Чим загрожує ухилення від армії?

Армія, яка за радянських часів вважалася школою життя для справжніх чоловіків, тепер придбала репутацію відстійника для невдах, які не зуміли правильно влаштуватися в житті Армія, яка за радянських часів вважалася школою життя для справжніх чоловіків, тепер придбала репутацію відстійника для невдах, які не зуміли правильно влаштуватися в житті. Справжню науку виживання в сьогоднішньому світі чимало молодих хлопців воліють проходити, чи не маршируючи в солдатських чоботях на плацу, а під час кожного призову в армію , Уникаючи бомбардувань повістками з військомату, здійснюючи маневри до лікарів, опановуючи хитрістю маскування від міліції.

Навколишня дійсність навчила молодих людей, що підприємливість, зв'язку, гроші і нахабство в сучасному суспільстві важать більше, ніж виховані в армії самодисципліна і прихильність до порядку.

Сучасна молодь мислить прагматично. Що дає армія? Почуття виконаного обов'язку? Розуміння, що таке військова служба? Військову спеціальність, яка, ймовірно, більше ніколи і ніде не знадобиться? Можливість продовжити військову службу або служити в МВС? А втратити можна набагато більше - можливість в найближчі роки отримати освіту, набути досвіду роботи, встановити ділові зв'язки і просто заробити грошей. Зваживши всі ці аргументи, багато призовників вирішують, що служити в армії їм невигідно, і починають шукати обхідні шляхи. Однак згодом це може загрожувати проблемами з працевлаштуванням. Причому не тільки їм, але і їх роботодавцям.

Прямий конституційний обов'язок

Захист Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України, шанування до її державних символів є конституційним обов'язком громадян України відповідно до ст. 65 Конституції України. Цей обов'язок втілюється в проходженні служби в армії або в несенні альтернативної (невійськової) служби.

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Поширюється військова служба тільки на громадян України.

Військова служба в Україні організується з дотриманням конституційної вимоги про відокремлення церкви і релігійних організацій від держави. Згідно п. 4 ст. 3 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військова служба ділитися на кілька видів:

- строкова військова служба;

- військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

- військова служба (навчання) курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети і кафедри військової підготовки;

- військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

- військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

Громадяни України, які прописуються на призовні дільниці, направляються для підготовки до військової служби, призиваються або приймаються на військову службу, та військовозобов'язані, які проходять службу у військовому резерві або призначаються для укомплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями під час проведення мобілізації, проходять обов'язковий медичний огляд. Порядок проходження медичного огляду затверджується Міністерством оборони України, а також центральними органами виконавчої влади, які, відповідно до закону, здійснюють керівництво військовими формуваннями за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військову частину виповнилося 18 років, а також особи, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та напрямок до військової частини. Організацією підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу займаються місцеві (районні) державні адміністрації (виконавчі органи міських рад) у взаємодії з міськими (районними) військовими комісаріатами.

Хто може в армії не служити?

Згідно ст Згідно ст. 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", від призову на військову службу в мирний час звільняються громадяни України, які:

- визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;

- на день відправлення на строкову військову службу досягли 25-річного віку;

- батько або мати, рідний брат або сестра яких пропали, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову з цієї причини, за бажанням можуть це право не використовувати;

- до прийняття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

- засуджені за вчинення злочину, видом покарання за яке є позбавлення волі, обмеження волі, арешт або виправні роботи, в т. Ч. Із звільненням від відбування покарання;

- після закінчення вищих навчальних закладів отримали військові звання (спеціальні), звання офіцерського складу.

В силу існуючих життєвих обставин громадянам України призовного віку може бути надана відстрочка від призову на строкову військову службу.

Чим загрожує ухилення від армії?

Тема ухилення від армії завжди цікава, тому що ухилитися від неї не бажає тільки ледачий. За таке правопорушення (а воно є досить серйозним, адже захищати Батьківщину - конституційний обов'язок досягли потрібного віку здорових чоловіків) особи несуть адміністративну та кримінальну відповідальність.

Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу, згідно зі ст. 210 КпАП (їх неявка за викликом у військкомат або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах) тягнуть за собою накладення штрафу від 85 до 119 грн. За повторне порушення протягом року штраф буде вище - від 170 до 255 грн. Окрема відповідальність у вигляді штрафів передбачена за умисне псування обліково-військових документів, за неявку на виклик у військкомат. Але відповідальність несуть не тільки юнаки, які не захотіли йти в армію. Роботодавець, який прийме на роботу молоду людину без військового квитка, також повинен буде сплатити штраф.

Проходження військової служби громадянами України є обов'язком не тільки призовників, а й посадових осіб, на яких покладено ведення первинного обліку військовозобов'язаних призовників. За невиконання або неналежне виконання цих обов'язків посадові особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Згідно ст. 211-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, несвоєчасне подання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ і організацій, які здійснюють експлуатацію будинків, а також власниками будинків у військові комісаріати і органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку військовозобов'язаних і призовників, домових книг, карток прописки і обліково-військових документів на мешканців, які є оеннообязаннимі або призовниками, для оформлення взяття на військовий облік або зняття з обліку, а також неповідомлення їх про виклик у військові комісаріати тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (від 17 до 51 грн).

Як відомо, розроблена Міноборони Концепція реформування та розвитку Збройних сил України до 2017 р передбачає скорочення чисельності української армії з 192 тис. До 70 тис. Чоловік, тобто. Е. Майже в 2,5 рази. Більш того, з 2017 р армія буде спрощена, і проходити строкову військову службу українці будуть тільки за контрактом. Але на це буде потрібно цілих п'ять років. А тим часом призовна комісія поки вирішує за основну частину призовників, віддавати або не віддавати борг Батьківщині.

Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення

Ст. 211-3. Прийом на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку

Ухвалення керівниками або іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, колгоспів і навчальних закладів на роботу (навчання) військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

кримінальний кодекс

Ст. 335. Ухилення від призову на строкову військову службу

Ухилення від призову на строкову військову службу карається обмеженням волі на строк до трьох років.

При цьому, згідно зі статтею 18 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", засуджені звільняються від призову на строкову військову службу.

Ст. 336. Ухилення від призову за мобілізацією

Ухилення від призову за мобілізацією карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Ст. 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів

1. Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

2. Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

джерело

Що дає армія?
Почуття виконаного обов'язку?
Розуміння, що таке військова служба?
Військову спеціальність, яка, ймовірно, більше ніколи і ніде не знадобиться?
Можливість продовжити військову службу або служити в МВС?
Хто може в армії не служити?
Чим загрожує ухилення від армії?