Акт повернення грошових коштів. Розписка про повернення

  1. Акт повернення грошових коштів
  2. Повернення позикових коштів
  3. Розписка про повернення коштів

процедура повернення грошей покупцеві регламентована Цивільним кодексом і правилами ведення касових операцій.

Акт повернення грошових коштів

процедура   повернення грошей   покупцеві регламентована Цивільним кодексом і правилами ведення касових операцій Повернення грошей за касовим чеком

акт повернення грошових коштів по помилково пробитому або невикористаним касовим чеком оформляється з використанням уніфікованої форми КМ-3. Акт оформляється в одному екземплярі, в ньому вказується найменування організації, дата складання, дані контрольно- касової машини (модель, номер виробника і номер по реєстрації ККМ), прізвище та ініціали касира, який оформив повернення.

У табличній частині зазначаються номери чеків і їх суми, які були повернуті покупцями або були пробиті помилково. Вказується прізвище та ініціали і посаду особи, яка дозволила повернення грошей.

В акті розписуються всі члени комісії, касир, який виробляв повернення грошей, і керівник організації. До акта прикріплюються повернуті касові чеки, і оформлений належним чином акт здається в бухгалтерію, де зберігатися протягом 5-ти років.

Повернення позикових коштів

Акт повернення грошових коштів, згідно договором позики , Оформляється в двох примірниках, є додатком до договору, фіксує фактичну передачу грошей від позичальника до позикодавцеві в частині повернення основного боргу і (або) погашення відсотків за використання позикових грошей.

В акті необхідно відобразити інформацію:

  1. Найменування або прізвище та ініціали і дані паспорта позичальника і позикодавця;
  2. Номер і дата договору позики, за яким здійснюється повернення коштів;
  3. Вказується, що повертається позичальником сума, яка пишеться цифрами і прописом, в частині повернення основного боргу;
  4. Вказується, що повертається позичальником сума, яка прописується цифрами і прописом, в частині повернення відсотків за використання позикових коштів.

Якщо позичальником повертається не повна сума боргу, то в акті може бути дана інформація про дату наступного платежу.

Акт підписується позичальником і позикодавцем.

Розписка про повернення коштів

Цивільним кодексом допускається оформлення передачі грошей від позичальника до позикодавцеві, і навпаки, розпискою в разі, якщо позичальником і позикодавцем є фізичні особи.

Розписка є документом підтверджуючим фактичну передачу грошей від одного громадянина до іншого.

Розписка про повернення грошових коштів пишеться власноручно позичальником.

У розписці потрібно вказати прізвище та ініціали і дані паспорта позичальника і позикодавця. Також в ній вказується, що позикодавець отримав від позичальника певну суму (пишеться сума цифрами і прописом) в рахунок погашення позики.

Також вказується сума повернутих відсотків за використання позикових коштів, якщо про них була домовленість.

У розписці треба вказати дату, коли була написана розписка, і дату повернення грошей позичальникові.

Розписку підписує позичальник і робить розшифровку підпису.

Крім того, розписка про повернення грошових коштів може бути нотаріально посвідчений, тоді в суді не виникне сумнівів у тому, хто писав розписку.

Оформлення фактичної передачі грошових коштів дуже важливий момент в документальної реєстрації виконання договірних відносин. Тому, щоб уникнути подальших непорозумінь, довірте цю роботу кваліфікованого юриста.