Адвокатське бюро Кучерявого О.П. »Вилучення посвідчення водія та інших документів

У практиці нерідко   виникають конфлікти, пов'язані із законністю або незаконністю вилучення працівниками міліції у водіїв документів: посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки У практиці нерідко виникають конфлікти, пов'язані із законністю або незаконністю вилучення працівниками міліції у водіїв документів: посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки. Виникають проблеми і з поверненням цих документів водіям. Відразу слід зауважити, що порядок таких дій працівників міліції досить чітко регламентований Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 за № 1086, яке так і називається: «Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки на транспортний засіб і їх повернення ».

Перш за все, затверджений Кабміном порядок передбачає, що тимчасове вилучення посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки на транспортний засіб здійснюється уповноваженою особою підрозділу ДАІ. З цього положення слід зробити висновок, що інші працівники міліції (наприклад - з ДСБЕЗ) не мають право тимчасового, а тим більше - постійного вилучення зазначених документів. Зрозуміло, що це твердження не стосується випадків, коли таке вилучення здійснюється за постановою слідчого, винесеною у кримінальній справі.

Працівник ДАІ може вилучити посвідчення водія виключно за наявності підстав вважати, що водієм вчинено правопорушення, передбачене Кодексом України про адміністративні правопорушення, і виключно таке - за яке може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом. У разі вчинення водієм правопорушення, за яке передбачено накладення такого адміністративного стягнення, працівником ДАІ складається протокол про адміністративне правопорушення у двох примірниках і тимчасово вилучається посвідчення водія, про що робиться запис у протоколі. До винесення судом постанови у справі про адміністративне правопорушення та набрання нею законної сили працівник ДАІ зобов'язаний видати водієві тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, строком не більше ніж на три місяці, починаючи з дати вилучення посвідчення. Таке тимчасовий дозвіл обов'язково має відповідати формі, яку затверджує МВС.

Яким чином вилучене посвідчення повертається водієві?

Якщо за складеним протоколом в тримісячний термін судом не прийнято рішення про позбавлення водія права керування транспортним засобом, або справа про адміністративне правопорушення не розглянута у встановлений законом термін, посвідчення повинно бути повернуто водієві за його заявою.

Якщо на водія було накладено судом адміністративне стягнення, посвідчення повертається водієві тільки після виконання постанови суду, наприклад - після сплати штрафу. Якщо судом прийнято рішення про закриття справи про адмінправопорушення (крім випадків, коли така справа закрита у зв'язку з порушенням по тому самому факту кримінальної справи), посвідчення повертається водієві після подання до підрозділу ДАІ копії відповідної постанови суду.

Ну і якщо судом водій позбавлений права керування транспортним засобом, посвідчення повертається після закінчення встановленого судом терміну позбавлення права керування транспортним засобом та успішного складання в Державтоінспекції теоретичного і практичного іспиту з відповідної категорії.

Талон про проходження державного технічного огляду може бути тимчасово вилучений з одночасною забороною експлуатації транспортного засобу: при наявності несправностей у гальмівній системі, рульовому управлінні, тягово-причіпному пристрої, зовнішніх світлових приладах у темну пору доби. Також він може бути вилучений, якщо транспортний засіб не укомплектований відповідно до призначення чи має інші технічні несправності, з якими за встановленими правилами, експлуатація транспорту забороняється, а також, якщо транспортний засіб переобладнано з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або своєчасно не пройшов державний технічний огляд.

У разі тимчасового вилучення талона про проходження державного технічного огляду працівник ДАІ складає в двох примірниках протокол про адміністративне правопорушення та проводить на місці виявлення такого правопорушення перевірку технічного стану транспортного засобу. За результатами цієї перевірки працівник ДАІ складає акт перевірки транспортного засобу в двох примірниках. Другі примірники протоколу та акта видаються під розписку водієві, який притягується до адміністративної відповідальності. Про тимчасове вилучення талона про проходження державного технічного огляду уповноважена особа робить відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

У разі неможливості усунення технічних несправностей транспортного засобу на місці, працівник ДАІ, в межах своїх повноважень, вживає необхідних заходів щодо тимчасового затримання транспортного засобу (шляхом його блокування або доставлення на спеціальний майданчик), в установленому законодавством порядку. Такий порядок вже пояснювався на нашому сайті .

Подальша експлуатація транспортного засобу дозволяється лише після повернення тимчасово вилученого талона власнику транспортного засобу або уповноваженій ним представнику. А талон повертається тільки після усунення виявлених технічних несправностей та подання до підрозділу Державтоінспекції, в якому зберігається талон, акта перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб'єктом господарювання, уповноваженим на проведення перевірки технічного стану (ліцензована СТО), а також після сплати штрафу, накладеного за вчинене правопорушення.

У разі усунення технічних несправностей транспортного засобу на місці, працівник ДАІ не має затримувати транспорт, а тільки складає акт перевірки технічного стану транспортного засобу та при цьому не вилучає талон про проходження державного технічного огляду, про що робить запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

Ліцензійна картка на транспортний засіб тимчасово вилучається працівником ДАІ в разі експлуатації транспортного засобу, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів або вантажів, водієм, у дорожньому листі якого відсутні відмітки про проходження щозмінного передрейсового медичного огляду та перевірки технічного стану транспортного засобу, а також без посвідчення водія відповідної категорії. Також картка може бути вилучена в разі направлення в рейс одного водія під час пасажирських перевезень на автобусному маршруті протяжністю понад 500 кілометрів.

Під час тимчасового вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб працівник ДАІ складає на місці виявлення правопорушення відповідний акт у трьох примірниках, один з яких видається під розписку водієві. Акт про тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб та вилучена ліцензійна картка в триденний термін направляються до відповідного органу ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. Перші примірники протоколу про вчинення адміністративного правопорушення та акта про тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб надсилаються до підрозділу Державтоінспекції за місцем реєстрації транспортного засобу або його тимчасового обліку. Повернення ліцензійної картки цією Постановою Кабміну не регламентований.

_________________________________________________________________________________________

Публікація - січень 2010 р

Яким чином вилучене посвідчення повертається водієві?