трудового договору, то тут можуть виникнути питання у перевіряючих органів щодо визнання цих виплат в якості витрат у податковому обліку. Про процедуру оформлення такої угоди ми писали трохи вище.

Все вищесказане повною мірою відноситься до тієї частини відступних, яка перевищує законодавчо встановлені норми, в ситуаціях, коли роботодавець зобов'язаний виплатити вихідну допомогу згідно із законом.

Також до витрат, що зменшують оподатковуваний прибуток, відносять все нарахування працівникам у разі дострокового розірвання ТД при ліквідації, реорганізації фірми, скорочення штату (чисельності) до настання дати звільнення, визначеної повідомним листом.

Також до витрат, що зменшують оподатковуваний прибуток, відносять все нарахування працівникам у разі дострокового розірвання ТД при ліквідації, реорганізації фірми, скорочення штату (чисельності) до настання дати звільнення, визначеної повідомним листом

Яка відповідальність чекає роботодавця, якщо він не виплатив компенсації при звільненні працівника

Щиро сподіваємося, що читають наш сайт роботодавці сумлінні і не будуть свідомо порушувати трудове законодавство. Проте не можемо обійти стороною тему відповідальності роботодавця за несвоєчасну виплату компенсації при звільненні.

Отже, за затримку виплати або видачу компенсації в неповному розмірі роботодавець несе в першу чергу матеріальну відповідальність. За рішенням суду, трудової інспекції або перевіряючого органу керівництво компанії зобов'яжуть виплатити належну працівникові компенсацію при звільненні у встановлені терміни, а також нарахувати відсотки за кожен день прострочення у розмірі 1/150 ставки рефінансування.

Також може бути передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу для юридичної особи - від 30 000 до 50 000 рублів (п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Але як бути, якщо один місяць відпрацьований в повному обсязі?